Водни стоежи в българския участък на река Дунав
26.07.2017 г.
километър станция воден стоеж
[cm]
разлика за 24 ч.
[cm]
t вода
[°C]
833.60 Ново село 62Q -11 26.1
790.20 Видин 107 -15  
743.30 Лом 129Q -17 25.8
678.00 Оряхово 47 -5 26.9
597.50 Никопол 122 +4  
554.30 Свищов 67Q +5 27.0
495.60 Русе 46Q +3 27.0
433.00 Тутракан 67 * 26.8
375.50 Силистра 76 +1 27.5