Изпрати стари снимки от Видин и областта

5 октомври 2012 - 100години от началото на БАЛКАНСКАТА ВОЙНА

История - Войни

Поручик Топракчиев със самолета, с който провежда първата в световната военна история бомбардировка на Одрин, 16 октомври 1912 г.Дълбоките причини за участието на България в Балканската война са заложени още в несправедливия Берлински договор от 1878 г., който оставя извън пределите на свободното отечество големи територии, населени с българи. Оттук произтича и политическата цел на войната - обединението на българските земи.

Поручик Христо ТопракчиевВ същото време в борбата за разпределяне на "османското наследство" в Югоизточна Европа се включват всички граничещи с империята балкански държави. Военнополитическите реалности налагат сключването на съюз между България, Сърбия, Гърция и Черна гора. Нито една от тези държави не може сама да води успешна война срещу все още силната във военно отношение Османска империя.

Инициираният от България съюз става реалност през първата половина на 1912 г. На 29 февруари се подписва Договор за приятелство и съюз между Царство България и кралство Сърбия, придружен от таен анекс, а по-късно и от военна конвенция. Те най-общо регламентират взаимоотношенията между двете държави и техните армии по време на войната и след нейното завършване. Такива в общи линии са функциите и на подписания на 16 май Отбранителен договор между България и Гърция. Той също е съпроводен от военна конвенция. По-късно България и Черна гора постигат устно съглашение за всестранна помощ в случай на война. Въпреки че има претенции за запазване на "балканското равновесие", Румъния запазва неутралитет.

Създаването на Балканския съюз позволява да се постигне общо взето благоприятно за него съотношение на очакваните да действат от двете страни сили и средства.

Мобилизацията на съюзните армии е предвидена за 17 септември 1912 г. Указът на Фердинанд за обща мобилизация на въоръжените сили на Царството е подписан към обяд на същия ден. Телеграфът разнася бързо известието в цялата страна, а кореспондентите отбелязват: "Зовът за мобилизация се посреща не с радост, не с неодобрение, а с буен, неудържим луд ентусиазъм". Запасните се стичат масово към войсковите части, окичени с цветя и изпратени с доброжелателни възгласи. Мобилизационните пунктове се препълват освен с редовно призованите и с много доброволци. За малко повече от седмица  Българската армия достига 600 000 души.

Едновременно с това Министерството на войната е обсипано с молби и заявления на българи от Тракия и Македония.
Невиждан феномен е, когато над 14 600 доброволци, като следовници на Българското опълчение от 1877-1878 г., назовават себе си Македоно-одринско опълчение и тръгват под разветите бойни знамена за обединение на родината. От доброволци се формират и специални чети за действие в тила на противниковата армия. Само до края на месеца на територията на страната се създават 50 чети, които в хода на войната нарастват до над 90.

На 29 септември в района на Стара Загора се установява Главното командване на армията. По конституция ролята на главнокомандващ се полага на царя. Поради недостатъчната си военна подготовка Фердинанд извиква от запаса и назначава за свой помощник генерал-лейтенант Михаил Савов. За началник на щаба на действащата армия е определен генерал-майор Иван Фичев.

Едновременно с мобилизацията се осъществява съсредоточаването на войските към районите на военните действия. Максималното натоварване на железопътните линии и ускорените пеши маршове позволяват към края на септември частите и съединенията да заемат своите места. На Източнотракийския театър на военните действия са развърнати три обединения. Втора армия под командването на генерал Никола Иванов се разполага в района на Хасково, Марица, Любимец и има задача да блокира Одринската крепост. Първа армия начело с генерал Васил Кутинчев се групира в района на Тополовград от двете страни на р. Тунджа, а Трета армия на генерал Радко Димитриев е зад нея, в района южно от Ямбол и Стралджа. На двете армии предстои да нанесат главния удар.

Срещу българските войски в Тракия е развърната Източната турска армия на Абдулах паша. Тя също получава задача за активни действия. Предвижда се армията, като се опре на крепостите Одрин и Лозенград, да настъпи на север и разгроми българските войски.

Седма пехотна дивизия е поставена в състава на Втора съюзна армия и предстои да настъпва по долината на р. Струма. За действия в Родопите са определени Родопският и Хасковският отряд.

Българската армия изпреварва с няколко дни противника в стратегическото развръщане и това я поставя в по-благоприятна оперативно-стратегичес-ка обстановка.

На 5 октомври телеграфните агенции оповестяват манифеста на българския цар. "Нашето миролюбие се изчерпа... Нашето дело е право, велико и свято.
Със смирено упование в закрилата и помощта на всевишния възвестявам на българския народ, че войната за човешки права на християните в Турция е обявена. Повелявам на храбрата българска войска да навлезе в турските предели!
".

С тържествен звън на църковните камбани добрата вест обхожда градове и села. Жребият е хвърлен. Войната започва.

Стремителните действия на българските войски в Източна Тракия изненадват противника. Втора армия се насочва в обхват за блокиране на Одринската крепост. Към Лозенград и Хаскьой нанасят мощен удар основните сили на Първа и Трета армия. Бързината при развръщането, действията във фланг и тил на противника решават изхода на срещните боеве при Селиолу, Ескиполос, Петра, Гечкенли и Ериклер. Източната турска армия отстъпва и войските на Трета армия (с Трети пехотен Бдински полк) превземат Лозенград. Тази крепост, за която пруският стратегически съветник на султана генерал Фон дер Гол ц казва, че може да бъде овладяна само след продължителна обсада, пада в български ръце на седмия ден от началото на войната. Соснование военният кореспондент на в. "Дейли Телеграф" Луи Бързина определя превземането на Лозенград като "един от най-големите триумфи, каквито въобще военната история познава".

Не е минало много време откакто военният министър на империята Назим паша се е обърнал към подготвящите се за фронта войски с думите: "Не забравяйте да вземете със себе си своите парадни униформи, тъй като ще имате нужда от тях, за да дефилирате из улиците на София". Парад на победата се провежда, но не от турските, а от българските войски в Лозенград.

Опасението от бързите успехи и загубеното време за тяхното отпразнуване позволяват на противника да се съвземе. Като подвежда нови сили и оттегля оцелелите при Лозенград части, той заема подготвения рубеж Люлебургаз-Бунар-хисар. И тази отбранителна линия не може да спре българските войски. Само за пет денонощия тя е пробита и противникът е принуден да се оттегли към цариградския полуостров. За тази победа в. "Таймс" отбелязва: "Истински герой на деня е българският пехотински войник. Търпелив, издръжлив, весел и засмян. в решителния момент на боя той се явява в един нов, удивителен лик. На него преди всичко се дължи сполуката и победата".

В другата крайност е оценката, дадена от турските генерали за част от собствените войници. Командирът на 3-ти корпус Махмуд Мухтар паша е принуден да признае: "У анадолските войници почна да се забелязва особено душевно състояние: те почнаха да си говорят, че напразно проливат кръвта си за Румелия". Същият този паша сигурно дълго време е преследван от кошмара на бягството от Лозенград, когато в бързинатазабравясобствени-те си обсипани с брилянти сабя и табакера.

С победата при Люлебургаз и Бунархисар българската армия фактически постига целите на войната в Източна Тракия. Въпреки това Фердинанд отхвърля предложението за водене на преговори и сключване на примирие и заповядва продължаване на военните действия. Погрешно решение на българския владетел, което води до по-продължителна война. Общата обстановка на цариградското направление вече не е в полза на съединените Първа и Трета армия. Сред изтощените войски избухва невиждана холерна епидемия. Разтегнатите комуникации затрудняват снабдяването, атова се отразява неблагоприятно върху боеспособността и бойния дух на воините. В същото време противникът подвежда свежи сили от дълбочина и постига общо превъзходство в сили и средства.

Двудневните ожесточени боеве в началото на ноември не водятдо пробив на Чаталджанската позиция и българските войски преминават към отбрана. Предложението за преговори се приема и те започват в Лондон.

Наскоро зародилата се българска авиация записва славни страници в своята бойна история. На 16 октомври поручик Радул Милков и подпоручик Продан Таракчиев за първи път бомбардират Одрин и предизвикват истинска паника сред противника. Самолетите се използват също за наблюдение и разузнаване чрез фотографиране на противниковите укрепления, за насочване на стрелбата на артилерията, разпръскват позиви. Авиацията дава и първата жертва - при изпълнение на отговорна задача загива поручик Христо Топракчиев.

Полковник Георги ТеневВ историята на Балканската война Трети пехотен Бдински полк записва славни страници. Бдинци, под командването на полк. Георги Тенев, извършват чудеса от храброст. В документ от 1912 г. е отбелязано: "Бдинци, без да се уплашат от избухналите ръчни бомби, съкрушили врага и далеко прогонили остатъците му. Но те претърпели най-скъпата за полка загуба - командира полк. Георги Тенев, който паднал убит..."

За проявената храброст и героизъм по време на войната полк. Георги Тенев е произведен посмъртно в чин генерал-майор.
Друг герой от Балканската война, свързан с нашия град, е Христо Топракчиев - основоположникът на българската бойна авиация, роднина на Георги Тенев. Христо Топракчиев е живял и служил две години във Видин. На 19 октомври 1912 г. офицерът Топракчиев получава бойна заповед:
"Полетете над Одрин, разузнайте какво правят турците, не готвят ли пробив от крепостта..."
Монопланът му е готов. Той ще изпълни задачата. Ще тръгне към обсадения Одрин, към победата и към... смъртта. Този ден ще бъде вписан като първата скръбна страница в историята на световната бойна авиация. А Христо Топракчиев ще остане "един красив, храбър офицер, смел до безразсъдство".
в.Видин брой 70 4-7 октомври 2012г

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин