Публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Белоградчик за 2013 г.

Новини - Регионални новини

Публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета   на Община Белоградчик за 2013 г.В Младежкия дом на Белоградчик се състоя публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Белоградчик за 2013 г. Срещата бе открита от кмета Борис Николов, който заяви, че според Закона за публичните финанси, Общински съвет - Белоградчик до края на 2014 година приема отчета за изпълнение на бюджета за 2013 година.

Главният счетоводител Марияна Маринова докладва числата по приходната и разходната част на бюджета. Общо приходи - 4 920 556лв., в т.ч. държавни дейности - 3 186 392лв. и за местни дейности – 1 734 164лв. По разходната част - 4 920 556лв., в т.ч. държавни дейности 3 186 392лв. и местни дейности - 1 544 697лв. Дофинансирането на държавни дейности с общински приходи е в размер на 189 467лв. Бе представен и отчет за касовото изпълнение на приходите у разходите по видове дейности.

Зам. кметът Росен Младенов представи събираемостта на местните приходи към 30.09.2012/2013/2014г. и направи съпоставка за последните три години с числа и изготвена диаграма. От нея е видно, че е увеличена събираемостта на данъците през годините, въпреки трудната ситуация. Това е благодарение на въвеждане на принудителното им събиране чрез издаване на актове за установяване на задължения. Акта може да се обжалва в 14 дневен срок, след което на длъжника се изпраща покана за доброволно плащане в срок от 7 дни. В случай, че не се погаси задължението, то преписката се представя при Държавен съдебен изпълнител или публичните изпълнители на НАП. Констатиран е ръст при посещаемостта на туристи от чужбина, което е следствие от увеличения брой на круизните турове по Дунав. И ако на национално ниво се отчита спад в туристопотока за годината, то в Белоградчик се наблюдават сравнително устойчиви тенденции.

В проведената дискусия по повод обсъжданата тема бяха зададени въпроси, свързани с изготвянето на бюджета, съвместната работа на общината и клуба на пенсионера, работата по проекти на общината за периода и започнатите от предишния мандат, тяхната стойност и други на които бе даден компетентен отговор.
Публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета   на Община Белоградчик за 2013 г.

Кметът благодари за компетентната работа на счетоводния отдел и главния счетоводител по изготвянето на отчета, вследствие на което за първи път от десетки години той е заверен от Сметната палата без забележки.

Борис Николов не скри и своето задоволство от направените инвестиции през периода, като цитира по-важните от тях - благоустрояването на кв. "Милеви", реновиране Алея на здравето, изграждане на паметник на ветераните от войните, саниране на болницата, монтиране филтър на питейната вода, асфалтирани улици, доставено атракционно влакче и др. Предстои откриването на Посетителския център, откриване на ЦНСТ. Работи се по спортните площадки в града, започна изграждането на обществената трапезария. Други обекти предстои на стартират. А всички тези промени положително рефлектират върху средата на работа и живот. Стана ясно, че в края на следващия месец кметът ще представи цялостен отчет за извършеното по време на 3-годишния период на управление.

Твърде напрегната и амбициозна е и програмата за 2015 година. Предстои завършването на два центъра за настаняване от семеен тип, благоустрояване на бул. "Съединение" и изграждането на атракциони, строителство на нов площад, реконструкция на летния кино-театър "Гъбите" по проект за ТГС България-Сърбия, ремонт на водопроводите на селата Рабиша, Салаш, Стакевци и Дъбравка, саниране сградата на общинска администрация, построяване на домове за възрастни в селата Боровица и Рабиша, ЦНСТ в Салаш и изграждане на воден атракцион.

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it
Joomla SEO powered by JoomSEF