1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


НА ДНЕЩНИЯ ДЕН - August 14, 2018

На 14 март пет френски дивизии тръгват в атака срещу кота 1248, Червената стена и западната част на билото на Баба планина, зает от 8-а дивизия. След шестдневни боеве кота 1248 е удържана. Осма дивизия хладнокръвно отби и обезкръви само за три дни настъпващите към участъка й френски части.

1901 г. Умира Илия Хаджитомакев Цанов - български общественик и политик. До Освобождението 1878 г. е председател на Търговския съд в София и защитник на въстаниците, заловени след поражението на Априлското въстание и разгрома на Ботевата чета. По време на Временното руско управление е помощник-градоначалник на София, а след това е председател на Видинския окръжен съд. Член е на Либералната партия на П. Каравелов. Депутат е в Учредителното Народно събрание (1879 г.). Главен секретар е на Министерството на правосъдието, управлява българско дипломатическо агентство в Цариград (1881-1884 г.) и министерство на външните работи и на изповеданията на Княжество България (1884- 1886 г.). В началото на 1886 г. е изпратен в Цариград за водене на преговори за признаване на извършеното обединение. Участва в изработването на Топханенския акт (1886 г.). Автор е на спомени.

ГЛАВЧОВСКИ, Захари Цветков (14.03.1939) журналист, дизайнер на периодични издания, издател. Роден във Видин. Женен, има дъщеря и син. Завършва ВМЕИ -­ София, 1962. Работи във вестник 'Технически авангард' ­- вестник на ВМЕИ, 1959-1962; вестник 'Литературни новини', 1960-1962; вестник 'Кооперативно село', 1962-1965; вестник 'Поглед', 1965-1966; военна служба в редакциите на вестник 'Граничар' и вестник 'Троянски глас', 1967-1968; вестник 'Орбита', 1969-1972; на свободна практика; разработва издания на София-прес, 1972-1974; списание 'Отечество', 1975-1976; вестник 'Отечествен фронт', 1977-1987; вестник 'Вечерни новини', 1988-1989; вестник 'Труд' -­ директор 'Производство и инвестиции' на 'Медиа' Холдинг АД, 1990-2002; главен редактор на вестник 'Авто Труд', 1996-2005; управител на издателство за списания 'Медиа' ЕООД, 2000-2005. Автор на комплексни разработки за модернизиране на периодични издания, проектиране на нови издания. Главен секретар на Съюза на издателите на вестници в България. Награда на Съюза на българските журналисти за графично оформление, 1992