Фирмите внасят авансовия данък на своите хазяи

Новини - НАП

Фирмите внасят авансовия данък на своите хазяи
Фирмите и самоосигуряващите се лица
, които ползват помещения под наем, са задължени да внасят авансовия данък върху доходите на своите хазяи. Размерът на дължимия авансов данък се определя, като наемът се намали с 10 % нормативно признати разходи и разликата се умножи по данъчна ставка от 10 на сто.

Когато удържи авансовия данък върху дохода от наем, предприятието или самоосигуряващото се лице е задължено да издаде на своя хазяин и сметка за изплатени суми и служебна бележка за изплатените доходи и удържания данък.

Данъкът, който платецът на дохода е задължен да удържа, се внася до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който  е удържан.

През тази година при декларирането на получените доходи през 2011 година наемодателите са длъжни да приложат получените от наемателите служебни бележки за изплатени доходи от наеми. Доходите от наем задължително се декларират дори и в случаите когато е удържан и внесен целият размер на дължимия данък за предходната година.

Наемателя от своя страна е длъжен да подаде в НАП Справка за изплатените доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ, в която също да опише платените наеми и удължания за тях данък.

Когато наемателите са физическите лица получените наеми се декларират и дължимият данък се плаща от наемодателя без да се прилагат служебни бележки.

Физическите лицата, които са отдавали помещения под наем през изминалата 2011 година декларират доходите си пред НАП до 2 май 2012 година чрез попълване на Приложение 4 от годишната данъчна декларация.
НАП-Видин

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it
Joomla SEO powered by JoomSEF