Изпрати стари снимки от Видин и областта

ЧАСТ III Възникване и развитие на колоезденето във Видин (1905-2010).

История - История на спорта във Видинско

Извадки от третата част на книгата : ”Възникване и развитие на колоезденето във Видин” (1905-2010).
Автор: Иван Иванов Маринов”
д-р по физическа култура.
ЧАСТ ТРЕТА
РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КОЛОЕЗДЕНЕТО ВЪВ ВИДИН И УЧАСТИЕТО НА ДФС”ХИМИК” В СЪСТЕЗАНИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1970– 1995 ГОДИНА.
През периода 1970-1995 година по нататашното популяризиране и развитие на колоезденето във Видин бе осъшествено от секцията по колоездене при ДФС „Химик”.Данните сочат, че още през 1968 година в Химкомбината (най – голямото предприятие във Видин с над 5000 работници и служители по това време) бе изграден спортен клуб „Химик”. За председател на клуба бе избран Петър Цибрянски, заместник председател Стилян Пешев и за секретар Манол Вълчев на обществени начала. Спортния клуб развива многогодишна дейност в областта на физическата култура и спорта сред работническата младеж. Застъпени са спортовете: баскетбол, волейбол, лека атлетика, колоездене и тенис на маса. По тези спортове са провеждани вътрешни първенства, а колоезденето от някой младежи от работническата младеж се използва, като средство за активен отдих. През 1969 - 1970 година в комбината е определена щатна бройка за оперативен работник на спортния клуб. На този щат е назначен Антон Душанов, които в продължение на двадесет години, т.е. до 1990 година е председател на клуба. Антон Душнов още в самото начало се заема с преустройване на работата в спорт-ния клуб в двете основни направления: първо–по нататашното масовизиране на физическата култура и спорта сред работниците и служителите и второ - да се постави началото за селекцията и комплектуването на представителни отбори по спортовете : баскетбол, волейбол и колоездене за участие в различните по ранг републикански първенаства, турнири и състезания. Неговите идей се приемат с разбиране и желание от административното и профсъюзно ръководство на комбината По това време голяма подкрепа на спорт-ния клуб оказват: Стилян Пешев – генерален директор на обединените химически заводи, Петър Цибрянски – зам.-генерален директор на ОХЗ, Стоян Евтимов – генерален директор от 1973 година на обединени химически заводи и Вълко Иванов – председател на комбинатския комитет на профсъюзите.
За постигане на тази цел с голямо желание, усърдие и организационнен опит се заема Антон Душанов.
От края на седемдесетте до деветдесетте години на миналия век СК”Химик”насочи дейността си, както за подобряване на работата с представителния отбор по баскетбол (мъже) участващ в „А” и „Б” РБГ, така и за развитието на спортовете: волейбол, лека атлетика, колоездене, тенис на маса, шахмат, вдигане на тежести и спортна стрелба. Тази разностранна дейност даде основание на ЦС на БСФС с решение № 7 от 30.10.1985 година да трансформира спортния клуб в дружество за физическа култура и спорт. Така в гр. Видин в средата на осемдесетте години на миналия век има вече две физкултурни дружества: ДФС ”Бдин” – II категория и ДФС”Химик” – III категория. През този период значително голяма подкрепа ново-създаденото дружество среща от новоназначения гене-рален директор на химкомбината Цеко Каменов, от зам.-ген. директор Божидар Петров, от Любен Киров - заместник директор по икономическите въпроси, Петко Стефанов – директор на ЗПВ, Никола Димов – зам. директор на ЗПВ, Димитър Антов – главен счетоводител, Дамян Кирилов – н-к цех 100, Асен Нинов – н-к цех „химкорпус”, Димитър Сотиров – гл. счетоводител , Димитър Димитров и много други.
Трябва да се посочи, че още през 1968 година с изграждането на спортния клуб „Химик”, група енутсиазти начело с Цветан Маринов – началник бюро „Оборудване” към СХК направиха опит за образуване на секция колоездене. В ръководството са включени: Цветан Маринов – председател и членове – Камен Кермеджиев, Димитър Друмев (Митко шекера), Боян Йорданов, Никола Георгиев и Йордан. Денков. Две години по късно (на 5. 12.1970 година) за председател на секцията бе избран Стилян Пешев – директор на СХК и зам.-председател Цветан Маринов.За треньор бе привлечен Димитър Бъчваров от Разград.. Изградена бе школа по колоездене с директор на обществени начала Цветан Маринов.
На 15..03.1971 година бившия ГНС прехвърлля колодрума за ползване и стопанисване на СХК. Със строително рззрешение № 313 от 1971 година е дадена възможност на колодрума да се построи масивна сграда на помпена станция и главно канализация при колодрума. На следващата година е дадено и строително разрешение под № 113 от 5.05.1972 година за електрифициране на колодрума. Построена бе дър-вена постройка на площ от около 30 кв.м.Тя съдържа : треньорска стайчка, работилница с хангар за съхра-няване на велосипедите, стая (салон) с умалени размери за обща физическа подготовка и тоалетна. Закупени бяха и нови велосипеди за шосе и писта. Направен бе подбор за сформиране на групи от деца и юноши младша и старша възраст.По този начин в органзирани занимания бяха привлечени около 60 души, но поради липса на велосипеди занимания са водеели около 28-30 души. Същата година са проведени две шосейни състезания. На 8 и 9.06.1971 година видинските колоездачи с два отбора участват в републиканското първенство по колоездене в гр. Пповдив в дисциплината отборно по часовник. Юношите младша възраст заеха 17-то място от 28 отбора, а старша възраст 9-то място от 20 отбора. Секцията по колоездене при ДФС”Химик” просъще-ствува до 1995 година.
През този 25-годишен период са проведени редица градски състезания, критериуми за юноши и ветерани. Проведени са и няколко състезания за купата „Ю.Гагарин” с участието на отбори и от други градове на страната. През 1985 година Видин бе етапен град от обиколката на България. Много добро се представиха в републиканските първенства на писта и шосе състе-зателите: Любен Маринов, Йордан Боянов, Красимир Маринов, Йордан Добрев и Стойчо Иванкин (Китариста). Така например Любен Маринов завършва с челната група на многоетапното в гр. Шумен. Много успешни стартове има в пистовите дисциплини - 3-то място на 1000 м. от място и 4-то на отборно по часов-ник. Най – голям успех Любен Маринов постига заедно с Йордан Боянов, Красимир Маринов, и Йордан Добрев на републиканското първенство през 1974 година в гр. Сливен, където са републикански шам-пиони за мъже на 50 км.отборно.
Велизар Маринов, Стефан Костантинов, Васил Цветанов, Руслан Маринов, Иван Цветанов и Стефан Димитров (родени между 1962-1964 година) участват в редица състезания под ръководството на Трифон Пантев. На РШ в Габрово през 1978-1979 година заемат отборно III място на 4 клм.отборно преследване.
Отлично бе представянето на пионерите, жени-те и девойките под ръководството на Марио Енчев в състезанивта на писта и шосе за купата „Хан Аспарух” в Разград през 1987 година. Така например при пионе-рите на 200 м. от летящ старт Найден Владимиров завоюва златен медал, Пламен Лазаров зае 4-то място и на 5-то място се класира Бойко Трeндафилов. В дисциплината една обиколка от място – Найден Влади-миров завоюва още един златен медал. На 4-то място се класира Пламен Лазаров и на 6-то място Бойко Трeндафилов. На дисциплината шест обиколки отбор-но преследване видинския отбор зае 2-ро място. В крайното класиране за победител на пистата бе обявен Найден Владимиров, което му донесе още един златен медал. Жените също представиха достойно гр. Видин в това състезание. Така например на 10 км. индивиду-ално по часовник Красимира Маркова зае 4-то място, а на 50 км. общ старт 3-то място и спечели бронзов ме-дал. При девойките на 10 км индивидуално по часов-ник Илка Митова се класира на 2-ро мчсто, а на . 50 км общ старт четири километра преди финала кара със спукана задна гума но твърдо рещила да завърши състезанието се класира на петото място. Равносметка от представянето на видинските колоездачи в състеза-нието на писта и шосе в Разград за купата „Хан Аспарух” е: завоюването на три златни, един сребърен и един бронзов медал, както и покриване на изисква-нията на четири кандидат-майсторски норми по коло-ездене.
На републиканското първенство от 22 до 23 април 1989 година в Нова Загора юношите младша възраст на 60 км. общ старт се представиха много добре. На тази дисциплина участваха 116 състезатели. Найден Владимиров,Владимир Маринов и Светоалав Славчев завършиха състезанието с първата финиширала група от 53-ма състезатели, постигайки време от 1.25.43 часа. Г.Кирилов завършва с четвъртата група с време 1.26.20 часа и И. Николов с десетета група с време 1.28.36 часа. В отборното класиране за тази дисциплина ДФС”Химик” а сред първите 18 дружества общо време 4.17.09 часа.
Юношите младша възраст успешни стартове имат същата година от 5 до 7 май на републиканския личен шампионат в гр. Варна. Тук на 80 км. общ старт участват 71 състезатели. Нйден Владимиров заема второ място с време 2.08.53 часа. На 10 км. индивидуaлно по часовник при участието на 91 състезатели Владимиров след 5-я км. е на 13-то място, а в края на бягането заема 2-ро място с време 14,58 минути.
На републиканското лично отборно първенство през месец юли 1989 година на 500 м от място за юноши младша възраст Найден Владимиров заема второ място с време 34,91 сек, Владимир Маринов – 27 –мо място с време 41.70 сек и Бисер Кръзтев – 29-то (последно място) с време 42,45 сек., а видинския отбор заема 5-то място от седем отбора. На италиянско преследване отбора заема 4-то място от девет отбора.Във видинския отбор участват – Найден Владимиров, Владимир Маринов и Николай Петков.На това републиканско първенство Найден Владимиров заема първото място на 200 м. летящ старт. На тази дисциплина участват 24 души. Другите двама представители на ДФС”Химил” Владимир Маринов и Николай Петков, заемат съответно 17-то и 23-то място с време 13,35 и 14,53 секунди.През месец август 1989 година на републиканското лично отборно първенство за юноши младша възраст Найден Владимиров е републикански шампион на 200 м.летящ старт с време 11,32 сек и на 500 м. от място, пробягвайки ги за 34,56 сек.На двете дисциплини участват 23 състезатели. Другия наш представител Владимир Маринов, заема на 200 м. ЛС- 22-ро място и на 500 м от място 14 – то място. На това състезание на италиянско преследване нашия отбор в състав: Найден Владимиров, Владимир Маринов и Бисер Кръстев заемат 3-то място от седем отбора. На 2000 м индивидуално преследване, след преодоляване на квалификациите и при участието на двадесет състезатели Бисер Кръстев заема 27-то място с време 2.50.51 мин., а Владимир Маринов 19-то с време 2.55.91 мин.
През месец юли 1989 година на републиканската спартакиада за жени в гр. Пазарджик на 10 км инди-видуално по часовник видинските представителки Соня Тошева се класира на 15-то място от 17 участ-ници, а Илка Миткова на 16-то място.
Средата на осемдесетте години от развитието на колоезденето във Видин е характерна с обстоятел-ството, че в нашия град вече се появява, израства и откроява от свойте връстници,както във Видин, така и в страната със много добри физически и спортнo- технически качества, подрастващия колоездач Найден Владимиров. Първите стъпки в колоезденето прави под ръководството на Трифон Пантев (Титко), който и по късно до завършване на състезателната му кариера през 1996 година играе решаваща роля в неговата подготовка. Найден Владимиров е в националния отбор на България от 1987 до 1996 година.
През 1989 г. на традиционните състезания по колоездене в Москва, състояли се на олимпийската писта в Крилатское Найден Владимиров се нареди сред най-добрите. На 1000 м от място той постигна великолепното постижение 1.07.452 минути. На 500 м с летящ старт той финишира с отличния резултат 28.273 секунди, което е нов републикански рекорд за мъже. С тези резултати Найден Владимиров се утвърди сред юношите в началото на деветдесетте години на миналия век като един от най-добрите състезатели на писта в нашата страна.. На следващаиа 1990 година в гр. Лвов – УССР на закрития колодрум в състезанията от турнир „Дружба” Найден Владимиров спечели три призови четвърти места, както следва: в дисциплината 1000 м. от място – с резултат 1.07.79 минути, което е подобрен републикански рекорд за юноши на страната и покрива изискванията за майстор на спорта. Останалите две четвърти места той спечели на дисциплините 4 км отборно преследване и издръжли-вост 80 0биколки, като всяка пета обиколка е спринто-ва и се премира, а последният спринт се премира двойно. Така от края на осемдесетте и началото на деветдесетте години на миналия век видинския коло-ездач Найден Владимиров още в юношеска възраст завладя световни върхове. На първенството на плане-тата за юноши в Англия се класира на четвърто място в бягането на 1000 метра от място. Една година по късно в САЩ зае шеста позиция. Многократен шампион на писта, а неговият рекорд в коронната му дисциплина - 1000 м от място. не е подобрен и досега.
. На републиканското лично отборно първенство проведено в гр. София на 7 – 8 .VII 1990 година на 200 м. летящ старт нашите състезатели юноши младша възраст Владимир Маринов,Георги Кирилов и Петро-слав Перунов заемат съответно – 16-то,17-то и 18-то място от осемнадесет стартирали състезатели на тази дисциплина. На 2000 м индивидуално преследване на писта за юноши младша възраст Бисер Симеонов заема 17-то място с време 2.55.51. минути, а Владимир Мари-нов 19-то място с време 2.56.51 минути. На издръжли-вост по точки Бисер Симеонов е на 12-то място със 17 точки. На дисциплината 500 м. от място участват 20 състеатели юноши младша възраст. Нашите представи-тели Бисер Симеонов с време 39,907 минути заема 15-то място, а Владимир Маринов 18-то място с време 41,600 минути.
През 1990 година Трифон Пантев и Олег Анриев подготвят около 30 колоездачи за критериумите по улиците на града. Всред тях са Бисер Симов, Георги Иванов, Иво Владимиров (брат на Найден Владиниров) и други. Тези момчета участват в редица състеза-ния през деветдесетте години.
През седемдесетте и осемдесетте години на миналия век секцията по колоездене разви голяма дейност и срeд ветераните. Това бяха колоездачите от легендарното видинско колоездачно дружество „Стрела” (родените между 1905 -1920 година) и техните потомци родени след 1933 година. Бяха проведени десетки състезания на шосе и писта. Проведоха се коло-походи с маршрут: Видин-Кула-Георги Дамяново. Видин; Кула и обратно; Видин – Димово и обратно; Видин – Арчар и обратно. Проведени бяха и критериуми по улиците на гр. Видин. На взаймно гостуване се проведоха срещи с гр. Зайчар (бивша Югославия).От 12 до 15 юни 1975 годиа ветераните участваха в коло-похода: Видин-София-Пловдив-Димитровград-Чирпан и Янина гора (Хасковски окръг). Сред участниците бяха: Панто Христов, Цани Коняров, Борис Илиев (Джоки), Ангел Николов (Анцко), Йордан Денков, Наско, Ринката, Васил Мицев (Цико), Филип, Ангел (Галата) и други.
Ветераните учатваха и в редица републикански прояви в Разград, Пазарджик, Пловдив, София и други градиве на страната.
Голям принос за развитието на колоезденето през седемдесетте и осемдесетте години на XX – ия век имат и ОС на БСФС и ДФС”Бдин” в лицето на техни-те председатели; Илия Любенов, Петър Стоянов, Иван Георгиев, Тодор Тодоров и Димитър Георгиев. През
този период бюрата на тези организации приеха редица решения за подобряване на работата за развитието на колоезденето в гр. Видин.
На основа на постигнатите резултати от популяризиране и развитие на колоезденето във Видин през периода 1970-1995 година могат да се направят следните
обобщения;
1. През този 25-годишен период колоезденето продължи своето популяризиране и развитие във Видин под ръководството на секция колоездене при ДФС”Химик”.
2. През 1970 година бившия ГНС прехвърлля колодрума за ползване и стопанисване на СХК. Построена бе масивна сграда канализация През 1972 година колодрума е електрифициран. Построена бе дървена постройка на площ от около 30 кв.м.съдържаща: треньорска стайчка, работилница с хангар за съхраняване на велосипедите, стая (салон) с умалени размери за обща физическа подготовка и тоалетна.
3. Видинските колоездачи юноши младша и старша възраст участваха в редица републикански първенства, където достойно представиха родния си град Така например на състезанието на писта и шосе в Разград за купата „Хан Аспарух” бяха завоювани три златни, един сребърен и един бронзов медал. Покрити бяха и изискванията за четири кандидат майсторски норми.
4. Видинския колоездач Найден Владимиров още в юношеска възраст завладя световните върхове. На първенството на планетата за юноши в Англия се класира на четвърто място в бягането на 1000 метра от място. Една година по късно в САЩ зае шеста позиция. Многократен шампион на писта, а неговия рекорд в коронната му дисциплина 1000 м от място, не е подобрен и досега.
През седемдесетте и осемдесетте години активно в спорно-състезателния живот се включиват и колоездачите от легендарното видинското колоездачно дружество „Стрела” (родените между 1905 -1920 година) и техните потомци родени след 1933 година. Бяха проведени десетки състезания на шосе и писта. От 12 до 15 юни 1975 годиа ветераните участва-ха в коло-похода: Видин-София-Пловдив-Дими-тровград Чирпан и Янина гора (Хасковски окръг), където достойно представиха гр. Видин.
гр. Видин Иван Маринов

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин