-

Проект ще  подкрепя малкия и средния бизнес в регионите България – Сърбия.
Проект „В търсене на икономическо съживяване и развитие: Подготовка за съвместна промоция на бизнес потенциала на трансграничния регион” България – Сърбия започна своята реализация, в партньорство между фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” (София, България), фондация „Съвременност” (Ботевград, България) и „Център за развитие на областите Ябланица и Пчиня” (Лесковац, Сърбия).   Ще се изпълнява на територията на областите Видин, Монтана, София, Перник и Кюстендил, Бор, Зайчар, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия, CCI Number 2007CB16IPO006. Обща стойност на гранта 119942.76 евро, период на изпълнение 22.04. 2013 г. – 21. 04. 2014 г.

Проектът е фокусиран към подпомогане на икономическото съживяване и развитие на трансграничния регион от двете страни на границата чрез създаване на  условия за презентиране на бизнес-потенциала и на възможностите за инвестиции. За целта ще бъдат идентифицирани възможностите за сътрудничество и стимулиране на бизнеса в региона от двете страни на границата, на общи продукти, услуги и области, представляващи интерес за инвеститорите, които да бъдат използвани за по-нататъшното съвместно популяризиране. На заинтересованите институции и бизнеса ще се предостави информация за състоянието на пазара на труда в региона, ще се идентифицират областите, за които е необходима допълнителна квалификация и обучение за да се отговори на бъдещото търсене на работна сила. Ще се насърчават връзките между МСП.

За постигане на целите на проекта ще бъде направен анализ на бизнес потенциала на трансграничния регион, проучване на пазара на труда и на работната сила, което, съпоставено с профила на действащия в региона бизнес и анализа на бизнес потенциала, ще позволи да бъдат идентифицирани нуждите от допълнителна квалификация или обучение, в съответствие с търсенето и предлагането на работна сила в региона.

На база конкретните резултати от анализите и проучванията ще бъде изготвена маркетингова стратегия за промоция на общи продукти и области за развитие (инвестиции) в двата региона. Ще бъдат изработени препоръки към местните власти, касаещи практическото реализиране на идентифицираните по време на изследванията възможности и нужди, които могат да им бъдат в помощ при разработването на местните политики и стратегии за развитие.

За двустранно разширяване и активизиране бизнес контактите, за обменяне на  информация, реклами, за търсене на партньори, контрагенти и др, ще се създаде специална Интернет страница на проекта. За обмен на идеи, работещи практики, обсъждане на бъдещето и потенциала за развитие на трансграничния регион, както и за активизиране на корпоративното сътрудничество ще се организира бизнес – дискусия „Кръгла маса” с участие на представители на бизнеса, местната власт, НПО, заинтересовани институции, медиите, експерти.

Разработените по проекта продукти ще се публикуват на уеб страницата за информация и ползване от заинтересованите, ще се  предоставят както на представителите на местната власт в региона, така и на централните институции, имащи отношение към привличането на инвеститори и подпомагането на малкия и средния бизнес в регионите България – Сърбия.

Партньорите и екипът сме убедени, че проектът може да има сериозна икономическа, социална и политическа значимост за хората и бизнеса не само в целевия район. Наясно сме с факта, че постигането на положителни, устойчиви във времето резултати е възможно само при добро сътрудничество с бизнеса, медиите, институции, работещи в икономическата, социалната, образователната и политическа сфери, с местната власт. Надяваме се на градивен диалог и ползотворно сътрудничество в подкрепа на малкия и среден бизнес за насърчаване на икономическото съживяване на  трансграничния регион България - Сърбия!

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it
Joomla SEO powered by JoomSEF