ЧУПРЕНСКИ БУКИ

Защитени зони - Защитени местности

Категория: Защитена местност
Площ: 542.3 хектара
Местоположение:
1. Област: Видин, Община: Белоградчик, Населено място: с. Стакевци
2. Област: Видин, Община: Чупрене, Населено място: с. Горни Лом, с. Репляна, с. Чупрене
Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ):
Монтана - ул."Юлиус Ирасек"4 п.к. 55
Регионална дирекция по горите (РДГ):
РДГ Берковица: Държавно горско стопанство Белоградчик, Държавно горско стопанство Чупрене Документи за обявяване:
Заповед No.РД-509 от 12.07.2007
Режим на дейности:
1. Забранява се строителството на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа;
2. Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния режим и на естествения облик на местността;
3. Забранява се използване на химически средства за растителна защита
4. Забранява се лагеруване и палене на огън извън определените места;
5. Забранява се ловуване;
6. Забранява се залесяването с неприсъщи за района дървесни видове;
7. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение;
8. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия;
9. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с лесоустройствения проект пасищни площи;
10. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с лесоустройствения проект

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it
Joomla SEO powered by JoomSEF