Изпрати стари снимки от Видин и областта

Цеко Неев

История - Кметове на Видин

ЦЕКО НЕЕВ
С даването на Видин от турските на руските победоносни войски през 1878 година представлява един изключителен момент, който е нужно да се опише. Опиянено от неземна радост и щастие видинското гражданство било изпаднало в особено френетическо състояние. Затова всички давали и подарявали последния си залък, който им бил останал от дългата обсада и били готови да дадат всичко за братята руси, които проляха кръвта си за свободата на българския народ.
Ето при такова психологическо настроение и стопанско-икономическо положение на града се настаняват руските окупационни войски и се залавят да уредят целия граждански и административен живот. Естествено е, че русите, които не познават гражданите, са подирили сведения и подръжка най-първо измежду представителите на видинското еснафство. В едно общо събрание на представители на всички националности, еснафи и търговци в града се предлага на обсъждане изборът на първия граждански управителен съвет на града. На това заседание взели участие над 50 души и всички казали думата си свободно и непринудено.
Като резултат от размяната на мисли, със съгласието на губернатора на града граф Тухолка, били избрани и утвърдени като първи членове на първия общински съвет следните десет видински граждани: Цеко Нейов, Ванко Нешев, Ставро Ангелов, Иван Найденов, Нако Мильов, Хаджи Мустафа, Хаджи Али ага, Али Молла Даскарин, Хаим Мордохай, Рамзи бей. За председател на съвета бил избран Цеко Нейов. Това обстоятелство се потвърждава от един официален общински документ, който неоспорно потвърждава, че първият кмет на Видин от Третото българско царство е Цеко Нейов.
Цеко Нейов бил посочен за кмет на Видин от представителите на цялото гражданство не поради неговото богатство или високо образование, а заради неговите граждански добродетели. Честен, природно умен, интелигентен, завършил III клас на Видинското класно училище, запасен с достатъчно научни познания и много житейски опит (той е вече 50-годишен) Цеко Нейов бил посочен от всичките националности на града на руските военни власти по силата на признанията и симпатиите на всички.
Обикновен терзия (шивач), който като еснаф и устабашия (пръв майстор) се отличавал с особена скромност, доброта и справедливост, Цеко Нейов не е мислил нивга, че един ден ще бъде повикан да се грижи за уредбата на един цял град. Без да се е готвил нивга за пръв гражданин на Видин, той заема ръководството на общите градски работи и не се посрами. Ръководен от един еснафски и граждански усет, той оправда надеждите на своите избраници и завеща на своите заместници и на поколенията пример, достоен за подражание.
Постъпил на 31 март 1878 година като кмет, той вече има идея и план за уредбата на града и още на първото заседание общинският съвет по негово предложение взима следните решения от особено здравно значение:
1. Да се почистят всичките улици и площади и да се поправят калдъръмите;
2. Да се изчистят блатата и да се прокопаят канали за оттичане на водите им в хендека;
3. Да се номерират къщите и да се поставят названия на улиците;
4. Да се назначи нощна стража из града за пазене реда и тишината;
5. Да се поставят фенери по улиците за осветяване на града нощем;
6. Да се назначат пожарникари за предпазване на града от пожари и др. административни въпроси.
31 март -135 години от началото на кметуването (1878 г.) на Цеко Нейов - първвят избран от населението кмет на Видин, на този пост до 21 юни 1878г.
Пак по негово предложение още на второто заседание на съвета решават: определя се цената на хляба, месото и на всички съестни продукти, като същевременно нареждат щото никой да не може да предприема каквито и да било строежи без предварително разрешение на съвета.
В желанието си да се почисти града и да се отнасят градските нечистотии вън от него, в заседанието си от 3 април съветът решава да се купят три специални коли за изхвърляне на смет, а в заседанието на съвета от 12 април предвид на това, че в града имало много кучета, които разнасяли заразата на много болести и смущавали спокойствието на гражданите, решават да бъдат изтребени всички безстопанствени кучета. Тази работа била възложена на един циганин, който трябвало да я върши само нощем. На същото заседание се взима решение да се разработи и разхубави градската градина (карантин градина) край Дунава, за която цел изписали семена за цветя.
Поради изключителните времена проституцията във Видин била разпространена твърде много. Това правело лошо впечатление на гражданството, защото почти из всичките квартали на града имало своднически вертепи. В заседанието си от 20 април съветът се занимал сериозно с ограничаване на проституцията и с възстановяване на морала. Забранили и да се сушат кожи в градските сгради, за която цел построили специални бараки вън от града. На 29 май аптекарят Росипал поискал да отвори аптека в града. Съветът, като взел предвид липсата на българи-аптекари, му разрешил да отвори аптека при условие да подготвя всяка година по един българин за аптекарски ученик. На 17 юни решават превръщането на бившата работилница на арестантите в Калето в болнично здание.
Обстоятелствата на живота на семейството на Цеко Нейов се променили бързо.
Единственият му способен за работа син Димитър бил взет войник и нямало кой да се занимава с търговията на дюкяна му. При това по причина на голямата му доверчивост и доброта, той трябвало да заплати маса поръчителства, а един съдружник-арменец го опропастил съвършено. Всичко това го изтощило материално и той западнал икономически. По тази причина той отказва да даде кандидатурата си за бъдещите избори за общински съветници, които били насрочени на 22 юни същата година, когато за председател на съвета бил избран Ванко Нешев, а Д. К. Златарев за секретар.
Роден във Видин през 1827 година Цеко Нейов свършил основното и класно училище в града, след което постъпва чирак терзия. Този занаят, както бояджийският и абаджийският, бил един от най-почетните. Става калфа, усъвъшенствува занаята и си отворил дюкян в терзийската чаршия. Млад, левент, висок, строен, работлив, той припечелва и се оженва за младата си съседка (Елена), с която имал 9 деца, от които 6 момчета и 3 момичета. Първият му син Димитър имал книжарница, Петко бил чиновник, Ванко - архивар в окръжния съд, а Йордан завършил право в Хайделберг и сега живее като адвокат в град Сливен. Поради голямата почит, с която се ползвал, Цеко вземал участие в заседанията на Мезлиша още от турско време съвместно със Севастаки, Ванко Нешев, х. Петко и др. и спасил живота и услужил на много българи. През 1876 година освободил голям брой врачански затворници, които били задържани във видинския затвор във връзка с преминаване четата на Христо Ботев. В турско време бил съдружник с Живко Тодоров (тогава калфа). Турците питаели голяма почит към него и му викали Цеко ага. Още от турско време се обличал модно с френски дрехи и се носел чисто и спретнато. До края на живота си вървял прав (изправен). Бил мургав, с кестенява коса и твърде внимателен, весел и благ събеседник, викали му Къзгън Цеко. Търгувал с чужбина и изпращал и сина си Димитър във Виена не само по търговия, но и по народни (комитетски) работи. Вземал живо участие във всички черковни и политически борби и бил хитър и тънък дипломат. Живеел тих, спокоен и щастлив семеен живот. Имал лозе в Кутига и стада в Буковец и клал соват (място за пасище) в село Градец. Турски първенци го спохождали и уважавали. Баща му, дядо Нею, бил белодрешковец, занимавал се със земеделие и живеел срещу училището "Отец Паисий". Не се знае къде е роден. Цеко имал един брат - Христо и две сестри.
Много видински граждани били чираци или калфи при Цеко Нейов, а лете прибирал през ваканциите учениците в дюкяна си да учат занаят и да не хаймануват по улиците. Към края на живота си изпаднал твърде много, нямал средства за препитание и починал на 65-годишна възраст на 20 май 1892 година от изтощение и жал. Погребан е в новите гробища и впоследствие костите му били прибрани при тия на свата му Денко Попов - поборник. Жена му доживява до дълбока старост и откак ослепява в течение на 10 години, умира при дъщеря си Таца, която я гледала, през 1920 година.
През време на кметуването му, както и като съветник в Мезлиша, на Цеко Нейов били предлагани големи суми, за да извърши беззакония и да се услужи на разни рушветчии. Честен, почтен човек, той предпочел да умре в пълна мизерия, но с чест и име. Хвала му. Такива бяха почти всичките наши първи хора в доброто старо време. Те бяха истински народни служители, затова умираха голи и гладни, но честни и примерни.
Цеко Нейов взимал дейно участие във всички културни начинания в града: при постройката на театър "Вида", при постройката на катедралната църква "Св.Димитър" и при откупуване на голямото стопанство "Св.Петър" за издръжката на основните училища. Надъхан с идеите за свобода и народовластие, той протестира против суспендиране на конституцията и по нареждане на Ремлинген е арестуван заедно с няколко видни граждани, "за да не бунтували народа".
Цеко Нейов остави значително потомство, което не опетни името му. Нещо повече - една от унукините му получи награда заради добри дела и примерен живот.
Д-р Бърни БОНЧЕВ ("Видински общински вестникъ", брой 196/20 юни 1936 г., от фонда на Държавен архив - Видин) В.Видин Брой 24 (2061) 28-31март 2013 г


ЦЕКО НЕЕВ /1827 – 1892/ е първият избран от видинското гражданство кмет след Освобождението от турско робство. Управлява града от 30 март до 21 юни 1878 г. Роден е във Видин. Още по време на турското робство се облича в модерни френски дрехи. Според д-р Бърни Бончев той е мургав, с кестенява коса и твърде внимателен, весел и благ събеседник. Викали му казгън Цеко. Взел е участие във всички църковни и политчески борби, хитър и тънък дипломат. Печели уважението на съгражданите си с житейската си опитност, честност, природен интелект, справедлнвост. Двадесет и шест хилядният град, преживял няколко месечна обсада и румънска бомбардировка още в началото на войната /14 юни 1877 г./ е разрушен и затрупан с боклук, кръстосван от много безстопанствени кучета, които разнасят болести и смущават живота на гражданите. Закупуват се три коли, с които сметта се изхвърля извън пределите на града. Циганин избива, само нощем, бездомните кучета. Изписват се семена за разхубавяване на градската градина.
По време на войната и първите години след нея Видин е наводнен от проститутки. На заседанието си от 20 април 1878 г. общинския съвет взема решения за ограничаване на проституцията, съхраняване на нравствеността и забранява сушенето на животински кожи из града. 3а целта са построени специални бараки на подходящи места.
По нареждане на Цеко Неев се именуват улиците, къщите се номерират. Грижи се за осветлението на града. Назначава нощни стражи.
По онова време общинският съвет изпълнява функциите на градски съд. Съдебните му решения са вписани в протоколна книга, съхранена и до днес. Вземат се мерки против спекулата с цените /нарка/ на хляба, месото и всички хранителни продукти.
Цялата тази интензивна обществена дейност се отразява неблагоприятно върху търговската дейност на Цеко Неев и той не се кандидатира за следващия мандат. Участва като общински съветник при изграждането на театър “Вида” и новата сграда на катедралната черква “Свети Димитър”. В края на живота си остава без средства за съществуване.
Умира на 20 май 1892 г. Погребан е в новите тогава градски гробища. По-късно костите му са събрани с костите на свата му – поборника Денко Попов /може би Йотов/.


МЪДРИЯТ ОПТИМИСТ ЦЕКО НЕЕВ
До оформянето на новия управленски екип на Видинска губерния, кметството се управлява от Ангел Лилов, който бил начело на Българската община при робството. На 31 март 1878 г. Ангел Лилов предал своите функции на новоизбрания кмет Цеко Неев. Неев бил с основно образование, но изключително интелигентен и културен човек, постигнал много по пътя на самообразованието. Преди работил като майстор шивач - терзия със собствен дюкян, и винаги бил изискано и модно облечен.
През робството вземал най-активно участие в обществените дела. Участвал в борбата за черковна независимост, в основаването на читалище "Цвят" /негов първи председател -б.а./ Поддържал дългогодишни връзки с първия български книгоиздател Христо Г. Данов от Пловдив, като си изписвал необходимите му книги от неговата книжарница, открита в Русе. Бил избран единодушно за кмет, защото се славел с безукорна честност и справедливост и защото откликвал по човешки на всички хорски болки и проблеми. 
Кметуването на Цеко Неев продължило три месеца и 21 дни, или общо 113 дни. Това били напрегнати дни и нощи, изпълнени с много и нетърпяща отлагане работа! Едва ли новият кмет се е надявал, че задълженията му ще се изчерпят само с представителност, като символ на извоюваната свобода. На главата му се струпват неотложни проблеми, наложени от току-що завършилата война.
От неколкомесечните артилерийски обстрели от Калафат, почти целият елитен квартал "Калето" е бил разрушен. Улиците били засипани с отломки от сградите и купища от боклуци. Започнала и спекула, което е характерно явление след всяка война! Голям проблем били откритите във всеки квартал "шантани" /публични домове -б.а./, в които се предлагала платена любов от жриците на най-древната професия. Просто учудващо е, че при строгите викториански нрави и патриалхален бит е имало много момичета и жени, които са предлагали платена любов. Може би големият турски гарнизон и липсата на контакти от низамите с жени от турския етнос /поради строгите норми на Корана -б.а/ са извикали на живот многобройните вертепи! Проблеми с регламентираната и тайна проституция във Видин са съществували почти до средата на ХХ-и век и всеки кмет е воювал за тяхното премахване и ограничаване, според силите си. Наводненията на кварталите, битовата престъпност и гражданските спорове също били в задълженията на кмета. Енергичният терзия се захваща с решаването на всички проблеми и въпреки краткото време на управлението си, е постигнал забележителни резултати.
Голямата заетост с обществените дела, на които посветил цялото си време, довело до западането на личната му производствена и търговска дейност и постепенно го превърнало от заможен и предприемчив представител на еснафа в беден чиновник. с една кметска заплата. Първите кметове на Видин - поборниците идеалисти и истински патриоти, за разлика от кметовете през втората половина на миналия век, не са се обогатявали за сметка на властването си напротив, прахосвали са собственото си състояние и богатство за благото на общината и града Затова Цеко Неев не се кандидатирал за следващите кметски избори.
Отива си от този свят напълно разорен на 65 години и без да има оставени средства за собственото си погребение. Такава е била участта на първите общественици и политици в следосвобожденска България. Те са служили на Отечеството и на идеалите, не на бизнеса в политиката и превръщането и в средство за собствено забогатяване .

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин