Изпрати стари снимки от Видин и областта

Предателството

История - Видински истории

КОГАТО БРАТ УДАРИ, БОЛИ ДВА ПЪТИ ПО-СИЛНО...
Няма по-голямо лицемерие от това, да кажеш на някого, че го обичаш като брат, а после... После да го удариш, когато най-малко очаква... Тази жестока истина, като че ли е част от съдбата на българската нация. Най-много надежди за избавление от робската си участ българите възлагат на братските страни - Русия и Сърбия. Почти еднаквия език и кирилската писменост са създавали илюзията за единство, за братство.
Упоритата пропаганда на руските емисари, кръстосвали земите ни, и уверенията им, че българската свобода ще дойде само от „Белия цар" създават мита за неговата спасителна мисия. Затова при всичките девет войни, който Русия води с Турция до 1850 година и за кратко нахлува в земите с българско население, тя намира ентусиазираната подкрепа от своя славянски брат. Той винаги счита, че „руския цар идва да ни освободи..." Когато обаче "братушките" се оттегляли, българското население жестоко заплащало за своята подкрепа и за празните си надежди...
Десетки хиляди са изкланите, озлочестените, прокудените в чужбина българи, а опожарените и разграбени селища и домове са безбройни. Трудно може да се опише болката в българската душа, след поредната руска имперска „репетиция" за овладяване на Проливите и Цариград! Но най-голямата подлост е преселението на десетки хиляди български семейства в дивите степи на Русия и заселването на земите им с кримски татари! Това е един безпрецедентен геноцид срещу българския народ. И тази плесница" боли два пъти по-силно, 'защото е ударена от „братска" ръка...
Не по-малка е травмата от отношението на другия ни славянски брат - сръбския. Неговата нелоялност и коварство, прикрито и явно са демонстрирани във всички случаи, когато българите са въставали против турската тирания. На сръбската некоректност, напротив, българите винаги откликвали с братско разбиране и готовност за всякаква помощ и по всяко време.
На 30 юни 1876 година например, Сърбия започва война с Османската империя, само месец след разгрома на Априлското въстание. Още не били зараснали раните от жестокото му потушаване, а българските чети на Панайот Хитов, Филип Тотю, Христо Македонски, Ильо войвода, дядо Цеко Петров, капитан Кръстьо, Найден Пешев и др. заминават, за да се бият на страната на брата сърбин. Шовинистично настроеното сръбско кралско правителство, обаче не разрешава на българските чети да образуват самостоятелна бойна част, защото знаело за високия боен дух и твърдост на българския войник. Българските части са включени в руско - българската доброволческа бригада на полковник I (иколай Медведовски.
В Сръбско - турската война българските чети и дружини показват чудеса от храброст, като изтласкват турците и достигат чак до Чипровския манастир, освобождавайки много български селища. Тогава сръбското главно командване нарежда на българските доброволци да отстъпят заетите села и да се насочат по направление Бабина глава - Бяла паланка. На височината Кре-вет - Гредетин край брега на р. Морава, българските части водят жестока битка с по-многочислените турски войски и постигат блестяща победа. Дори кралското правителство на Сърбия се прекланя пред героизма на българските войници и награждава много от тях с ордени и медали.
Тежки боеве водят съединенията ни при село Корито, Кади-боаз, с.Салаш и Бабина глава. Само в тази битка падат убити повече от 1700 българи! В борбите на нашия народ, в многото въстания и в Освободителната руско - турска война от 1877-78 г. не е паднал убит нито един сръбски войник!...

