МИДЖУР

Защитени зони - Защитени местности

Категория: Защитена местност
Площ: 150.91 хектара
Местоположение:
Област: Видин, Община: Чупрене, Населено място: с. Горни Лом
Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ):
Монтана - ул."Юлиус Ирасек"4 п.к. 55
Документи за обявяване:
Заповед No.РД-136 от 23.02.2009
Цели на обявяване:
1. Запазване на характерен ландшафт, включващ високопланински пасища и скални зъбери, както и местообитанията на защитени и редки растителни видове, като: жълт крем (Lilium jankae), нарцисовидна съсънка (Anemone narcissiflora), алпийски повет (Clematis alpina), златовръх (Rhodiola rosea), петниста сверция (Swertia punctata), карпатска тоция (Tozzia carpathica) и др.
Режим на дейности:
1. Забранява се внасянето на неместни за района диви растителни и животински видове;
2. Забранява се добивът на подземни богатства по открит способ;
3. Забранява се събирането на вкаменелости и минерали;
4. Забранява се увреждането на скални образувания;
5. Забранява се паленето на огън извън определените за целта места.

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it
Joomla SEO powered by JoomSEF