Тържище

История - Пазари

Тържище

От края на XVI в. във Видин има покрито тържище с обществена теглилка, наречена "карап". Стоките престояват до измерването им в складове. Меренето на всички продавани на тържището стоки е задължително за всички търговци и срещу това се плаща определена такса. Действува видински Законник за теглилката.

 

ДОКУМЕНТИ

ЗАКОННИК ЗА ТЕГЛИЛКАТА ВЪВ ВИДИН
1587 година
1. От докараните на теглилка мед, масло, масло за кандила, сирене, сухо грозде, смокини, желязо, стомана, къна, фурми, кестени, нахут, лен, олово, олово глеч и от други стоки [които се мерят] на кантар1, се вземат две акчета на кантар от купувача и едно акче от продавача.
2. От произведените в споменатия санджак мед, масло, масло за кандила и други стоки, [мерени] на кантар, купени, за да бъдат откарани из други краища, се вземат две акчета на всеки кантар.
3. Ако споменатите стоки [мерени] на кантар, не бъдат докарани на теглилката, а се продават тайно, да бъдат иззети и конфискувани.
4. Никой да не употребява кантар, по-голям от кантар с деление половин кантар2.
5. Да не се употребява "либров"3 кантар на друго място, освен при теглилката.
6. Ако у някого се намери кантар [с деление] по-едро от половин кантар или "либров" кантар, кантарът да бъде конфискуван, а [притежателят му] да бъде наказан.
7. Когато споменатите стоки за теглилка пристигнат в града, да не се остават на друго място, освен при теглилката.
8. Когато споменатите продукти бъдат веднъж претеглени и бъдат продадени на друго лице, ако се теглят повторно, от продавача се взема една акче.
9. Ако в Дунав бъде уловена прясна моруна, вади й се хайверът. От този, който купи моруната, се взема едно акче.
10. От тези, които осолят спомената риба моруна и я изнесат от града, на десет връзки се взема едно акче за теглилката.
11. Ако от гемии "кораб" стоварят солена риба моруна, на десет връзки се взема едни акче.
Вярно !
БОЯНИЧ-ЛУКАЧ, Душанка. Видин и Видинският санджак през 15-16 век. Документи от архивите на Цариград и Анкара. О, 1975, с. 172 - 173.
1 Тук кантар означава не теглилката, а единицата мярка за тежест. Турският кантар е равен на 44 оки или на 56.45 кг.
2 Неяснотата произтича от двете независими значения на думата "кантар". По смисъл: "никой да не използува при продажба теглилка, върху която са нанесени деления, по-едри от единицата "половин кантар".
3Либрата е мярка за тегло, равна на около 0.5 кг. Очевидно на "либров" кантар са мерени скъпи стоки. Във връзка с това е забранено да притежават такъв кантар частни лица, понеже всяко негово подправяне водело до значителни щети от купувача.

 

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it
Joomla SEO powered by JoomSEF