Водни стоежи в българския участък на река Дунав
23.4.2017 г.
километър станция воден стоеж
[cm]
разлика за 24 ч.
[cm]
t вода
[°C]
833.60 Ново село 241Q +34 13.0
790.20 Видин 284 +36  
743.30 Лом 295Q +29 12.5
678.00 Оряхово 176 +16 12.6
597.50 Никопол 243 +2  
554.30 Свищов 194Q +2 12.1
495.60 Русе 197Q ±0 12.0
433.00 Тутракан 254 * 12.7
375.50 Силистра 225Q ±0 12.4