Изпрати стари снимки от Видин и областта

ЧАСТ VI . ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕИМЕНУВАНЕТО НА КК"СТРЕЛА"-ВИДИН, ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ТРЕНЬОРИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1903 - 2010 Г.

История - История на спорта във Видинско

Извадки от шестата част на книгата : ”Възникване и развитие на колоезденето във Видин” (1905-2010).
Автор: Иван Иванов Маринов” д-р по физическа култура.
Хронология
на преименуването и структурните промени на КК”Стрела” във Видин  през периода 1903 – 2010 година
 От 1897 до 1903 г. във Видин е имало организирани колоездачи, като самостоятелна група (секция) към видинското юнашко гимнастическо дружество „Бдински юнак”, с основател и ръководител Георги Иванов (юнака)
 От 1905 до 1947 г. Съюзно колоездачно дружестяво „Стрела”.
 От 12.01.1947 до 30.11.1994 г. секция по колоездене при НФД „Бенковски – Спортист”, а след това после-дователно на ДФС”Бенковски”, ДФС”Бдин” и ДФС ”Химик” – Видин..
 От 30.11.1994 г. и понастоящем (2010 г.) – колоездачен клуб „Стрела”. Това става, след като на 30.11.1994 г. е закрита секция колоездене към ДФС”Химик” и е учреден колоездачен клуб „Стрела” (чието име е възобновено от 1905 - 1947 г.), като самостоятелна юридическа спортна единица.
Председатели
на настоятелствата, а по късно и на секциите по колоездене към дружествата за физическа култура и спорт и КК „Стрела” в гр. Видин
през периода 1903 – 2010 г.
• От 1903 до 1905 г, - председател (не се знае) I войвода Георги Иванов, II войвода Цано Цанов;
• 1905 г. - председател (не се знае) I войвода Георги Иванов, II войвода Цано Цанов;
• 1906 г председател (не се знае) I войвода Георги Иванов, II войвода Цано Цанов;
• 1907 г. председател (не се знае) I войвода Георги Иванов, II войвода Цано Цанов;
• 1908 г.Дружеството престава да съществува:
• 1909 г. Дружеството престава да съществува:
• 1910 г. Дружеството престава да съществува:
• 1911 г.Дружеството възобновява дейността си. Председател (не се знае)
• 1912-1913 г. Дружеството прекратява дейността си;
• 1914 г. на 8,11,1914 г, за кратко време се възражда дейността на дружеството, и при голям ентусиазъм 15 колоездачи със собствени велосибеди участват във войната;
• От 1915 до 1923 г. – дружеството е било в пълно бездействие;
• 1924 г.От тази година колоезданото дружество започва да развива значителна дейност. Председател на настоятелство-то е капитан Мицев;
• 1925 г. Председател на настоятелството е Петко Дочков;
• 1926 г. Председател на настоятелството е капитан Мицев;
• 1927 г. Председател на настоятелството е Любен Михайлов;
• 1928 г. Председател на настоятелството е Любен Михайлов;
• 1929 г. Председател на настоятелството е Любен Михайлов;
• 1930 г. Председател на настоятелството е Любен Михайлов;
• 1931 г. Председател на настоятелството е Любен Михайлов;
• 1932 г. Председател на настоятелството е Генади Грамадски;
• 1933 г. Председател на настоятелството е Генади Грамадски;
• 1934 г. Председател на настоятелството е Генади Грамадски;
• 1935 г. Пред. на настоятелството е Христо Христакиев;
• 1936 г. Пред. на настоятелството е д-р Асен Веселинов;
• 1937 г. Пред. на настоятелството е д-р Асен Веселинов;
• 1938 г. Пред. на настоятелството е д-р Асен Веселинов;
• 1939 г. Пред. на настоятелството е д-р Асен Веселинов;
• 1940 г. Пред. на настоятелството е д-р Асен Веселинов;
• 1941 г. Пред. на настоятелството е д-р Асен Веселинов;
• 1942 г. Пред. на настоятелството е д-р Асен Веселинов;
• 1943 г. Пред. на настоятелството е д-р Асен Веселинов;
• 1944 г. Пред. на настоятелството е д-р Асен Веселинов;
• 1945 г. Пред. на настоятелството е д-р Асен Веселинов;
• 1946 г. Пред. на настоятелството е д-р Асен Веселинов;
• 1947 г. На 12.01.1947 г. е проведено общо редовно годишно събрание на Народно дружество за гимнастика и спорт „Георги Бенковски”. По точка 4 от дневния ред се взема решение за сливане на дружеството с местното колоездачно дружество „Стрела” и туристическо дружество „Бонония”. За председател на новообразуваното НФД „Бенковски – Спортист” единодушно е избран Витко Иванов (Бако). В ръководството е включен Йордан Денков, като представител на колоездачните среди във Видин;
• 1948 г. НФД „Бенковски – Спортист” – отговорник за колоезденето е Йордан Денков;
• 1949 г. На 7.08.1949 г. се провежда общо годишно събрание на НФД”Бенковски-Спортист”. По първа точка от дневния ред се обсъжда доклад за решенията на втория пленум на Народния физкултурен съюз (НФС) за реорганизация на дружествата, съгласно Окръжно № 1. Според това окръжно, дружествата се изграждат на териториално-производствен принцип. Взето е решение занапред дружеството да носи името НФД”Георги Бенковски”. За председател е избран Велко Атанасов. За завеждащ сектор колоездене е избран Йордан Денков и Александър Бечев за мотоцикледния спорт.
• 1950 г. ФД’Бенковски”. Пред. на секция колоездене е Йордан Денков;
• 1951 г.ФД’Бенковски”. Пред. на секцията е Йордан Денков;
• 1952 г.ФД’Бенковски”. Пред. на секцията е Йордан Денков;
• 1953 г.ФД’Бенковски”. Пред. на секцията е Йордан Денков;
• 1954 г.ФД’Бенковски”. Пред. на секцията е Йордан Денков;
• 1955 г.ФД’Бенковски”. Пред. на секцията е Йордан Денков;
• 1956 г.ФД’Бенковски”. Пред. на секцията е Панто Христов;
• 1957 г.ФД’Бенковски”. Пред. на секцията е Панто Христов;
• 1958 г. ФД’Бенковски” Пред. на секцията е Иван Терзиев;
• 1959 г. ДФС’Бенковски”. Пред. на секцията е Иван Терзиев;
• 1960 г. ДФС’Бенковски”. Пред. на секцията е Иван Терзиев;
• 1961 г.ДФС’Бенковски”.Пред. на секцията е Анани Ананиев;
• 1962 г. ДФС’Бенковски”.Пред. на секцията е Анани Ананиев
• 1963г.ДФС’Бенковски”Пред. на секция е Богослав Илински;
• 1964г.ДФС’Бенковски”Пред. на секция е Богослав Илински;
• 1965г.ДФС’Бенковски”Пред. на секция е Богослав Илински;
• 1966г.ДФС’Бенковски”Пред. на секция е Богослав Илински;
• 1967 г. ДФС’Бенковски”. Пред. на секция е Андрей Стоянов;
• 1968 г. ДФС’Бенковски”. Пред. на секция е Андрей Стоянов;
• 1969 г. ДФС’Бенковски”. Пред. на секция е Андрей Стоянов;
• 1970 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Петър Цибрянски;
• 1971 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Стилян Пешев;
• 1972 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Иван Доройнов;
• 1973 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Иван Доройнов;
• 1974 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Цветан Маринов;
• 1975 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Цветан Маринов;
• 1976 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Цветан Маринов;
• 1977 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Цветан Маринов;
• 1978 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Цветан Маринов;
• 1979 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Цветан Маринов;
• 1980 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Цветан Маринов;
• 1981 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Цветан Маринов;
• 1982 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Цветан Маринов;
• 1983 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Цветан Маринов;
• 1984 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Цветан Маринов;
• 1985 г. ДФС„Химик”. Пред. на секция е Александър Вълков;
• 1986 г. ДФС„Химик”. Пред. на секция е Александър Вълков;
• 1987 г. ДФС „Химик”.Пред. на секция е.Александър Вълков;
• 1988 г. ДФС „Химик”.Пред. на секция е Александър Вълков;
• 1989 г. ДФС „Химик”.Пред. на секция е.Александър Вълков;
• 1990 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Цветан Маринов;
• 1991 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Цветан Маринов;
• 1992 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Емил Стоянов;
• 1993 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Емил Стоянов;
• 1994 г. КК”Стрела”. Пред.на клуба е Симеон Кръстев;
• 1995 г. КК”Стрела”. Пред.на клуба е Симеон Кръстев;
• 1996 г. КК”Стрела”. Пред.на клуба е Емил Стоянов;
• От 1997 до 2002 г. През този период в продължение на шест години председател на колоездачен клуб „Стрела” не е имало. Трифон Пантев (Титко) е съвместявал на обществени начала организационната, домакинската, монтьорската и треньорската дейност.
