Изпрати стари снимки от Видин и областта

Бърни Бончев (1877 - 1968)

История - Граждани

Бърни БончевДоктор Бърни Бончев е роден на 12 януари 1877 г. в гр. Разград в семейството на обущаря Бончо Денев и Тина Стойкова. През 1884 г. умира бащата, а през 1887 г. майката. Останал кръгъл сирак, Бърни Бончев е осиновен от богатия разградски гражданин Нако Трифонов. В дома на осиновителя си живее три години. През периода 1884-1888 г. получава първоначално образование в родния си град. От 1889 до 1893 г. упражнява бащиния си обущарски занаят. През 1893 г. напуска обущарството и продължава образованието си в Разградската гимназия. Премества се да учи в Русенската класическа гимназия през месец юли 1895 г., а на 5 март 1896 г. пристига във Видин. където завършва гимназия през 1898 г. Тук, за да се издържа, продължава да упражнява обущарския занаят. Приятелските връзки и младежките спомени от живота му във Видин, го карат да се върне по-късно и да отдаде целия си живот за благото на града. През есента на 1898 г. следва медицина в Женева (Швейцария). Завършва през 1903 г. с теза върху "Причините за язвата на дванадесетопръстника", а през 1907 г. учи зъболекарство отново в Женева. По време на студентството си усвоява руски, немски, френски и италиански език, а чрез дружбата си със сръбски и румънски емигранти - сръбски и румънски език.
През 1904 г. получава разрешително за свободна лекарска практика и през същата година работи като лекар към Бургаската окръжна постоянна комисия. От 1905 до 1920 г. работи като учител-лекар във Видинската мъжка гимназия. Участва в Балканската война като старши полкови лекар. През Първата световна война е началник на дивизионен лазарет и полева болница. За времето от 1920 до 1932 г. д-р Бончев основава и ръководи служба "Борба с маларията" във Видин.
Назначен е за кмет на града от 1934 до 1938 г., когато се вземат редица мерки за благоустрояване и хигиенизиране на Видин. През неговото кметуване градът се водоснабдява, пресушават се блатата, построяват се тротоари и бордюри. По време на Втората световна война е мобилизиран и през периода юли 1939 - 25 авг. 1944 г. организира борбата с маларията в Битолска и Скоп-ска области, в района на Беломо-рието. От 1 дек. 1945 г. е назначен за началник на Института за борба с маларията във Видинския край, а от 1 ян. 1950 г. до пенсионирането си на 15 авг. 1951 г. е началник на новосформирания институт Окръжна санитарно-епиде-миологична станция - Видин.
През целия си активен живот д-р Бърни Бончев е изнесъл стотици беседи. написал е над хиляда статии, брошури и книги на здравна тематика.
Активно е сътрудничил на списания и вестници като: "Медицинска беседа", "Училищна хигиена", "Български лекар", "Видински общински вестник", "Просвета" и други. Бил е председател на следните дружества във Видин: археологическо, журналистическо, "Червен кръст", "Борба с туберкулозата", въздържателно, Културен комитет за повдигане на Видинския край. Членувал е в Българския лекарски съюз.
На 23 окт. 1906 г. сключва брак с швейцарката Маргарита Корнио-лей. Раждат им се три деца: Магдалена (1907 г.), Петър (1909 г.) и Павел (1918 г.).
Умира на 24 януари 1968 година в гр. София.
Днес, когато се навършват 135 години от рождението на д-р Бърни Бончев, ще се спрем на приноса му за здравеопазването и здравната просвета както във Видин, така и в национален мащаб, за който свидетелства фонд № 122К в Държавен архив - Видин.
Голяма част от статиите, книгите и разказите, които публикува и лекциите, и беседите, които изнася д-р Бърни Бончев, имат за цел превенцията, здравната просвета на населението, създаването на хигиенни навици в бита, възпитанието на подрастващите, отговорността и дейността на управниците за благоустрояването на жизнената среда. Впечатляващо е, че проблемите винаги са разглеждани в историческото им развитие, представено и анализирано е актуалното състояние и на тази база е дадено становището и предложението на д-р Бончев за разрешаването им.