Колкото нетолерантна и враждебна е позицията на Сърбия към българите, е видно от действията и веднага след свършването на сръбско - турската война. Правителството преценило, че няма повече нужда от българските доброволци и брутално ги изгонило от страната. Сръбските действия много точно илюстрират българската поговорка: "Изтъкали платното-ритнали кросното"! Кралското правителство нарежда на българските четници да заминат за Парачин, от където почти веднага ги преместват в Смедерево. Тук те престояват 15 дни. След това ги настаняват в изоставени казарми около Белград. През цялото време, след края на войната, властите се отнасят към българите, като към военнопленници! Накрая ги преместват в Кладово, където ги разоръжават. Останали напълно беззащитни, без оръжие, по нареждане на сръбското правителство трябвало в срок от 24 часа да напуснат Сърбия. От Кладово до Видин разстоянието е един ден път. Така, непризнателният сръбски "брат" не само позорно изхвърля смелите български четници от страната си, но им взима и оръжието, което са закупили със собствени пари. Често пъти, дори последните, с които са разполагали...
Нещастието на Аспаруховите българи, установили се в най-прелестния кът на Дунавската делта, е в това че не са случили нито на добри "братя", нито на добри съседи! Както казва една френска мъдрост - „Един добър съсед, струва повече от един лош брат". Но явно, българското племе не е случило и на двете. Иначе не може да се обясни с нищо друго фактът, че България днес, в четирите посоки граничи само с някогашните си собствени земи...
И двамата ни славянски "братя" имат своите подли концепции за разширяване на териториите си, които спазват неотклонно до края на двадесети век. Русия има своя "завет" на Петър Велики - да разширява земите си "стъпка по стъпка" и към Проливите, а Сърбия, прословутото "НАЧЕРТАНИЕ" на Илия Гара-шанин, прието през 1844 година. Сърцевина на този акт е подчи-няване под сръбска хегемония на Босна и Херцеговина, Банат и Словения, а на изток - на измислените земи в "Стара Сърбия"! Това са българските земи от Видин до Оряхово, както и цяла МАКЕДОНИЯ!
С тази прословута имперска концепция на Илия Гарашанин, може да се обяснят всички българофобски действия на "братята" сърби. Когато въстаналите българи например, са искали помощ от съседната страна, такава не само, че не е оказвана, но те са затваряли веднага границата, отрязвайки пътя за спасение на нашите въстаници. Нещо повече-заставали са на страната на поробителя, като са връщали успелите да се прехвърлят в Сърбия български "комити и разбойници", както ги е наричал Аврам Пет-руниевич.
Противобългарските действия на управляващите в Русия и Сърбия, в никакъв случай не може да се идентифицират с отношението на народите в тези страни. И двата народа са били винаги съпричастни към борбите ни за освобождение от турския гнет. Народите най-малко може да носят отговорност за безразсъдните действия на своите политици. Както и за създаването на изкуствените държави - мастодонти, като бившите СССР Югославия, ГДР, ОАР и др. Животът доказа тяхната неефективност, неизбежният им разпад, по силата на историческата логика.
Коварството на сръбския „брат" е особено жестоко по време на Видинското въстание от 1850 година. За подлата роля на сръбското правителство, тогава френският учен - историк Роберт Цип-риен пише: „Несъмнено сръбското княжество е играло главна ропя в българското въстание /1850 г./ Щом се обявило, маса въстаници отишли на сръбската граница да искат срещу зла-то да купят оръжие и патрони Но границата се затворила херметически и не пропуснали нито една пушка. Всички викове на българurne за помощ останали без отзив и те се почувствали скоро обезсърчени от енергичния отказ на княз Александър / Карагеоргиевич - б.а./да подпомогне една безразсъдна война, което непременно би предизвикало европейски усложнения. По този начин българите се видели принудени да приемат посредството, което им предложил белградския кабинет, като им дал сигурно убежище в княжеството. Тогава Омер ага можел с достйнство да предложи на победените износни условия и пълно прощение.

