Изпрати стари снимки от Видин и областта

9 септември до 10 декември 1944 г

История - Войни

В изпълнение на заповяданата й задача от 14 септември 3/15 дружина усилена с два бронеавтомобила и две бронеизтребителни оръдия в 4 часа настъпи в посока на к. 716 и к. 780, които овладя, но бе прикована от силен и точен артилерийски, минохвъргачен и картечен огън на к. 780. Това принуди ротите на дружината, които бяха на к. 780, привечер да се отеглят на к. 716. Командирът на полка заповяда също 1-и взвод от 4-а рота на 2/15 дружина да настъпи в посока на с. Сливовик със задача да охранява десния фланг на 3/15 дружина и да разузнава за противника чрез бой в същата посока. Наближавайки с. Стрижевац, взводът попадна под силен противников артилерийски и минен огън и бе принуден да се завърне.

Дружината, прикована на к. 716 от противниковия огън, нощува на достигнатата линия. Войниците се оказаха крайно чувствителни към артилерийския и минен огън.

През този ден полкът даде 2 убити и 5 ранени. През деня времето беше добро, но през нощта започна да вали дъжд и падна гъста мъгла.

16 септември 1944

С оперативна заповед № I-80/16.IX.т.г. на Командира на 6-а пех. дивизия на полка се възложи следната задача: "15-и пех. полк, Полковник Кехайов, с 3-а гранична дружина, 4/2 товарно А.О. [артилерийско отделение], 1-а возима оръдейна батарея и 3/6 бронеизтребителна рота, като се заслони от към гр. Бабушница да продължи настъплението в посока на с. Бежище, с. Долна Коритница - с. Дивляна, с 3/15 дружина подкрепена от цялото 2/4 АО и достигне района на с. Дивляна".

Съгласно разузнавателно известие № II-2/48 от 16 септември пред фронта на полка противник в състав повече от една дружина се укрепява от двете страни на шосето северо-западно от с. �`ежище - к. 703 - гребена към с. Сливовик и самото шосе. По непроверени сведения в гр. Бела паланка има около 3 000 германци, 30 танка и артилерия.

Командирът на полка даде следната частна заповед на командира на 3/15 дружина: "Организирайте боен ред на дружината с оглед да атакува и овладее к. 703 и гребена към с. Сливовик, след което да се разузнае в посока на гр. Бела Паланка до с. Долна Коритница.

3/15 дружина заедно с поделения от 2/15 дружина се организира на достигнатата линия за нова атака. В това време по шосето с. Бела вода - гр. Бела Паланка, отстъпваха един броневи и един бронеизтребителен взвод, които бяха обстреляни от силен минохвъргачен и артилерийски огън. 3/15 дружина, подкрепена от 4/2 товарно АО, успя към 18 часа отново да заеме к. 780, на която линия дружината и частите на 2/15 дружина замръкнаха и се организираха за отбрана.

Противниковата дружина, която бе забелязана при с. Равна Дубрава, премина Суха планина, за да засили германските части в участъка на полка. През този бой полкът даде един ранен.

Време хубаво, но кален терен.

Забележка на поручик Тошев: Ранен е фелдфебел-школник Аврам Пеков Аврамов (по-късно произведен в чин офицерски кандидат), командир на взвод в 3-а минохвъргачна рота на 3/15 дружина.

17 септември 1944 г.

На горната дата от дивизията се получи заповед № I-88 от 17 септември 1944 г. - 15-и пех. полк заедно с 35-и пех. полк и 2/1 пех. дружина в 7 часа енергично да настъпи в дадения му участък. В 4 часа сутринта противникът със силна артилерийска подкрепа атакува и изненада 9-а ударна рота от 3/15 дружина на к. 780 и след упорит бой успя да я принуди да се оттегли на к. 716, където нощува като резерв на дружината.

В 13 часа 2/15 дружина настъпи по заповед лично водена от Командира на полка Полковник Кехайов със задача да заеме с. Сливовик и да се яви във фланг на противника. Дружината достигна до с. Сливовик, но вследствие силния огън на противника бе принудена да се оттегли на 1 км от селото, където се организира за отбрана.

На 1/15 дружина Командирът на полка заповяда да смени 3/15 дружина. Дружината настъпи и през нощта смени от позиция 3/15 дружина.

През този ден полкът даде следните загуби: убити - 1 офицер, а именно поручик Методи Илиев Маджаров [от с. Дъбова махала, Ломско] и 2 войника; ранени - 3 офицери - офицерски кандидат Тодор Петров Антов, офицерски кандидат Никола Трифонов Савчев и фелдфебел-школник Лало Владинов Стоянов и 18 войника.

Състояние на времето добро.


15 октомври 1944
От щаба на дивизията се получава л. повер. сл. писмо № I-163 от 15.X., с което се заповяда [полкът] да се изнесе с една дружина в с. Паса Поляна, която дружина да влезе във връзка с частите от 4-та пех. дивизия. Останалите две дружини да се разположат в гр. Ниш. Командирът на полка [полковник Кехайов] се назначаваше за комендант на гр. Ниш, като се придават към полка за организирането на вътрешната охрана на града ивженерно-щурмовата дружина и Щурмовото А.О. [артилерийско отделение]. В изпълнение на горната заповед на Командира на полка, същият се разположи с 1/15 дружина в с. Паса Поляна, с 2/15 дружина в казармите (свързочните) в западвата част на града и с 3/15 дружина в центъра на града. Щабните поделения [подпоручик Тошев, подпоручик Живков и подпоручик Димитров] и домакинството на полка [поручик Пунчев] - в свързочните казарми, а придадените поделения, с изключение на щурмовото артилерийско отделение, което същият ден изчезна от подчинение на полка, - в центъра на града. При това положение полкът нощува. Командирът на полка зае длъжността комендант на града. Времето е добро.

16 октомври 1944
През този ден в полка се получи от дивизията заповед № I-13/186 от 15 X., в която се нарежда: 15 пехотен полк/2 дружини, усилен с 2/2 Г.А.О., да се изнесе в района на Паса Поляна - югозападната окрайнина на гр. Ниш, където да се разположи на почивка в групировка за действие в западна и югозападна посока (частна заповед № I-163 - 15 X. т.г.). Понеже горната заповед беше изпълнена още на 15. X. за това полкът остана в гр. Ниш в посочената групировка като времето през този ден се използва за потягане на хората и средствата с оглед на нови действия.

Офицерите на 15-и пехотен Ломски полк към 1 декември 1944 г.
Подполковник Васил Николов Кайджиев - на действителна военна служба - командир на полка;
Подпоручик Димитър Тодоров Димитров - на действителна военна служба - адютант на полка;
Подпоручик Иван Рангелов Иванов - ДКВ (офицер до края на войната) - офицер разузнавач;

Щабна рота:

Поручик Александър Вл. Абаджиев - запасен офицер - командир на ротата;
Подпоручик Вълчо Цанов Тошев - на действителна военна служба - командир ва конно-разузнавателен взвод;
Подпоручик Иван Христов Живков - офицер ДКВ - командир на полицейски взвод;
Подпоручик Петър Димитров Димитров - офицер ДКВ - командир на противохимичен взвод;
Музикален капитан Петър Михов Златарев - на действителна военна служба - капелмайстор;
Санитарен поручик Марко Спиридонов Марков - на действителна военна служба - лекар на полка;
Офицерски кандидат д-р Лазар Георгиев Йоцов - запасен офицер - завеждащ евакуацията;
Офицерски кандидат Савчо Николов Савчев - запасен офицер - зъболекар;
Ветеринален подпоручик д-р Асен Ал. Йоцов - запасен офицер - ветеринарен лекар.

17 Октомври 1944
В полка се получи заповед No. I-14/192 oт 17. X. т.г., в която на полка се дава следната задача: "!5 пех. полк с придаденото му А.О. до 8 ч. на 18. X. т.г. да се изнесе и разположи в района на с.с. Д. Врежина, Г. Врежина - Суводол без Бързи брод". При доста студено време полкът напусна в 16 ч. гр. Ниш и към 19 ч. постигна до заповедания му район в следната групировка: щабът на полка заедно с щабните поделения в с. Д. Врежина, 2/15 дружина в с. Суводол, 3/15 дружина - Г. Врежина р А.О. в с. Суводол. Войниците се разположиха на палатки.

18 Октомври 1944
Този ден полкът използва за попълване на бойните и хранителните припаси, в потягане на превозните средства и материалната част и за почивка на войниците. Времето хладно, а теренът - кален.

Мирновременият офицерски състав на 15-и пехотен Ломски полк (1941) - офицери на действителна военна служба и ДКВ (до края на войната офицери). Вижте тези лица. Без тях участието във войната срещу такъв опитен и подготвен противник като германския райхсвер беше невъзмозможно. Те направиха всичко възможно, за да върнат войниците си здрави на семействата им. Всички те след войната и до есента на 1946 г, заклеймени като "царски" и "фашистки" офицери, бяха уволнени от войската, репресирани, преследвани и това се разпростре и върху техните семейства. Сега те отново са в своя славен полк, но там "де няма ни отпуск, ни зов за борба".
15 пехотен ломски полк

20 Октомври 1944
Към 1 ч. от Командира на дивизията се получи заповед № I-15/208-20.X. т.г., в която се нареждаше съгласно приложената таблица към същата заповед, полкът заедно с 2/2 Г.А.О. да тръгне в 8.30 часа от досегашния си район по пътя гр. Ниш - с. Мрамор - с. Мерошина - гр. Прокупле, като има голяма почивка от 14 ч. в с. Александрово.Същият ден полкът да достигне и нощува в района на с.с. Пояте - Нова Божурна - Злокечани. Вследствие задръстването на пътя от други части, силно разкаляният път и разрушения мост на р. Морава, полкът не можа да достигне заповядания му район, а достигна с щаба и щабните поделения в с. Мерошина, с 1/15 дружина в с. Рожина и с 2/15 дружина в с. Болишевац, с 3/15 дружина в с. Александрово и с 2/2 Г.А.О в с. Брест. В този район полкът нощува. Времето беше студено, а пътят - силно разкалян.

21 Октомври 1944
С лично-поверително служебно писмо № I-216/20.X. т.г. на полка се даде следната задача: 15-и пехотен полк с придадените му части да продължи настъплението си и се изнесе в района на с. Топоница - Губетин - Чуковац с готовност за настъпление в западна посока. В изпълнение на така дадената задача полкът в 12 ч. тръгна от района на нощуването с мерки за охрана. При доста разкаляно шосе полкът премина през гр. Прокупле и към 19.30 ч. достигна заповядания район със щаба на полка и щабните поделения в Д. Топоница, с 1/15 дружина в с. Смърдан, с 2/15 дружина в с. Г. Топоница и източната окрайнина на с. Д. Топоница, с 3/15 дружина в с. Губетин и с 2/2 Г.А.О. в с. Чуковац и с. Бела Вода. В този район полкът нощува като се разположи на квартири. Времето е студено и облачно.

22 Октомври 1944
През този ден полкът остана в същия район на почивка като времето се използва за попълване с хранителни и фуражни припаси, а също така и за потягане на хората и материалната част за настъпление в западна посока. 3/15 дружина (7-а, 8-а и 9-а роти) получи от Командира на полка задача да се изнесе в района на с. Белолин и поеме охраната на 2-ри артилерийски полк. 2/2 А.О. излезе от подчинение на полка и се присъедини към полка си. Полкът нощува в същия район. Време слънчево.

23 Октомври 2004
Към 1 часа се получи от дивизията заповед № I-18/228 от 22. X. т.г., с която на полка се дава задача да настъпи в 8 ч. в посока на с. Куршум баня и достигне източната окрайнина на гр. Куршумлия, откъдето по допълнителна заповед да продължи настъплението в посока на с. Куршум баня. В изпълнение на горната задача Командирът на полка с частни заповеди до командирите на поделенията заповяда същите в 8 ч. да настъпят в походна колона към заповядания им район. Полкът имаше голяма почивка в с. Плочник. Към 18 ч. полкът достигна заповядания му район и се разположи за нощуване в източната окрайнина на гр. Куршумлия на палатки като резерв на дивизията. Времето през деня беше ясно, но през нощта валя слаб дъжд.

Офицерски състав на полка към 1 декември 1944 г.
Свързочна рота:
Подпоручик Стоян Ангелов Петков - офицер до края на войната (ДКВ) - командир на ротата;
Офицерски кандидат Вълчо Христов Данов - запасен офицер - командир на безжичния взвод;
Офицерски кандидат Димитър Иванов Марков - запасен офицер - командир на жичния взвод;
Минохвъргачна рота:
Подпоручик Велизар Николов Еремиев - на действителна военна служба - командир на ротата;
Подпоручик Ангел Василев Живков - ДКВ - командир на взвод;
Подпоручик Симеон Георгиев Симеонов - запасен офицер - командир на взвод;
Офицерски кандидат Димитър Иванов Удров - запасен офицер - командир на взвод;
Бронеизтребителна рота:
Поручик Станой Миланов Станков - ДКВ - командир на ротата;
Подпоручик Драгомир Петков Цанков - на действителна военна служба - командир на взвод;
Офицерски кандидат Николай Харалампием Милушев - запасен офицер - командир на взвод;
Офицерски кандидат Боно х. Стоянов х. Миков - запасен офицер - командир на взвод;
Полково домакинство:
Поручик Владимир Димитров Пунчев - административен офицер - домакин на полка;
Подпоручик Владимир Станоев Ценов - административен офицер - завеждащ прехрана;
Подпоручик Александър Вълчев Стоянов - запасен офицер - командир на домакинска рота;
Подпоручик Никола Иванов Стоянов - запасен офицер - командир на занаятчийски взвод.

24 Октомври 1944
Към 10 ч. полкът получи от Командира на дивизията заповед № I-17/232 от 24. X. т.г., с която на полка се дава следната задача: "15-и пех. полк - резерв на дивизията да заеме района на с. Куршум баня - в. Големач (к. 515) - с. Врело. Полкът да настъпи зад 1-ви армейски попълващ полк с готовност за развиване успеха в посока на с.с. Метохия - Добротин - Лапащица, чрез задминаване или вливане в бойния ред на 1-ви арм. попълващ полк". В изпълнение на горната задача командирът на полка отдаде устна заповед пред командирите на поделенията на полка. В 12 ч. полкът настъпи от района за нощуване гр. Куршумлия в дадената посока с мерки за охрана и в 17 ч. достигна с щаба и щабните поделения с. Куршум баня, с 1/15 дружина - района на с. Врело, с 2/15 дружина - с. М. Шатра и височината Йововик, 3/15 дружина остана на позиция в района на гр. Куршумлия и към 20.30 ч. тя получи заповед да настъпи по шосето за с. К. Баня. Домакинството на полка остана в гр. Куршумлия. Времето през деня бе ясно, но пътят беше доста разкалян и възпрепатстваше движението.

25 Октомври 1944
В 15 ч. от дивизията се получи заповед № I-18/234 от 24.X. т.г., с която на полка се даде следната задача: "15-и пех. полк към 8 ч. на 25 октомври се изнася на гребена на с. Царево - к. 801, поддържа връзка с 1-ви арм. попълващ полк и има готовност да го надмине или да се влее в неговия боен ред на десния фланг". В 15:30 ч. горната заповед по телефона бе корегирана като на полка се заповяда да настъпи с 2/15 дружина от района на с. Йововик - с. М. Шатра в посока на с. Дъбиновац - к. 911 с цел да запълни образуваната междина между 35-и пехотен полк и 1-ви армейски попълващ полк в района на к. 911. Дружината пътува следобяд и през нощта при силен дъжд и крайно пресечен терен и към 4 ч. на 26.X. достигна и зае заповядания й район. 1/15 дружина остана на позиция в района на с. Врело. 3/15 дружина към 4 ч. пристигна в района на с. Куршумлийска баня. Тази дружина остави един ударен взвод усилен с една тежко-картечна група в гр. Куршумлия за охрана щаба на дивизията. При тази групировка полкът нощува като резерв на дивизията. Времето - ясен слънчев ден.

Офицерски състав на полка към 1 декември 1944 г. :
1-ва пехотна дружина
Капитан Димитър Т. Димитриев (на действителна военна служба) - командир на дружината;
Подпоручик Бойко Ташков Костов (офицер до края на войната, ДКВ) - адютант на дружината;
Санитарен офицерски кандидат д-р Никола Вл. Попов (запасен офицер) - лекар на дружината;
Офицерски кандидат Георги Петров Димитров (запасен офицер) - командир на свързочен взвод;
Офицерски кандидат Димитър Рангелов Димитров (запасен офицер) - офицер-снабдител;
Офицерски кандидат Христо Цанков Георгиев (запасен офицер) - химик и разузнаване;

26 Октомври 1944

Със заповед № I-19/237 от 25. X. т.г. на Командира на дивизията се даваше следната задача: "15-и пехотен полк (две дружини) да остане в района на с. Куршум баня като дивизионнен резерв с готовност за настъпление след 35-и пехотен полк.

2/15 дружина, която беше в района на к. 911 със същата заповед получи нова задача: "2/15 дружина да настъпи в участъка с граници - от изток с. Дабиновац (вкл.) - к. 832 (изкл.) - с. Върбица (вкл.) и от запад - к. 911 (вкл.) - к. 864 (изкл.) - к. 849 (вкл.) и достигне района на к. 775 с. Върбица с цел да съдейства за унищожаването на противника пред фронта на 1-ви арм. попълващ полк. След задминаването от 1-ви арм. попълващ полк, дружината да остане като резерв на дивизията.

Начало на изпълнението на горната заповед щеше да стане с допълнителна заповед. С лично-повер. писмо № I-245/26. X. т.г. на 2/15 дружина се даде следната задача: "2/15 дружина да овладее к. 849, да установи връзка с деснофланговата дружина на 15-и пехотен полк и след това да настъпи енергично в посока на к. 742 - к. 635, да излезе на шосето за Подуево и да пресече пътя на отстъплението на противника намиращ се пред фронта на 35-и пех. полк.

Начало на изпълнение горната задача ще започне на 27.X. т.г. в 8 ч.

В изпълнение на горното 2/15 дружина настъпи с цел да се постави в по-изгодни условия за действия на 27. X. съгласно дадената от дивизията заповед. Дружината до 18 ч. достигна гребена непосредствено северо-източно от с. Върбица, където след кратка престрелка с противника зае изходната линия за предстоящите й действия, на която линия дружината прекара нощта.

1/15 дружина и полковата М.х. рота по заповед на командира на дивизията настъпи и се изнесе в района на гребена Дабиновац - к. 911, където пристигна към 16 ч. и зае позиция като резерв на дивизията.

3/15 дружина остана в района на с. Куршумлийска баня. Щабът на полка и свързочната рота в 8 ч. се изнесоха в района на к. 911 - с. Дабиновац.

При такова разположение полкът нощува като резерв на дивизията. През този ден полкът даде 1 убит и 3 ранени войници от 2/15 дружина.

Времето - проливен дъжд през целия ден.

================

27 Октомври 1944

Полкът продължи изпълнението на получените заповеди от 26. X. т.г. като:

2/15 дружина от достигната линия продължи настъплението в южна посока и влезе в бой с противника в района на с. Върбица - с. Лазица и след го отхвърли в югозападна посока към 17 ч. овладя к. 849, където се организира за отбрана и нощува.

1/15 дружина се изнесе в района на к. 832 - с. Вокуевац, където нощува с мерки за охрана и готовност за настъпление в участъка на 2/15 дружина.

3/15 дружина и бронеизтребителната рота нощуваха в досегашния си район.

Щабът на полка със свързочната и минохвъргачната роти се изнесоха в района на с. Вокуевац, където нощуваха.

През този ден полкът даде 2 войника ранени от 2/15 дружина.

Време - през този ден валеше силен дъжд.

====================

Офицерски състав на полка към 1 декември 1944 г. (продължение)

1-ва пехотна дружина

1-ва ударна рота:

Поручик Станчо Средков Горанов - до края на войната (ДКВ)- командир на ротата;

Подпоручик Тодор Николов Антов - ДКВ - командир на взвод;

Офицерски кандидат Марин Георгиев Маринов - запасен офицер - командир на взвод;

2-ра ударна рота:

Поручик Александър Димитров Рангелов - ДКВ - командир на ротата;

Подпоручик Асен Михайлов Пандов - трудов офицер - командир на взвод;

Офицерски кандидат Ненчо Найденов Ненчов - запасен офицер - командир на взвод;

3-та ударна рота:

Поручик Атанас Петров Ангелов - ДКВ - командир на ротата;

Подпоручик Димитър Михайлов Угринов - запасен офицер - ковандир на взвод;

Подпоручик Иван Младенов Маринов - ДКВ - командир на взвод;

Офицерски кандидат Петко Иванов Петков - запасен офицер - командир на взвод;

1-ва тежкокартечна рота:

Подпоручик Кирил Попспасов - ДКВ - командир на ротата;

Подпоручик Петко Генов Груев - ДКВ - командир на взвод;

Подпоручик Емил Александров Георгиев - запасен офицер - командир на взвод;

Офицерски кандидат Велико Великов Тонев - запасен офицер - командир на взвод;

1-ва минохвъргачна рота:

Поручик Тодор Николов Тодоров - запасен офицер - командир на ротата;

Подпоручик Тодор Александров Николов - запасен офицер - командир на взвод;

Офицерски кандидат Георги Димитров Младенов - запасен офицер - командир на взвод

28 Октомври 1944

Към 2 ч. от дивизията се получи лично повер. сл. писмо № I-249 от 27. X. т.г., с което на полка се дава следната задача: "15-и пех. полк като привлече третата си дружина до 11 ч. утре да се съсредоточи в района на с.с. Върбица - Вакуевац, от където да се подготви по допълнителна заповед да задмине 1-ви арм. попълващ полк от запад и бързо да проникне в обща посока с.с. Брадоша и Лапащица". В същата заповед на 2/15 дружина се дава следната задача: "2/15 пех. дружина да продължи още по-енергично изпълнението на възложената й задача с частна заповед № I-245 от 26. X. т.г.

В изпълнение на горното 2/15 дружина настъпи енергично в заповедания й участък и към 14 ч. достигна на 500-600 м. от к. 742, но бе посрещната със силен артилерийски, минен и картечен огън и въпреки многократните й опити да овладее к. 742, не успя, понеже не беше подпомогната огнево от нашата артилерия, която бе изостанала много назад - в района на Куршумлийска баня, откъдето не можеше да съдейства на атаката. Дружината спря, укрепи се и нощува на достигната линия.

1/15 пех. дружина, полковата минохвъргачна рота и щаба на полка настъпиха от заемания район и до 14 ч. се изнесоха в района на с. Върбица, където нощуваха.

3/15 пех. дружина с бронеизтребителната рота (спешена без оръдия) от заемания район настъпи и до 14 ч. се изнесе в района на с. Вокуевац.

На конно-разузнавателния взвод на полка, заедно с този на 1-ви арм. попълващ полк се даде задача с частна заповед № II-250 - 28. X. т.г.от Командира на дивизията да разузнаят в посока на с. Добротин - к. 1300 - с. Баре - с. Байгоре - гр. Митровица с цел да съберат сведения, при нужда с бой, за противника и условията с оглед за действие в тази посока на по-големи наши части. Командването на двете поделения се пое от подпоручик Тошев от 15-и пех. полк.

При това разчленение полкът ношува с пълни мерки за охрана и разузнаване и с готовност по допълнителна заповед да задмине 1-ви арм. попълващ полк от запад с оглед бързо да проникне в обща посока с. Брадаша - с. Лапащица.

В 11:30 ч. в щаба на полка се получи оперативна заповед № I-20 от 28. X. т.г. Времето бе ясно, но доста студено.


29 Октомври 1944

С запомед № I-20/251 от 28. X. т.г. на полка се дава следната задача: "15-и пех. полк с трите си дружини, засилен с 4/2 тов. А.О., до разсъмване на 29. X. т.г. да заеме изходна линия за атака в местността "Ревуче" - к. 766 - южната окрайнина на с. Кърпиме, от която в 9 ч. да настъпи, задмине 1-ви арм. попълващ полк и продължи проникването западно от линията к. 742 (изкл.) - с. Байчина (изкл.) и с. Горна Лапащица (вкл.)".

С бързото настъпление в посока с. Добротин - с. Лапащица - с. Кодрилия и като обхожда противниковите съпротиви от запад, да обгради противника от юг и да съдейства за унищожаването му.

За охрана на десния фланг на дивизията полкът да назначи една усилена пехотна рота, която да настъпи в посока на с. Добротин - Кош. Планища (к. 1247) - с. Пошак-Кодра Голма (к. 1062) със задача да охранява фланга на дивизията и чрез бързото си настъпление в указаната посока да облекчи настъплението на полка.

В изпълнение на горната задача полкът тръгна в 23 ч. на 28. X. т.г. и в 5:30 ч. достигна с 1/15 дружина в района на с. Ревуче, 2/15 дружина в района на с. Кърпиме, 3/15 дружина в района на с. Д. Плакащица, щабът на полка в с. Ревуче и домакинството и всички обози останаха в с. Куршум баня.

В 8:30 ч., когато Командирът на полка отдаваше своята заповед за задминаване на 1-ви арм. попълващ полк и атака на противника, 2/1 арм. попълваща дружина започна безредно да се оттегля от позицията си в района на гребена 1.5 км северно от с. Добротин, под натиска на силни противнокиви групи. Виждайки това положение, полк. Кехайов заповяда на 1/15 дружина и полковата минохвъргачна рота да контраатакува противника в района на 2/1 попълваща дружина със задача да заеме с. Добротин, гдето да се затвърди и подготви за нападение в южна посока. Дружината, подкрепена ефикасно с минохвъргачен огън, настъпи енергично и успя да отблъсне противника като достигна гребена непосредствено до с. Добротин, гдето попадна под силен флангов от към к. 1052 и бе прикована. На достигнатата линия дружината се окопа и нощува в  пълна бойна готовност и с усилени мерки за охрана.

2/15 дружина нощува в района на височините южно и източно от с. Кърпиме. 3/15 дружина нощува на гребена западно от к. 756 към к. 1092. Щабът на полка бе в с. Ревуче.

Към 14 ч. на позицията излезе 4/2 артилерийско отделение, придадено към полка, и чрез своя ефикасен огън съдейства отлично на действията на полка.

Време - хубав слънчев ден.

През този ден полкът даде убити - 1 офицер (офицерски кандидат Емил Александров Берберски) и 1 войник, а ранени 1 подофицер и 11 войника.  До този момент на 15 септември бяха убити 2 войника и ранени 5 войника; на 16 септември бе ранен фелдфебел школник Аврам Пеков Аврамов; на 17 септември загина поручик Методи Илиев Маджаров и бяха убити 2 войника, ранени 18 войника заедно с офицерите офицерски кандидат Тодор Петров Антов, офицерски кандидат Никола Трифонов Савчев и офицерски кандидат Лало Владиков Стоянов, на 23 септември бе ранен 1 войник; на 24 септември 1 войник бе убит и 1 войник бе ранен; на 2 октомври загина офицерски кандидат Никола Ефремов Куткудейски; на 4 октомври бе убит 1 подофицер; на 8 октомври бе ранен поручик Борис Дасев Каролев; на 9 октомври бе ранен поручик Коста Маринов Вълчев; на 10 октомври бе убит офицерски кандидат Вълчо Маринов Вълчев заедно с 1 войник, ранени бяха 1 подофицер и 18 войника; на 14 октомври бе убит офицерски кандидит Асен Иванов Петков заедно с 5 войника, 15 войника бяха ранени; на 15 октомври бе ранен 1 войник; на 16 октомври бе ранен 1 войник; на 26 октомври бе убит 1 войник и ранени 3 войника; на 28 октомври бе ранен подпоручик Младен Миков Младенов заедно с 1 войник.

30 Октомври 1944

Към 1 ч. от дивизията се получи лично-поверително служебно писмо № I-1060 от 29 октомври т.г., с което на полка се даваше задача: "15-и пех. полк, подпомогнат от цялата дивизионна артилерия, да продължи настъплението в заповядания му участък". При получаване на тази заповед полкът се укрепяваше на достигната линия и беше готов за продължаване изпълнението на поставената му задача. В изпълнение на същата заповед 1/1 поп. дружина към 6 ч. настъпи в посока на к.к. 1423 - 1300 - 1201 и 1092 със задача да овладее последната и прегради посоките към гр. Митровица с цел да осигури фланга на дивизията и полка. Дружината в боен ред настъпи енергично и към 11 ч. с бой успя да овладее к. 1300, където спря за да посрещне противниковите контра атаки. Извършените от противника две контра атаки дружината отблъсна с кървави загуби за противника. Към 13 ч. дружината бе отново контраатакувана от превъзхождащ числено противник. Противникът проведе контра анаката от три страни - по фронта и двата фланга и дружината, виждайки застрашени фланговете си и дори тила си, след доста жесток бой се оттегли в посока на к. 1432 - Панда Куче - к. 913. На последната височина дружината спря и организира бойния си ред.

Противникът в състав повече от 1200 човека, виждайки оттеглянето на дружината, почна енергично да я преследва, и проникна по фланга и тила в разположението на 15-и пех. полк.

2/1 доп. дружина, която бе достигнала района на Панда Куче, също бе притисната от превъзхождащ противник и бе принудена да се оттегли.

При такава обстановка флангът и тила на полка бяха застрашени и имаше голяма опасност от обкръжаване, за което се донесе в 16 ч. на Командира на дивизията.

По телефона към 16:30 ч. от дивизията бе предадена заповед № I-255 от 30 октомври , с която командирът на полка - полковник Кехайов- бе назначен за общ командир на 15-и и 1-ви поп. полкове, а полковник Руменов бе отстранен като командир на 1-ви пех. поп. полк, със задача да обеди командването на двата полка и до 20 ч. същия ден да даде следната групировка на частите:

а) Дружините от 15-и пех. полк да останат на досегашните си места (2-ра дружина на гребена източно от с. Закуте, 1-а дружина - в района на к. 656, 3-а дружина - в района на с.с. Добротин и Ревуче; 2/1 поп. дружина - в района на к. 931, 1/1 поп. дружина - в района на височината източно от с. Г. Ракащица; 3/1 поп. дружина - в района на височината източно  от надписа (на карта) Метохия; партизанският отряд - в района на к. 882 и 4/2 тов. А.О. - в досегашния си район. Командно място на Командира на 1-ви пех. поп. полк - в района на 1-ва дружина;

б) Полковете и дружините да се организират за отбрана през нощта, попълнят, потегнат, евакуират ранените и се подготвят по допълнителна заповед за продължаване на настъплението. След дълги усилия Командирът на полка Полковник Кехайов до 19 ч. успя да заеме  заповяданата му групировка. Обаче към 20 ч. 2/1 дружина бе отново атакувана от превъзхождащ я числено противник, което наложи тази дружина да бъде усилена с 7-а и 9-а ударни роти от 15-и полк, които контраатакуваха противника пред участъка на дружината с ефикасната подкрепа на 4/2 тов. А.О., което бе излязло на открита позиция и с това положението бе заздравено.

В това време противникът обстрелваше от към тила позициите на полка с далечен т. картчен огън. Този огън влияеше доста силно върху духа на бойците.

Духът на бойците от 1/1 и 2/1 поп. дружини вследствие водения бой и понесените загуби беше доста разколебан. Това положение принуди Командира на полка с телефонограма № 73 до Командира на дивизията да донесе за състоянието на 1-ви пех. поп. полк и да поиска разрешение и заповед командваната от него група да се оттегли на по-задни позиции, да да се попълни и организира.

Със Заповед № I-21/259 на Командира на дивизията от 30 октомври т.г. на полка се даде следната задача:

"15-и пех. полк усилен с 4/2 тов. А.О. да се изнесе в района на к.к. 775 и 849 - с. Върбица, в които да се организира за отбрана. Същият да му послужи като изходен район за настъпление в западна посока. Северозападно от линията Вокуевац (изкл.) - к. 742 (вкл.) от 11 ч. на 31 октомври ще действа моторизирания полк".

В изпълнение на горната заповед Ковандирът на групата Полковник Кехайов заповяда групата да се оттегли с усилени мерки за охрана и разузнаване (подпоручик Тошев) в заповядания й район. Отеглянето започна в 24 ч. в следния ред: 1-ви арм. поп. полк, 4/2 тов. А.О. и 15-и пех. полк (с прикриващ огън поддържаше връзка  с противника подразделението на подпоручик Тошев). Частите достигнаха в заповявания им район към 5 ч. на 31 октомври.

През тоди ден полкът даде загуби - убити 1 офицер (подпоручик Борис Иванов Пешев) и 3 войника и ранени - 1 офицер (подпоручик Станчо Средков Горанов), 3 подофицера и 18 редника.

Време - през деня слънчево, а нощта бе лунна, което спомагаше за оттеглянето.

Към 5 ч. полкът без да бъде забелязан от противника достигна в заповядания му район и го зае при следната групировка:

1/15 пех. дружина в района на с. Върбица, 2/15 пех. дружина - в района на к. 849, 3/15 пех. дружина - в района на к. 755, 4/2 тов. А.О. - в района 1 км северно от к. 849 и щаба на полка - в с. Лозица.

Дружините успяха да с организират и укрепят в дадените им райони. При заемане на позицията от 2/15 дружина същата  бе атакувана от отделни противникови групи, при което бе тежко ранен командира на дружината поручик Ташев. При това положение полкът нощува в готовност в западна посока.

Полкът през тоди ден даде убити 3 войника и ранени - 2 офицери (поручик Димитър Стефанов Ташев и офицерски кандидат Георги Ангелов Георгиев) и 4 войника.

Време - хубав слънчев ден.

Забележка: След войната командирът на полка Полковник Кехайов бе осъден от Народния съд на 15 години строг тъмничен затвор, а трудовият поручик Димитър Стефанов Ташев, мирновременен командир на 6-а рота , също бе осъден от Народния съд и убит с камъни от екзалтирана безотговорна тълпа в района на с. Славотин, Фердинандска околия.

Боен команден състав на 15-и пех. Ломски полк към 20 декември 1944 г. (продължение):

2-а пехотна дружина

Щаб на дружината:

Майор Константин Иванов Казанджиев (на действителна военна служба) - командир на зружината;

Подпоручик Захари Лазаров Макариев (офицер до края на войната, ДКВ) - адютант на дружината;

Подпоручик Борис Йосифов Цветков (запасен офицер) - офицер снабдител;

Подпоручик Ганчо Живков Ябалков (ДКВ) - командир на свързочен взвод;

Офицерски кандидат Александър Иванов Болонин (запасен офицер) - химик и разузнаване;

Офицерски кандидат д-р Иван Киров Панов (запасен офицер) - лекар на дружината.

1 Ноември 1944

От щаба на дивизията се получи в 2 ч. заповед № I-22/261 от 31 октомври т.г., в която на палка се дава следната задача: "15-и пехотен полк да атакува в участъка западно от линията с. Вокуевац (вкл.) - Лауша (изкл.) - Подуево (вкл.) - Горна Лапащница (вкл.). При атаката полкът да се стреми да проникне с десния си фланг и да обхожда противниковите съпротиви от запад. Източно от полка и в посока на Подуево ще действа ударната група на 4-а пех. дивизия. След достигането на първа последователна линия да съгласува усилията си с 4-а пех. дивизия. При напредването си на юг чрез разузнаване и охрана (подпоручик Тошев) да осигурява десния си фланг по посока на склоновете на Копаоник планина. Г.Н.П. на полка е група на подполковник Владев".

В изпълнение на горната задача полкът, използвайки падналата гъста мъгла, настъпи с 2-а и 3-а пех. дружини в бойна част и 1-а дружина в резерв. Дружините получиха следните задачи:

"2/15 дружина - от заемания район да настъпи в участъка от запад този на полка и изток разделителната линия - к. 849 (ккл.) - к. 742 (изкл.) - с. Перако (изкл.) - с. Обранджа (изкл.) - с. Д. Лапащница (вкл.) - със задача да атакува противника в дадения му участък като обхожда противноковите съпротиви от запад да достигна до района на с.с. Г. и Д. Лапащница".

"3/15 дружина - да настъпи в източния подучасътк със задача да атакува противника в същия като обхожда противниковите съпротиви от запад да достигне района на гр. Подуево".

"1/15 дружина в резерв на полка да настъпи зад 2/15 дружина с готовност да съдейства чрез удар и движение на дружините от бойната част".

"4/2 т. А.О. да съдейства огнево от досегашната си позиция на атаката  на дружините от бойната част до овладяването на к. 742, след което да настъпи  в участъка на 2/15 дружина с готовност да заеме позиция в района на с. Добри дол, откъдето да съдейства на проникването на полка".

В изпълнение на горните задачи дружините енергично настъпиха прикрити от мъглата и достигайки на около 800 м. от линията к. 660 - к. 742 - с. Лауша, мъглата се беше вдигнала и дружините бяха посрещнати от силен артилерийски, минохвъргачен и картечен огън и бяха приковани и принудени да спрат и се окопаят на достигната линия - райони, а именно:

2/15 дружина в района по височините непосредствено източно от к. 660 и северно от к. 742; 3/15 дружина в района - източните склонове на обратната височина 1 км северно от к. 742; 1/15 дружина - в района на к. 849; 4/2 А.О. на досегашните си позиции; щабът на полка - на к. 849. В атаката на полка съдейства Г.Н.П. - подполковник Владев. При това положение дружините замръкнаха при пълна бойна готовност. През нощта Командира на полка полковник Кехайов лично обходи и провери позициите на дружините и на самото място направи необходимите разпореждания.

През този ден полкът даде загуби: убити - 1 офицер (офицерски кандидат Пешо Ранчев Пешев) и 4 войника и ранени - 1 подофицер и 20 войника.

Време - деня до обяд беше мъгливо, а следобед - слънчево.

2 Ноември 1944

Съгласно дадените нареждания полкът през този ден продължи атаката на противника, който беше организирал солидно за отбрана линията с. Лауша - к. 742 - с. Добри дол - к. 660 - к. 756, обаче, въпреки многократните атаки подпомогнати ефикасно с артилерийски огън, дружините не успяваха да овладеят дадените им обекти. През този ден артилерията прояви доста голяма дейност и чрез своя ефикасен огън успя да унищожи 2 противникови батареи, складове на муниции в с.с. Лауша и Перане и огневи центрове на самата позиция на противника.

Полкът този ден нощува на позиция при групировката, която имаше на 1 ноември т.г.

През този ден полкът дада загуби: убити 3 и ранени 5 войника.

Време дъждовно и мъгливо.

 

Дружески шарж от фронта: на подпоручик Тошев

Имаме си в полка
един фелдмаршал;
Подпоручик Тошев
на кон "Буцифал".

Коня като язди
нощта става ден.
Гледан от далече
същи Макензен.

Един е в полка
конен ескадрон.
Тошев го командва
винаги на кон.

Врага той проучва
с коня отдалеч.
Свини и телета
подложи на сеч.

Шари, разузнава,
сведения сбира
и ценна услуга
е за командира.

Ухото и окото
ни е тука той,
макар че пътува
в разгънат строй.

Една мъка има
младия хусар
и за тая мъка
нигде няма цар.

Ечмик за конете
липсва му сегда.
Въшки по челото
греят кат звезда.

Дайте сено, слама,
дайте малко фий,
иначе драгуна
няма да се бий.

А без него ние
нищичко не сме.
Боже, запази го,
молим ти се все.

Д-р Чепилев,
фронта, 1944 година

 

3 Ноември 1944
От командира на дивизията по телефона се получи заповед полкът на всяка цена да се задържи на достигнатата линия и да овладее к. 742. Полкът се подготви за решителна атака за овладяването на к. 742. От резервната 1/15 дружина две роти бяха изпратени да усилят бойната част в участъка на 2/15 дружина като удължат десния фланг със задача да атакуват к. 660 от север и я овладеят. Полкът, подкрепен с мощен артилерийски огън от Ар. Г.Н.П. с неудържим устрем настъпи към противниковите позиции, но бе посрещнат с масов артилерийски, минохвъргачен и картечен огън и бе прикован към терена като 2/15 дружина успя да напредне около 300 - 400 м, 3/15 дружина успя да напредне с десния си фланг (7-а рота) и достигна на 500 м от шосето Куршумлий - Подуево.
При това положение Командирът на полка заповяда дружините да спрат на достигнатата линия, да я организират за отбрана и да се подготвят за решителна нощна атака.
Същият ден противникът пред фронта на 4-а пех. дивизия бе атакуван и прогонен и бронираната бригада успя да проникне в Подуевското поле и в 16:30 ч. завладя гр. Подуево.
През този ден полкът даде загуби: убити - 1 офицер (поручик Генади Генадиев Грамадски) и 4 редника; ранени - 1 офицер (офицерски кандидат Костадин Ангелов Марков), 1 подофицер и 21 войника.
Време - хубав слънчев ден.
4 Ноември 1944
В 4:30 ч. сутринта 2/15 дружина извърши нощна атака на к. 742 и в 5:15 ч. я овладя. Противникът бе прогонен като при бягството си изостави на позицията оръжие и бойни припаси. Противникът използва тъмнината и под прикритието на слаба задна охрана и подпомогнат от своята дългобойна артилерия се оттегли в западна посока към Копаоник планина.
В 6 ч. по телефона се получи заповед полкът енергично да настъпи и преследва по петите отстъпващия противник. В изпълнение на така заповяданата задача полкът в боен ред веднага настъпи и към 10 ч. достигна заповядания му район - 1/15 дружина - в района на с. Брадоша, 3/15 дружина - в района на с. Летанче, щабът заедно с щабните поделения и домакинството - в района на с. Перане и А.О. - в района на с. Брадоша.
При тези действия полкът залови 16 германски войници, 4 тежки гаубици, 1 моторна гаубица, 1 дългобойна оръдие и други военни материали.
Време - хубав слънчев ден.
Офицерски състав на 15-и пехотен Ломски полк към 1 декември 1944 г. (продължение)
2-а пехотна дружина
4-а ударна рота:
Поручик Иван Йорданов Симеонов (административен офицер) Командир на ротата;
Подпоручик Илия Тодоров Цветков (офицер до края на войната, ДКВ) Командир на взвод;
Офицерски кандидат Никола Евстатиев Николов (запасен офицер) Командир на взвод;
Офицерски кандидат Борис Георгиев Стефанов (запасен офицер) Командир на взвод;
Офицерски кандидат Иван Тодоров Петков (запасен офицер) Командир на взвод;
5-а ударна рота:
Подпоручик Методи Константинов Цеков (ДКВ) Командир на ротата;
Подпоручик Бойко Георгиев Костов (запасен офицер) Командир на взвод;
Подпоручик Цветан Петров Виденов (ДКВ) Командир на взвод;
Офицерски кандидат Благой Радославов Киров (запасен офицер) Командир на взвод;
6-а ударна рота:
Подпоручик Асен Ценков Димитров (ДКВ) Командир на ротата;
Подпоручик Герасим Пантов Геров (запасен офицер) Командир на взвод;
Подпоручик Марко Ганчев Шишков (ДКВ) Командир на взвод;
2-а тежкокартечна рота:
Поручик Васил Гаврилов Попов (ДКВ) Командир на ротата;
Подпоручик Атанас Иванов Томов (запасен офицер) Командир на взвод;
Офицерски кандидат Христо Кънев Христов (запасен офицер) Командир на взвод;
Офицерски кандидат Цветко Дамянов Наков (запасен офицер) Командир на взвод;
Офицерски кандидат Иван Томов Ценов (запасен офицер) Командир на взвод;
2-а минохвъргачна рота:
Подпоручик Младен Първанов Младенов (запасен офицер) Командир на ротата;
Офицерски кандидат Никола Ненков Върбанов (запасен офицер) Командир на взвод;
Офицерски кандидат Иван Василев Николов (запасен офицер) Командир на взвод.


Личен архив на поручик Вълчо Цанов Тошев (1916 - 2005)

 

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин