Водни стоежи в българския участък на река Дунав
26.3.2017 г.
километър станция воден стоеж
[cm]
разлика за 24 ч.
[cm]
t вода
[°C]
833.60 Ново село 404Q +36 10.2
790.20 Видин 426 +13  
743.30 Лом 433Q +4 10.0
678.00 Оряхово 312 +8 11.6
597.50 Никопол 366 -8  
554.30 Свищов 329Q -15 10.7
495.60 Русе 356Q -22 10.7
433.00 Тутракан 396 * 10.3
375.50 Силистра 398Q -19 10.6