Продажната, предателска и лакейска политика на сръбските държавници към българските им "братя", гинещи под жестокия гнет на турците е видно от писмото на тогавашния директор на Външните работи на Сърбия Аврам Петруниевич. За да не бъда обвинен в антисръбска агитация, ще цитирам изцяло и дословно целия документ на антибългарския цинизъм на сръбското правителство, подписан лично от Аврам Петруниевич и подпечатан със собствения му печат. Впрочем, българофобията на този министър от кабинета на Александър Караджорджевич, няма нищо общо с отношението на сръбския народ, към проблемите на българските му братя:
Рапорт от Аврам Петруниевич, директор на Външните работи на сръбското княжество, по действията на въстаниците Сръндак и Пуйо войвода. Политиката на младото сръбско княжество спрямо освободителните усилия на българите във Видинско и Нишко.
Измежду многобройните размирници от Нишко и Видинско, които са преминали към наша страна още през време на Милош бей и на неговия син-Михалбей /княз Михаил/и са прекарвали празноскитающ живот, размирникът Сръндак от гр.Ниш на чело на около 15 души свои приятели се готвел да замине от тук за своя край с намерение да разбунтува тамошните жители. Княжеското правителство щом узна за това негово намерение, веднага го арестува и го окова във вериги в гр.Алексинац.
Друг един такъв, именуемият Пуйо-бивш работник по тютюнът при Милош бей, родом от с.Бойница-Видинско, явил са в родното си място и залъгвайки простодушните селянин успял да ги вдигне на крак. Въпросният измамник сигурно трябва да е лъгал пред тия хора какво тази работа била уж подготвена със съгласието на княжество, защото неколцина от тия селяни се явили пред зайчарския началник, /Зайчар началангине гелуп/и го разпитали по този въпрос. Началникът ги увещал да се откажат час по скоро от това си престъпно дело и се покорят като изпросят милост "в противен случай", казал им същият, "ще бъдете строго наказани". Той им заявил, че не трябва да разчитат на никаква помощ от Сърбия, че всеки, който би се опитал да избяга нейде, ще бъде веднага хванат и окован във вериги и че Пуйо е лъжец и безсрамник /Кязиб ве едебсиз/ След като по този начин началникът настоятелно ги посъветвал да се разкаят, уведомил за станалото княжеското правителство. Аз пък от своя страна, като узнах за случилото се, заповядах повторно началниците в Зайчар, Неготин, Гургусовец и Алексинац да заловят и оковат във вериги всеки от тях, който би се опитал да избяга, да арестуват празноскитающите и по никой начин да се не пропуща човек към Ниш и Видин, с изключение само на честни търговци. Също така чрез "татарин"/куриер-б.а./предадох горните наредби и на преходящите от границата до Видин селяни. Мога да твърдя, че с помощта Божия, тази работа лесно ще бъде потушена. Нужно е, обаче, и Вие да се погрижите и поставите караули /карауллер насбиле/ за да не се случи нещо и другаде. Постъпвайки умело и от двете страни, тия лекомислени хора, по този начин, ще се вразумят, щат-нещат ще се отдадат на честна и почтена работа.
27 Джемазиюлеввелъ 1265 г.Егира м.април 1849 Р.Х.
/печат/ Ваш слуга: Аврам Петруниевич
Този документ е пълна илюстрация на двуличната и цинична политика на княжество Сърбия към поробения „братски" български народ и неговата националноосвободителна борба. Истинската причина за некоректните действия към въстаналите българи е, че княз Александър КарагьОргевич е получил сериозни уверения от Австрия, че при разпадане на Турската империя Видин и Лом ще бъдат отстъпени на Сърбия. Завладени от лелеяната великосръбска мечта и Карагьоргевич и Петруниевич, както и цялата управляваща върхушка в Сърбия не са могли дори да допуснат едно успешно за българите въстание в тези райони.
В нито едно въстание в Северозападна България, сръбските •ласти не са показвали алтруизъм и братска обич, поради вечна-ната надежда, че тези земи ще станат някога сръбски!
Но историята следва своя ход. И въпреки някои временни аномалии, като идеологически, политически, религиозни и военни сътресения, обрича на провал всякакви противоестествени диктаторски амбиции...
Създаването на мощни световни организации и институции от свободни държави, променя облика на глобализиращия се свят. С интегрирането на по-малките страни в Евроатлантическите структури - НАТО и Европейския съюз, се премахва възможността за бъдещо реализиране на имперските амбиции от големи и малки държави - хищници...

от книгата "Градът на завоя" на Йоцо Йоцов

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин