Водни стоежи в българския участък на река Дунав
24.02.2017 г.
километър станция воден стоеж
[cm]
разлика за 24 ч.
[cm]
t вода
[°C]
833.60 Ново село 234Q -22 3.3
790.20 Видин 276 -42  
743.30 Лом 306Q -45 3.8
678.00 Оряхово 210 -29 5.2
597.50 Никопол 284 -14  
554.30 Свищов 249Q -9 4.4
495.60 Русе 265Q -11 4.3
433.00 Тутракан 313 * 4.7
375.50 Силистра 305 -16 4.1