• 2003 г. Президент на КК”Стрела” е д-р Петко Тонев;
• 2004 г. Президент на КК”Стрела” е д-р Петко Тонев;
• От 2005 и понастоящем (2010 г.) президент на КК”Стрела” е Венцислав Тодоров;
Треньори
по колоездене във Видин през
периода 1905 – 2010 година
От 1905 до 1924 г. – няма сведения за организирани тренировъчни занимания по колоездене.
От 1925 до 1946 г. Общата физическа подготовка на членовете се е извършвала организирано от войводите на колоездачното дружество.
От 1947 до 1957 г. Някой от ветераните по колоездене, като Йордан Денков, Панто Христов, Борис Илиев, Васил Друмев и други са предавали своя опит на желаещите да се занимават с колоездене. От този опит са се възползвали – братята Васил и Боян Денкови, Трифон Пантев, Александър Врачански, Али Алиев, Стефан Костов, Иван Георгиев, Младен Костов, Марин Петров и други.
От 1957 до 1964 – треньор към ДФС „Бенковски” е Георги Кръстев (Жоро) от гр. Бургас.
От 1965 до 1968 - треньор към ДФС „Бенковски” е Никола Бойчев от гр. Стара Загора.
1969 г. – треньор по колоездене към ДФС”Бенковски” – не е имало.
От 1970 до 1974 г. треньор към ДФС „Химик” е Димитър Бъчваров от Разград.
1975 г. треньор към ДФС „Химик” е Евдоким Борисов.
От 1975 до 1976 г. треньор към ДФС „Химик” е Иван Славов от Разград.
От 1977 до 1984 г. треньор по колоездене към ДФС „Химик” е Трифон Пантев, който е съвместявал на обществени начала, организационната треньорската и монтьорската дейност.
От 1985 до 1986 г. треньор към ДФС „Химик” е Кирил Георгиев.
От 1987 до 1989 г. треньор към ДФС „Химик” е Марко Енчев от гр. Сливен.
От 1989 до1999 г. Треньор към ДФС”Химик” (до 1994), а след това към КК”Стрела” е Трифон Пантев, който е съвместявал на обществени начала, организационната, треньорската и монтьорската дейност.
2000 г. треньор към КК”Стрела е Кирил Георгиев.
От 2001 до 2009 г. треньор към КК”Стрела е Велизар Маринов, а към КД ”Бонония 2001 к” Камен Кермеджиев (2001-208).
2010 г. треньор към КК”Стрела е бил Найден Владимиров
2011 г. треньор към КК”Стрела е Велизар Маринов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Архив колоездачен клуб :Стрела” – Видин 1980-2010 г.
2. Антонов, Н.,Д.Джаров, С.Петров и К.Величков. С герба на републиката.София, МФ.1984 г.
3. Асенов, Г. (от с. Иново) Личен архив (1955-1970) .
4. Български колоездачен съюз,спортен календар и наредби. 2007 г.
5. Боянов,Б. (Баката) Личен архив (1955-1970) .
6. Божинов К. Личен архив (1955-1970). .
7. Василев М. (Бомбата) Личен архив (1955-1970)..
8. Василев Милчо Личен архив (1965-1990).
9. Георгиев, П.. Едно интересно колоездачно състезание.В-к „Червено знаме”,брой 47 от 22.10 1955 г.
10. Георгиев Ив. (Шкуй) Личен архив (1955-1970).
11. Георгиев Б. (Боби) Личен архив (1955-1970).
12. Георгиев П. Личен архив (1950-1990).
13. Дирекция ДА – Видин. Фонд 17 к,оп.1,АЕ 38..
14. Дирекция ДА – Видин ЧП № 474 А,ае 2,л. 6, 8...
15. Дирекция ДА – Видин ЧП № 475, ае 6.
16. Дирекция ДА – Видин ЧП № 475,,а.е.7, л.1 и 8.
17. Дирекция ДА – Видин ЧП № 474 А ае 2,л.5..
18. Дирекция ДА – Видин ЧП № 475,,,а.е.5.
19. Дирекция ДА – Видин Ф.№ 17, оп.1.а.е. 3.
20. Дирекция ДА – Видин Ф.№ 17 к , оп.3.а.е. 2.
21. Дирекция ДА – Видин Ф.№ 17 к , оп.1.а.е. 61.
22. Дирекция ДА – Видин Ф.№ 17 к , оп.1.а.е. 64.
23. Дирекция ДА – Видин Ф.№ 17 к , оп.1.а.е. 68.
24. Дирекция ДА – Видин Ф.№ 17 к , оп.1.а.е. 73
25. Денков Й. Личен архив (1935-1980).
26. Железов Ст. (Теки) Личен архив (1955-1970).
27. Иванов,К.,С.Василев и С.Стоянов. 25 години спорт в социалистическа България.София,МФ,1969 г..
28. Костов,Б и П.Кочанов. „Димово спортен аламанах” ИК”Старт”,2009.
29. Кермеджиев К. Личен архив (1955-1970).
30. Кермеджиев Д. Личен архив (2000-2008) .
31. Любенов П. Личен архив (2000-2008).
32. Лишков,Х.Има ли колодрум във Видин.в-к „Дунав”,от 22.08.2001 г.
33. Лишков.Х. С идеализъм за видинското колоездене.. В-к „Дунав” от 20.07.2001 г.
34. Лишков,Х. 100 години от създаването на колоездачен клуб „Стрела” гр.Видин..23.08.2003 г.
35. Лишков, Д. Спомени 1924-1936 г.Държ.архив-Видин..
36. Милушев, П.По писти и шосета.София,НФ,1988 г.
37. Маринов Иво Личен архив (1955-1970) .
38. Маринов Ив. Личен архив (1955-1970).
39. Маринов Цв. Личен архив (1970-1990).
40. Нанков,И.,В.Божиков и П.Милушев.100 години. Български колоездачен съюз. Декември,2002, София.
41. Николов,Б.(Боро Йонкиния) Личен архив (1950-1990).
42. Николов М. (Фери) Личен архив (1955-1970).
43. Първанов,И. Колоездачна обиколка на окръга. в-к”Червено знаме” от 1977 г.
44. Петров М. (Минко) Личен архив (1955-1970).
45. Петров Цв. Личен архив (1955-1970).
46. Пантев Т. (Титко) Личен архив (1947-2010).
47. Райчев Н. Личен архив (1955-1970).
48. Сокачев П. Личен архив (1960-1970).
49. Ангелов Ев. (Биги) Личен архив (1955-1970).
50. Ангелов Ст. (Ижката) Личен архив (1955-1970).
51. Сашов А. Личен архив (2000-2008).
52. Стефанов Евтим (ръководител на проектите: „Дунавски вело маршрут” и„Качи се на колело”(2007-2013 г.).. Експозе за съдържанието на двата проекта.
53. Тонев П. Личен архив (2000-2003).
54. Тодоров,Ив. (Вечко) Личен архив (1955-1970).
55. Томов Н. (Китаеца) Личен архив (1955-1970).
56. Христов П. Личен архив (1935-1980).
57. Цветанов Л. Личен архив (1970-1975).
58. Яръмов,Х. Гордостта и славата на видинския спорт. Албум ,1969 г.
547
1.12.2010 г.
гр.Видин Иван Маринов

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин