Дирекция ”Бюро по труда”- Видин Обявява процедура за подбор на работодатели 10.10.2013

Новини - Регионални новини

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

Агенция по заетостта

Дирекция ”Бюро по труда”- Видин

Обявява процедура за подбор на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ, в съответствие с чл. 50 от Правилника за прилагане на ЗНЗ за м. Октомври 2013 г., разпределението по натури е както следва:

Насърчителни мерки за заетост и обучение

брой лица

Средства в лева

1. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29 годишна възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образоването си (чл.36 ал.2 от ЗНЗ)

3

575

2. Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29 годишна  възраст на непълно работно време (чл.36а от ЗНЗ)

4

10 198

3. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст, завършили средно или висше образование и без трудов стаж, насочени от поделенията на АЗ за заемане на длъжност съобразно придобитата степен на образование или квалификация, като на работодателя се предоставят суми съгласно чл.30а, ал.2 за времето, през което лицето е било на работа, но за не по-малко от 6 и не повече от 18 месеца   (чл. 36б от ЗНЗ)

3

1 177

4. Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст (чл. 41 от ЗНЗ)

2

4 650

5. Насърчаване на работодателите да наемат за чиракуване безработни лица до 29-годишна възраст (чл. 41а от ЗНЗ)

3

6 879

6. Осигуряване на сума за наставника (чл. 41а от ЗНЗ)

3

2 475

7. Насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица /чл.42 от ЗНЗ/

1

694

8. Насърчаване на предприемачеството за лица регистрирали микро предприятие /чл. 49, алинея 1 от ЗНЗ/

1

2 694

9. Насърчаване на предприемачеството за лица регистрирали микро предприятие /чл. 49, алинея 4 от ЗНЗ/

1

764

10. Насърчаване на предприемачеството /чл. 49б от ЗНЗ/

1

545

11.Насърчаване на работодатели – микропредприятия да разкриват работни места, като се субсидират първите 5 разкрити работни места /чл. 50 от ЗНЗ/

2

3 587

12. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на непълно работно време / чл.51 от ЗНЗ /

1

360

13.Насърчаване на работодателите да наемат на безработни лица с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди / чл.52 ал.1 от ЗНЗ /

3

6 145

14. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на майки с деца от 3 до 5- годишна възраст /чл.53а от ЗНЗ/

1

1 145

15. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица над 50годишна възраст /чл. 55а от ЗНЗ/

1

654

16. Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица /чл. 55в от ЗНЗ/

5

1 542

17. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване /чл. 55г от ЗНЗ/

1

2 553

18. Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник  /чл. 55г от ЗНЗ/

1

1 231

 

Работодателите могат да подават необходимите документи за кандидатстване

от 11.10.2013 г. до 17.10.2013 г. включително.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция ”Бюро по труда” – Видин,

площад ”Бдинци” №1, стая 27, тел. 094/601380, 094/601361

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it
Joomla SEO powered by JoomSEF