През 30-те и 40-те години д-р Бърни Бончев активно участва в борбата с маларията, една от основните заплахи за здравето на населението, през първата половина на XX век, както в България, така и в света. Добре е документирана дейността на д-р Бончев, той изпитва лекарствени средства, провежда изследвания, лечение, наблюдение и анализиране на резултатите при паразитоносители-те и боледуващите, отводняване на блатата чрез изграждане на диги, прокопаване на канали и засипване, хигиенизиране и третиране на заблатените площи против маларийния комар. Изключително важен етап от борбата с маларията е здравното образование на населението и д-р Бончев системно работи за това. Пише статии, сказки, доклади: "Организация на борбата с маларията у нас", "Културно-просветната пропаганда в борба с маларията", "Проблемата за маларията във Видин", "Борбата с маларията във Видин, предимно с оглед на пропагандата". През 1946 г. д-р Бончев подготвя за издаване брошура "Практическо помагало за хи-нинарите". Успехът на борбата с маларията е невъзможен без създаване на широка мрежа от "хини-нари" - просветени и образовани жители на населените места, които се грижат за болните, вземат кръвни проби, съхраняват и раздават медикаментите.
1949 г. - обеззаразяване в конопената фабрика във Видин.В "Доклад за извършената предпазна и оздравителна дейност по маларията в ж.п. медицински район в Беломорието" от 19 окт. 1943 г. д-р Бончев подробно описва мерките, предприети за лечението на служителите от кантоните и железниците по протежение на 350-километровата жп линия в района на Драма, Серес (Сяр) и Валовища. Ефектът е значително намаляване на паразитоносителите.
За началото на въвеждането на препарата ДДТ в България и във Видинско свидетелства подробен "Доклад върху резултатите от изпробването на ДДТ във Видинския маларичен район през 1949 г.". Доктор Бончев организира, сам участва, наблюдава и отчита резултатите от проведеното третиране на жилищата и оборите в над 2000 домакинства на 10 села по поречието на р. Дунав и във Видин. Резултатите са обнадеждаващи - унищожават се комари, бълхи, мухи, дървеници, процентът на положителните за малария кръвни проби през 1948 г. е 34%, а през 1949 г. - 13 %. Разбира се, тогава не е било известно вредното влияние на препарата ДДТ върху човешкия организъм и всеки успех в борбата с маларията е приветстван.
Богатият документален фонд говори за непрестанните му търсения в областта на краезнанието, историята на селища и личности, различни проявления от обществения живот. Сред предадените документи от литературно-публи-цистичната му дейност важно място имат тези за история на медицината и здравеопазването.
Данни за санитарно-хигиенното състояние във Видин и решенията за подобряването му се съдържат в отпечатаната през 1911 г. брошура "Санитарно-хигиенната дейност на Видинските общински съветници от Освобождението до днес".
Като лекар и общественик д-р Б. Бончев откликва с редица статии, сказки, реферати и др. по актуални въпроси от обществения живот в страната.
Така например в дните преди провеждане на V ВНС през 1911 г. Видинския клон на лекарския съюз в България поднася брошурата "Нуждата от учредяване министерство за народното здраве и труда", която е кратко изложение на публичната сказка изнесена от д-р Б. Бончев. Във фонда се съхраняват и предадените в ръкопис "Нуждата от отделно министерство на народното здраве и труда" и Богатият документален фонд говори за непрестанните му търсения в областта на краезнанието, историята на селища и личности, различни проявления от обществения живот. Сред предадените документи от литературно-публи-цистичната му дейност важно място имат тези за история на медицината и здравеопазването.
Данни за санитарно-хигиенното състояние във Видин и решенията за подобряването му се съдържат в отпечатаната през 1911 г. брошура "Санитарно-хигиенната дейност на Видинските общински съветници от Освобождението до днес".
Като лекар и общественик д-р Б. Бончев откликва с редица статии, сказки, реферати и др. по актуални въпроси от обществения живот в страната.
Така например в дните преди провеждане на V ВНС през 1911 г. Видинския клон на лекарския съюз в България поднася брошурата "Нуждата от учредяване министерство за народното здраве и труда", която е кратко изложение на публичната сказка изнесена от д-р Б. Бончев. Във фонда се съхраняват и предадените в ръкопис "Нуждата от отделно министерство на народното здраве и труда" и "Бъдещето министерство на народното здраве и труда" - сказка и реферат изнесени пред видинското население. Плод на неговата неуморна изследователска дейност са подготвените за издаване "Принос към историята на медицината в град Видин" и "Принос към историята на зъболекарството във Видин". А когато през 1930 г. умира д-р Теодосий Витанов, дългогодишен лекар и управител на Видинската болница, редактор и издател на списание "Медицинска беседа", за дейността и приносът му в областта на медицината и здравната просвета д-р Б. Бончев пише статия, която озаглавява "Апостолът на здравната просвета - д-р Т. Витанов", като го определя "...лекар и общественик от първа величина" и "основоположник и патриарх на българската здравна просвета".
Определено място в помощ на изследователя и любознателния български лекар има предадената книга в ръкопис "Новият български лекар". В "пътеводителя за младите лекари, които навлизат в живота", както д-р Бончев я нарича, е представен българският лекар, неговото значение и място в обществото преди и след Освобождението на България. Чрез примери от дейността на лекаря, неговите идеи, добри резултати, грешки и отговорности показва взаимоотношенията между лекаря и обществото, които звучат актуално и в нашето съвремие.
И до днес д-р Бърни Бончев се помни с делата си, с пълноценно изживяния си 91-годишен живот, за който свидетелства и неговият архивен фонд. През 1963 г. д-р Бончев лично дарява документите си на Държавен архив - Видин "с оглед да могат да бъдат запазени за общо ползване в страната" (из завещанието му). Впоследствие, до 1996 г., документалният фонд постепенно се обогатява с нови постъпления - дарени приживе от него, от приятели и съратници, от читалищни и училищни библиотеки.
За наша радост наследниците на д-р Бърни Бончев ще продължат дарителска-та традиция.
През 2011 г. установихме контакти с доц. д-р Жан Гологанов -правнук, при който се съхраняват документи събрани и комплектовани от дъщерята на д-р Бончев -Магдалина. Най-обемистата част от тях е за Видин с гравитиращите около града села и поземлени пространства. Второто тематично направление е за Лудогорието. Третото се отнася до историята на с. Княжево - сега квартал на София и Люлин планина, където д-р Бончев прекарва последните осем години от живота си. Съществува и дневник, отнасящ се до участията на д-р Бончев като главен лекар на полка, разположен в северната част на Гърция за периода от 22 май до 23 авг. 1913 г. Отделно има описи на трудове, предстоящи задачи, библиограф-ски източници и т.н., които доц. Гологанов има намерение да предостави на видинския архив. Тези документи ще позволят да се разкрият още извори за личността и неуморните трудове на д-р Бърни Бончев - служил честно и по възрожденски всеотдайно на Родината.
Цветана Цолова Светлана Кръстева "Териториален архив" - Видин
в.Видин брой 3 12-15 януари 2012г.


Бърни Бончев (1877 - 1968)
Служи честно и всеотдайно на видинското гражданство близо половин век като лекар хигиенист, зъболекар, кмет, общественик и публицист. Допринася за водонсабдяването на града и пресушаването на блатата. Автор на около 30 книги статии и брошури с трайно занчение за историята на града.

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин