Изпрати стари снимки от Видин и областта

ЧАСТ V Възникване и развитие на колоезденето във Видин (1905-2010)

История - История на спорта във Видинско

Извадки от петата част на книгата : ”Възникване и развитие на колоезденето във Видин” (1905-2010).
Автор: Иван Иванов Маринов”
д-р по физическа култура.
ЧАСТ ПЕТА
ПРИНОСЪТ НА ОС на БТС и ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО”БОНОНИЯ” ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КОЛОЕЗДЕНЕТО ВЪВ ВИДИН ПРЕЗ
ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XX ВЕК
Туристическото движение в България има над 100-годишна история.Както е известно туристическото дружество в нашата страна е основано от Алеко Константинов и Иван Вазов на „Черни връх” през 1895 година. От тогава насам то миогократно е претърпявало различни структурни и организационни преобразова-ния, но основните средства свързани с двигателната дейност на хората сред природата остават непроменени. Особено голям подем и масовизиране на туризма в нашата страна настъпва след 5 юни 1957 година, когато се създава новият БТС, изграден по производственно - териториален признак с окръжни съвети, дружества и секции по предприятия, учреждения, учебни заведения и села.
От края на петдесетте до началото на девет-десетте години изградения Окръжен съвет на Бълга-рския туристически съюз (ОС на БТС) и туристическо дружество „Бонония” във Видин развиват значителна по мащаби организационна и спортно-туристическа дейно-ст.Във предприятията и учебните заведения, както във Видин, така и в във бившия Видински окръг се изгради-ха секции по туризъм, които в продължение на повече от двадесет години развиха масово оздравителна работа с различните средства на туристическата дейност.Едно от тези средства е колотуризма.
За тази цел към ОС на БТС бе изградена комисия по колотуризъм, която дълги години работи под ръководството на Трифон Пантев (Титко). Към туристи-ческо дружество”Бонония” е изграден колоклуб,който е организационното звено на целия актив на колотуризма в града, съсредоточен в предприятията, учрежденията и учебните заведения на територията на Видин. От шест-десетте до деветдесетте години средния брой на коло-туристите в града е между 80-100 души в това число и постоянно присъствие на около 20-25 ветерани. През седемдесетте години колоклуба е оглавяван от Симеон Георгиев, който заедно с Евгени Христов завършват централната школа във Велинград за инструктори по колотуризъм.По това време в ръководството на клуба освен тях са включени и Стефан Димиров, Светли Младенов и ветераните Йордан Денков и Панто Христов, които развиват значителна дейност за популя-ризиране и развитие на колотуризма в града и окръга. За разностранната колотуристическа дейност в град Видин и Видинския край от шестдесетте до края на деветдесетте години на миналия век имат оперативните работници – м.с.Тодар Петров (Токо)-зам-председател и м.с. Милчо Василев – завеждащ »Учебно-спортния отдел» на ОС на БТС, Велико Петков и Найден Петров (1905-1988) от дружество «Бонония», както и м.с. Тошо Маркин - един от най-дейните сътрудници и изтъкнати състезатели по колотуризъм във Видинския край.
Така организирана и канализирана дейността ОС на БТС и туристическо дружество «Бонония» повече от 30 години проведоха десетки еднодневни и двудневни коло-походи през летния сезон до Албутинския манастир, кулата « Кастрамаркс « в гр. Кула, мест-ността «Божурица», пещера «Магура», паметника на капитан Киряев до раковския манастир, добридолския манастир и други забележителни местности във Видинския край.
През шестдесетте години бяха органиюирани и проведени многократно и коло-походи с маршрут: Видин – Лом – Михайловград – Белоградчик – Кула – Видин. За тази цел бе учредена купа «Боян Чонос» от ОК на ДКМС – Видин. Носител на купата по колотуризъм в три поредни години (1966,1967 и 1968) станаха възпитаниците на техникума в с Грамада.
През 1974 година колоклуба се включи със свои представители във „Всенародния колоездачен поход по огнената диря на септември 1944 г.”, посветен на 30-годишнината от социалистическата революция в България. Със специални грамоти бяха наградени Трифон Пантев, Ева Георгиева, Маргарита Пантева и други,послучай успешното им участие в тази масова колоездачна проява в нашата страна.
Традиционно в обшина Видин се провежда колорали за купата «Рилко Флоров».Това колорали се провежда съвместно между туристическо дружество» «Бонония» и СОУ»Христо Ботев» Впослкедствие тази проява преминава в спортно-туристически празник за ученици, който се провежда и до днес, с подкрепата на община Видин.
В края на шестдесетте години по идея на ОС на БТС и туристическо дружество «Бонония» се проведе първия коло-поход по стъпките на Първа Българска армия. За тази високо патриотична колоездачна проява м.с. Милчо Василев- дългогодишен завеждащ отдел «Учебно-спортен» при ОС на БТС – Видин в спомените си споделя» «...Многократно бе обсъждана идеята за преминаване с колелета по стъпките на Първа  Българска армия. Разработен бе маршрута по етапи за преминаване през територията на бивша Югославия и Унгари. Водена бе коренспонденция с българските посолства в тези страни.Пълна подкрепа получихме от командира на Първа Българска армия генерал Владимир  Стойчев.
Ние група от 14 души от град Видин бяхме първите в България дръзнали да изминат 855 клм от пътя на Първа Българска армия до балатонското езеро и геройчните боеве на българските войници при река Драва. Поднесохме цветя на паметниците при Буковар, Махач, най-голямото българско гробище при „Харкан”. Тук в „Харкан” открихме и снимахме паметниците на загиналите войници от Видински окръг. Мнозина от близките на загиналите незнаеха за тези паметници. Снимките ги предадохме в музвя на град Видин...”
Трябва да се опбележи, че по този маршрут по стъпките на Първа Българска армия с обща дължина от 855 клм преминати в 12 етапа са проведени три коло-похода.
• Първи коло-поход от 13 юни до 6 юли 1969 г. Участват 14 души;
• Втори коло-поход от 3 до 25 юли 1971 г. Участват 14 души;
• Трети коло-поход от 20 юни до 10 юли 1973 г. Участват 13 души;
Интерес представляват разработенииите проекти за „Дунавския вело маршрут”, който се изпълнява в партньорство: от Агенцията за Регионално Развитие и Бизнес център – Видин (водещ партньор) и партньори - Румънска асоциация за индустриална електроника и софтуер - Олтения (АРИЕС Олтения) и Местна асоциация на работодателите на малки и средни предприятия (ПЛИММ – Калафат). Вторият проект е под наслов “Качи се на колело” и е свързан с развитието на маршрути за планинско колоездене в Западните Балкани”. Този проект се изпълнява също от Агенцията за Регионално Развитие и бизнес център – Видин. в партньорство с Регионалния Център за Устойчиво Развитие и Предприемачество Тимок, Зайчар, Сърбия и Агенцията за Регионално Развитие и Бизнес Център 2000 Монтана, България.
.Основната идея на проектите е да се положат общи усилия от партньорите в популяризирaнето и развитието на туризъма по пека Дунав в региона между България и Румъния и планинското колоездене в Западните Балкани. Тези проекти по своята същност са уникални и ще довеат до по нататашното популя-рииране и развитие на колотуризма във Видин и Видинския край.
За мащабността на тези проекти може да се добие по пълна представа от следните информационни материала на екипа осъществяващ тяхното провеждане.
Единият материал е свързан със съобщението до международните и местни медии от 16.08.2011 година. относно: Провеждане на промоционална обиколка по река Дунав с журналисти, с оглед популяризиране на проекта в техните страни. В това съобщение се посочва: ‘ ...Промоционална обиколка по Дунав за журна-листи ще се организира по един от първите в северозападна България проекти, финансиран по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013. – проект “Дунавски вело маршрут”.На 3-ти септември стартира организирана по проекта обиколка на велосипед и лодка на 30 международни и местни журналисти за период от 10 дни, която ще следва пътя на река Дунав в България и Румъния. Промоционалната обиколката ще се проведе по маршрута:
3-ти септември - Дробета Турно Северин /Румъния/; 4-ти септември - Ешелница, /Румъния/; 5-ти септември – Видин; 6-ти септември – Белоградчик; 7-ми септември – Свищов; 8-ми септември – Русе; 9-ти септември – Сребърна; 10-ти и 11-ти септември - Делта на Дунав /Румъния/.
За осъществяване на обиколката Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин, която е Водещ партньор по проекта “Дунавски вело маршрут”, осигурява настаняване, храна и организиран транспорт с автобус по горепосочения маршрут, 20 велосипеда подходящи за дълъг преход и 5 двуместни туристи-чески каяка. В програмата е предвидено всяка вечер в различните населени места да бъде организирана вечеря с презентации на местни заинтересовани лица, които да направят презентация на възможностите за туризъм в региона.
Участниците в обиколката ще осъществяват преходи с велосипеди и каяци до 30 км на ден, а през останалото време ще посещават атрактивни за региона забележи-телности. Към участниците няма специални изисква-ния за предишен опит в участие в подобни преходи или тренировки в колоездене или гребане. Всеки, който има желание да участва трябва да е в добро физическо здраве и да е представител на медия, в която има възможност за публикация на информация, свързана с туризма. Дунавският инфо тур е безплатна 10-дневна промоционална обиколка за международни и местни журналисти, която ще покаже забележителностите, историята, кухнята и местното туристическо предлагане в цялата погранична област на България и Румъния от Железни врати до Делтата на Дунав. Участниците в тура ще имат възможност да карат колело или каяк преминавайки по най-красивите места по река Дунав и след края на обиколката от журналистите се очаква да споделят преживяванията си от инфо тура чрез своите медии до всички заинтересовани туристи от Европа и целия свят.
До момента заявилите желание за участие журналисти са общо 21 и са представители на медии от Австрия, Германия, Унгария, Румъния и България. Медиите, в които работят са както телевизии, така и радиа, специализирани издания за туризъм, електронни медии. До крайния срок за записване (26.08.2011) очакваме потвърждение и от представители на медии в Холандия и Сърбия.
Промоционалната вело обиколка по река Дунав, с цел популяризиране на възможностите за туризъм в България и Румъния е първата по рода си, организирана на територията на двете държави в цялата им погранична област. Идеята е заимствана от подобна организирана обиколка на територията на Република Сърбия.
Финансирането на промоционалната обиколка за журналисти е в рамките на проекта “Дунавски вело маршрут”, изпълняван от Агенция за Регионално Развитие и Бизнес Център – Видин. Проектът се изпълнява по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007-2013, която е финансирана от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие. Партньори по проекта са Румънска асоциация за индустриална електроника и софтуер - Олтения (АРИЕС Олтения) и Местна асоциация на работодателите на малки и средни предприятия (ПЛИММ – Калафат).
Основната цел на проект “Дунавски Вело маршрут” е да насърчи и развие трансграничния туризъм по река Дунав в Румъния и България. По-конкретно, проектът има за цел продължаване на добре познатия велосипеден маршрут Евро вело 6 от Атлантика до Черно море; развитие и популяризиране на различни форми на туризъм по река Дунав и промоциране на велотуризма по поречието на река Дунав между България и Румъния като туристическа дестинация....»
Евтим Стефанов (ръководител на проектите) в резюмиран вид дава следното описание на друия проект:
„На 29.07.2011г. стартира проект “Качи се на колело – развитие на маршрути за планинско колоездене в Западните Балкани”, изпълняван от Агенция за регионално развитие и бизнес център – Видин. Проекта се финансира по Трансгранична програма България – Сърбия. Партньори за изпълнение на предвидените дейности са: Регионален Център за Устойчиво Развитие и Предприемачество Тимок, Зайчар, Сърбия и Агенция за Регионално Развитие и Бизнес Център 2000 Монтана, България.
Главната цел на проекта е да допринесе за съвместното развитие на туризма на трансграничния регион чрез насърчаването и създаването на условия за практикуване на туризъм - планинско колоездене, създаване на връзки между местните туристически фирми в трансграничния регион и подобряване на тяхната конкурентноспособност със специлно отноше-ние към опазването на околната среда.
В рамките на 18 месеца след стартирането на проекта в периода 29.07.2011г. – 28.01.2013г. се предвижда изграждане на дребномащабна инфрастру-ктура, свързана с околната среда, състояща се в постигането на проектните резултати, а именно:
* 140 км почистени планински пътеки;
* 375 км маршрути за планинско колоездене с поставени табели – 275 в България и 100 в Сърбия;
* поставени 1500 малки знаци; 750 средни и 44 големи табели в трансграничната зона;
* поставени 24 места за пикник - 17 в България и 7 в Сърбия;
* промоция на планинското колоездене в трансграничният регион на Западните Балкани чрез 3000 брошури; 3000 карти; GPS софтуер за карта; 500 диска с филм; презентация на 2 туристически изкложения; 40 участника в организираната промоцио-нална обиколка за представители на вело организации, международни журналисти и екипа по проекта.
Целевите групи на проекта са:
*100 местни туристически фирми от трансграничният регион /хотели, рестора-нти, доставчици на услуги и др. / представени в промо материалите;
*50 туриста по планинско колоездене в този регион;
*1000 туриста по планинско колоездене от столиците София и Белград;
*1000000 туриста по планинско колоездене от Европа.
гр, Видин Иван Маринов

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин