Водни стоежи в българския участък на река Дунав
28.5.2017 г.
километър станция воден стоеж
[cm]
разлика за 24 ч.
[cm]
t вода
[°C]
833.60 Ново село 285Q +4 19.6
790.20 Видин 325 ±0  
743.30 Лом 350Q -10 19.2
678.00 Оряхово 244 -17 19.4
597.50 Никопол 326 -15  
554.30 Свищов 291Q -20 19.2
495.60 Русе 320Q -17 19.2
433.00 Тутракан 365 * 19.7
375.50 Силистра 350Q -6 19.2