Изпрати стари снимки от Видин и областта

Л. Пашански, Ще ви разкажа за „Рациария”

Археология - димовоски регион

ЩЕ ВИ РАЗКАЖАЗА " РАЦИАРИЯ "

Кое ме накара да присъпя към разказа ? Пък и много приятели и други хора ме молят да споделя за проучванията и началото на археологическите разкопки на античната и величествена " Рациария " при с . Арчар , Видинско . Един ден бях дежурен в отдела Археология и възраждане на Окръжен исторически мозей в гр . Видин . На посещение в музея дойде група от Градския народен съвет - Видин , водена от зам . Председателя на съвета инж . Виолета Ангелова , родена в с . Арчар , завършила Арчарската гимназия .

Когато завършихме разглеждането на две от залите , в които експонатите са повече от Арчар и Рациария , инж . Виолета Ангелова рече да се похвали с думите : " Виждате ли какви сме били ние , Арчар ", но един от групата отвърна : " Да , но сега сте нищо ". Нито тя , нито аз казахме нещо , но това дълбоко ме засегна и подтикна към архивна изследователска дейност и тръгнах из страната като Хилендарският монах Паисий да събирам и търся документални материали за Арчар .

Казах си : щом земята на Арчар е запазила и съхранила до сега толкова веществени доказателства , вероятно на много места ще бъдат открити документални материали от които ще може да се напише Кратка история на Арчар от древността до наши дни . Тръгнах по библиотеки , музей и други и ето какво открих . Природно - стратегическото място при Арчар създало идеални възможности за сигурен заседнал живот , поради което още в древността било избрано за главно селище на тракийското племе МИЗИ , от когато са останали тракийските надгробни могили , които чакат веща ръка и око на археолога траколог да бъдат проучени и изследвани и да попълнят все още белите петна на българската история .

В Египет има " Долината на фараоните ", а ние можем да говорим за " Район на тракийските надгробни могили ". Твърде възможно е човешки живот по нашите земи да е имало и преди , защото се откриват кремични оръжия и кремични оръдия на труда , както и кости от големи животни , вероятно мамути . По време на археологическо лято на обекта бяхме със студенти от групата на италианските археолози , когато бе открита кост на голямо животно . Със студентите дълго оглеждахме костта , но поради незнание и неопитност я сложихме в количката за изхвърляне с пръстта .

По късно на мястото на това старо тракийско селище възниква голям , богат и многолюден град " РАЦИАРИЯ НА МИЗИТЕ ", по думите на летописците , който станал столица на новообразуваната римска провинция " КРАЙБРЕЖНА ДАКИЯ " с граници : на изток град Ескус - днешното село Гиген , на юг Стара планина , на запад река Тимок и отвъд в земите на днешна Югославия , на север река Дунав .

- В новата столица били построени много монументални сгради , разкошни храмове , прочут театър - Рациария бил един малък Рим . Новата столица Рациария се наредила в числото на главните оръжейни доставчици на римската армия и един от големите центрове на скулптурата и прилажното изкуство . Тук се извършвал основен ремонт на корабите на военната Дунавска римска флота . Може би това е ставало на едно от пристанищата на Рациария , което отстои на 150-200 метра североизточно от сегашната Бензиностанция - Арчар в м . " Скелето ". Мястото тук е защитено от студените северни ветрове от насрещните острови .

Рациарските златари били прочути из цялата Римска империя . Произведенията им били ненадминати по своя финес и прецизна изработка .

На Рациарските пристанища кипяла оживена дейност - тук идвали търговци от Далмация и далечна Сирия , от тук се отправяли на път тежки товари с оръжия за многобройните римски легиони из Европа и Азия .

Животът тук продължава и след идването на славяните и прабългарите . При разкопките откриваме монети от десети век , което потвърждава казаното от нас . Старото име Рациария е трансформирано в Ацара . Под това име селището е отбелязано на военна карта от 1388-1393 год . съхраняваща се в Парижката Национална библиотека . В първия навигационен план на на Долни Дунав средновековното българско име Арзелград се запазва до Осемнадесети век . В Турски документи се среща турското име Акчар . В Руска карта след руско - турската война от 1768-1774 г ., съхраняваща се във военният архив във Виена , селището е отбелязано като град Акчар с околия .

В манастира " Свети Никола " край Акчар паланка духовен сан е получил създателят на Търновската книжовна школа Теодосий Търновски . Това показва , че Арчар в Средновековието продължава да е голямо духовно селище . Манастирът е разрушен през 1396 год ., а богатата му книжнина е разграбена и разпиляна от озверелите турци след победата им при Никопол над обединените сили . Вероятно много от цения манастирски архив и книжнина , монасите са успели да укрият и да изнесат в Русия , от който архив и сега черпим сведения за Българската история .

В горите край Акчар паланка с четата си е бродил Панайот Хитов . Това той сам съобщава в " Спомени от хайдутството ".

ЗЛАТОТО НА РАЦИАРИЯ

На шести септември 1986 год . на един от обектите на " Рациария " бе открито 23- каратово уникално златно съкровище , състоящо се от четири златни пръстена с благородни камъни , две големи обици , две огърлици с оригинална изработка , игла за коса , златна масивна гривна с точкуван латински надпис , вероятно името на собственика или дарителя , златна игла за коса .

Откривателят смята , че съкровището е било скрито със сандъче в една стена , като е смятал при преминаване на опасността да се върне и си го прибере , но тава не е станало

РИМСКИ КЛАДЕНЦИ БУНАРИ

Вероятно в двора на Никола Цеков Лилов е имало извънградска римска вила , защото при риголоване открива много части от римска битова и строителна керамика , а целите предмети сабира и съхранява . Веднъж Лилов попада на обработени камъни , зидани в кръг . Камъните са обработвани на самото место . Лилов започва да копае в кръга и стига до дъното на оказал се кладенец . Разчиства хубаво дъното , поставя ел . водна помпа и полива и сега зеленчуковата си градина .

Римски кладенци - бунари има и в други дворове на с . Арчар и района , например в двора на свещеник Спиридон Ангелов - поп Киро , зидан с хубаво изпечени квадратни тухри деветнадесет на деветнадесет сантиметъра . Свещеникът поставя ръчна водна помпа и ползва и в момента водата за питейни и битови нужди . Римски кладенец - бунар е имало и в югоизточната част извън мохамеданското гробище , който до скоро е ползван от населението на с . Арчар за питейни и битови нужди . Вероятно римски кладенци - бунари е имало и има и на други места в Арчар и района , но още не са открити за сега . Такъв има и в двора на Мито " Подвижния казан ", зидан с необработен ломен камък . Собственикът казва , че ползва водата и е годна .

ПРИСТАНИЩА

Като много голям град , Рациария вероятно е имала не едно пристанище . Едното може би е било западно от пътният кантон при механа " Рациария ". Там се откриват много части от битова и строителна керемика , цели тухли , керемиди , монети , глинени лампи , ломени камъни и др . Западно от пристанище Арчар водите на р . Арчар бяха отмили прекрасен камък с ходожествена орнаментика , но бе раздробен на парчета от иманяридърсеики злато , както било писано в апокрифите им. .

Брегът на р . Дунав до с . Ботево е осеян с римски останки и монети , а на автоспирката бе открита базилика , където вероятно е била християнски манастир , разрушен през 1396 г . от турците , при завладяване на Видинското царство , както са сторили с всички манастири край р . Дунав .

На юг от автоспирката в с . Ботево личат останките на масивен римски зид и големи камъни т . н квадри . На завоя между селата Ботево и Симеоново вероятно е имало някакво римско селище - личат останки от римска битова и стоителна керамика .

Друго пристанище на Рациария вероятно е било на 150-200 метра северо - източно от бензиностанция Арчар , до напоителна станция " Скелето ". Твърде възможно е тук да е извършван основен ремонт на корабите на Дунавската римска флота , както и да са зимували корабите . От север насрещните острови са спирали студените ветрове - погребения в саркофази са откривани на острова отсреща . На площ от около десет декара има изобилие от части от битова и строителна римска керемика и големи обработени камъни т . н " квадри ". Районът се именува " Скелето ", което показва , че е съществувало някъкво пристанищно съоръжение .

Възможно е в древността римски кораби да са зимували и при с . Симеоново , където съществуващият остров е защитавал от студените северни ветрове . Доскоро там зимуваха и съвременни кораби . Мястото се именува " Чифтелера "

ПРЕДРИМСКО ВРЕМЕ

Със сигурност се знае за населението от тракийското племе МИЗИ , за което има писмени сведения , но къде точно е било селището на траките , за сега все още не ни е известно . Главният научен ръководител проф . Велизар Велков , лека пръст на големия учен и човек , като обикаляше и оглеждаше коноригурацията на района - терена , предполагаше , че селището на траките твърде вероятно да е било на височината на бившото корито на завоя на река Арчарица , където е жилищната зграда на екс файтонджията Дервиш . От тази височина се открива панорама към почти всички посоки на света , гледката е неповторима - може да се съзерцава безкрай .

Покойният професор Велков предлагаше да бъде направен сондаж на височината , за да се провери предположението му , което би било положително , според мен . И тук шетат иманяри от цялата страна и откриват много неща и ги разрушават .

ПОГРЕБЕНИЯ

В района са открити няколко римски некропола - гробища . Да изключим района с Тракийските надгробни могили . На бедните римляни некропол е открит западно от Пуцова поляна , в акациевата гора . Гробовете в некропола са единични , зидани с ломени камъни от кариерата край с . Владиченци , където камъкът е по - лют и е в близост до некропола . Там са открити части от битова керамика , глинени лампи и монети . Некрополът е в близост до т . н от нас " трако - римско светилище ", където сградите вероятно са били солидно строени с хоросан , примесен за здравина с части от счукана керемида - затова са устояли на времето до сега . Към " светилището " води път , идващ вероятно от Рациария , застлан с части от строителна керамика , широк два метра , с дебелина на настилката двадесет сантиметра . Такъв път - улица открихме при разкопките , минаващ покрай хипокауста - това е отоплителна инсталация , отоплявала голяма обществена сграда , както и южната кула защитаваща от юг главната порта на Рациария . И сега личи камъкът , на които се е въртяло лявото крило на главната порта на града . Некропол на робовладелската римска аристокрация е открит в м ." Парлозите " в лозята на бившото ТКЗС , където погребенията са извършвани в мраморни каменни съркофази и такива от ломен камък , както и в зидани фамилни гробници с едно , две , три и четири помещения в научната литература

Този некропол на Рациария варварски се разрушава , погребалният инвентар се разграбва от иманяри от цялата страна . Иманярите ползват трактори , с които разорават навсякъде в района на с . Арчар и всичко чупят , интересува ги само златото и другите ценни предмети мраморни , бронзови , сребърни и др . статуетки , апликации , фибули , монети , лампи глинени , бронзови , сребърни глинени , бронзови , сребърни и др . предмети .

Некропол на римската робовладелска аристокрация е открит и в м ." Бабуя ", където също шетат иманяри от цялата страна и безогледно унищожават всичко .

- Елита на Рациария е погребан в мраморни , с художествена изработка саркофази , каквито са произвеждани в работилниците на града , продавани и извън пределите на римската провинция Крайбрежна Дакия . Такива са намирани в днешна Югославия - изработвани в Рациария . Открити мраморни саркофази са изложени в двора на Окръжен исторически музей във Видин , както и в двора на замъка " Баба Вида ". Публикация за тези съркофази има от бившата директорка на Окръжен исторически музей във Видин , заслужилия деятел на културата Йорданка Атанасова в " Скулптурата и приложното изкуство на Видинския музей ".

- Откривани са погребения в оловни саркофази - в двора на Димитър Антонов Иличовски , както и в двора на Кирил Георгиев Митракиев . Оловен саркофаг е открит и в м . " Ялията ", който е счупен от бутащата го машина - багер . Не знаем какъв погребален инвентар е имало в оловните саркофази . Единични погребения са откривани на много места в Арчар и района .

При набиване на колове за боб е открито детско погребение в двора на Илия Попов Асенов със златен погребален инвентар , който е публикуван от проф . Богдан Филов . Също интересно детско погребение бе открито в източната част на улица " Никола Банков Камберов ", възглавницата на покойника е издялана от самия саркофаг . Преди да приберем саркофага в двора на археологическата база в Арчар , съседи задигнаха погребалния инвентар .

- На улицата до двора на учителя Димитър Николов е открито погребение на атлет , погребалният инвентар на който се намира в една от залите на Окръжен исторически музей Видин . Зидани единични погребения са откривани и с т . н бипедални тухли . Тези тухли откривателите са използвали при строеж на жилищните им сгради , които са ги поставяли за стабилност на ъглите , под покривите . Можем да видим такива тухли на двуетажната къща на Петър Антонов Иличовски , неизмазана отвън , а също на едноетажната жилищна сграда на Борис Иванов Митов .

ИЗВЪНГРАДСКИ РИМСКИ ВИЛИ

На няколко места са откривани такива .

Едната е южно от бившия цех за ризи на ДИП " Вида ", в района на бившия военен завод . След оране там се откриват шестоъгълни подови плочки , битова и строителна керемика и много монети , които иманярите обират , мраморни и ломени камъни и др .

Вероятно по улицата , отиваща към р . Арчарица е бил некропола на елита на Рациария , защото при т . н Коритарска махала са откритите с ходожествена изработка мраморни саркофази , изложени сега в двора на Окръжен исторически музей и в двора на замъка " Баба Вида ". Проф . Велков разказваше за римския обичай край пътищата да погребват умрелите си

- Възможно да е имало през р . Арчарица мост на път идващ от главната порта на града .

- Другият мост над р . Арчарица със сигурност се знае , че е бил на устието на р . Бързарци , основите на който до скоро са личали . За този мост има публикация в научната литература . Мостът свързва Рациария с отиващият път към Вътрешна Дакия - днешна София .

Друга извънградска вила е открита южно от бившия Горски разсадник , на завоя на шосето за Извор - Димово . И там се откриват шестоъгълни подови плочки , битова и строителна керамика , монети и ломен камък . В източната част на вилата личат иманярски изкопи , където са търсили злато и други ценни предмети . Северно от вилата личи , че е имало някога път към Рациария и западната порта на града . Южно от вилата е настилката на отиващия път към наричаното от нас трако - римско светилище . Възможно е и на други места да има извънградски вили , например в района на птицефермата при с . Владиченци , където има изобилие от строителна и битова керамика , обработен ломен камък .

КЕРАМИЧНО ПРОИЗВОДСТВО , БРОНЗОЛЕЯРСТВО , ЗЛАТАРСТВО , СКУПТУРА , ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Още в древността е имало керамично производство . Откриват се и сега глинени лампи с един , два , три и четири фитила , някои от които са изложени във витрините на Видинския исторически музей . На много от лампите личат имената на фирмата производител - Фортис , Октави , Вале , Вивиан и др

По време на археологическите разкопки откриваме керемиди и тухли с печати на последователно пребиваващите войскови единици - римски легиони четвърти Флавиев легион , Пети македонски легион , Седми Клавдиев легион , Дванадесети двоен легион . Един легион е наброявал от 3600 до 6000 легионера . За обслужването на такава голяма армия е трябвало да се грижат много за изхранването , обличането и за снабдяването с оръжие .

В Рациария е имало производство на оръжие за римската армия . Тук са произвеждани щитове , копия , мечове , лъкове и стрели , които чрез пристанищата на Рациария са изпращани за римските легиони из Европа и Азия . Това показва големината и величието на Рациария .

При археологическите проучвания в града открихме много бронзови предмети , статуетки , бронзови фибули , бронзови лампи , а една като полюлей със закачени със синджири бронзови лампи . Открихме бронзова статуетка на богинята на победата Нике - подобна се е присъждаше на световния първенец по футбол - златна . Откривахме много бронзови монети , различни емисии , единични и колективни , а в началото на разкопките 224 броя . Когато бях веднъж на обекта разкрихме колективна находка с юбилейни монети . Емисията е сечена по случай основаването на Рим 753 г . пр . н . е . На този ден старите римляни тържествено празнували всяка година основаването на своя град . На монетите ясно личат бозаещите на Капитолийската вълчица Раул и Рем . Откривахме и много други бронзови предмети и апликации . В Арчар са откривани и много златни предмети , но това е ставало случайно и най - вече като погребален инвентар в гробниците и погребенията , а на шести септември 1986 год . бе открито 23- каратово златно съкровище , за което вече говорихме . Откривани са и много мраморни скулптори , също случайно . Много от тях са изложени в музеите на Видин , Лом , НИМ - София , а прекрасната мраморна статуя на Херкулес прослави по смета Арчар , Рациария и България . При работа в двора си Иван Младено Димитров / Иван на Младен дългия / откри мраморна статуя в цял ръст без глава , която е изложена в една от залите на Окръжен исторически музей във Видин , за да говори на бъдещото поколение за велечествената и неповторима " РАЦИАРИЯ " при Арчар .

При копаене на канал в археологическата база в Арчар работникът Иван Бонин откри мраморна статуя на мъж , а работникът Марин Ванков Вълчев / Гулежа /, при работа във вътрешно помещение в правоъгълна кула с изпъкналост навън , откри мраморна статуя на римско божество .

Земеделието е било добре развито в Рациария , сеели са пшеница - има хромели за смиляне на житото и за вършитба , лозарството също е било добре развито , провеждали са големи Дионисиеви празници , завършвали с леенето на обилно вино , което личи от изработките по откритите предмети . В двора на археологическата база се съхранява мраморна плоча с изобразен грозд с едро сочно грозде . И сега Арчар се слави с лозарство и празникът " Св . Трифон Зарезан " е на голяма почит . Почти на всеки ъгъл е имало кръчма а сега караванки и барчета - това е продължение от древността . Правихме читателски конференции , на които прочутия лозар академик Неделчо Неделчев споделяше опита на нашите Арчарски лозари .

На няколко места е откривана цветна мозайка . Синът на Любен Митранов започнал да копае канал за отводняване на битова вода и му направило впечатление , че преминава през някакви цветни камъчета . Спира работата и събира камъчетата в торбичка и ме извиква за проверка . Оказа се , че е преминал през цветна подова мозайка , като не разбрахме какви са фигурите на мозайката . Цветна подова мозайка бе открита на един от обектите с геометрични фигури . Мозайката бе свалена и изложена в една от залите на Окръжен исторически музей Видин . В много тържествена обстановка в присъствието на много граждани от Видин и района . Слово произнесе един от италианските специалисти д . р Дарио Джорджети . Залата в която бе изложена за посещение мозайката се оказа малка та се наложи някои от посетителите да останат навън .

С питейна и за битови нужди вода Рациария се е водоснабдявала главно от извора " Жидовец ", отстоящ на 7-8 км . западно от града . Каптажът е още от римляните , водата се ползва и от населението на Арчар и с . Държаница . Тръбите са минавали по десния бряг на р . Арчарица , а през реката при с . Държаница е бил построен акведукт / мост /, останки от които и сега са запазени .

Двойните търби на водопровода при с . Държаница са пръстени . Заедно с един от италианските специалисти , археолога Дарио Джорджети проучвахме при с . Държаница водопровода на Рациария , двойните тръби са пръстени южните са положени направо в земята , а на северния търбопровод е построена масивна поставка , с много добре изпечени тухли , а хоросанът за здравина е примесен със счукана керемида , така че до сега е устояла на времето .

В извънградското пространство разкрихме и двойни оловни тръби , с отдушници на определено разстояние , за да не се спукат от налягането . Предимството на двойния водопровод е голямо при спиране за ремонт , водата се пуска по другия и вода е имало постоянно .

ОТВОДНИТЕЛНИТЕ ТЪРБИ

Отводнителната канализационна мрежа на Рациария била изградена много добре . При археологическите проучвания на града попаднахме на отводнителни зидани канали , много широки . Отпадните води от битовите нужди , както и дъждовната вода спокойно са побирани от каналите , които са били и много дълбоки . Иманярите попаднали на тях смятали , че това са " Катакомбите " на Рациария и подхранват апетитите им за лесно забогатяване . Отпадните води са се изливали в р . Арчарица , която тогава е била много по - пълноводна , защото наоколо е имало вековни гори . В центъра на града попаднахме на отводнителни канали , изградени от каменни плочи .

Гражданката Цонка Стоянова разказва , че при строежа на жилищната сграда , при изкоп на основите попадат на зидан отводнителен канал , но го зариват , защото пречел на строежа .

В двора на гражданина Младен Димитров и сега личи в брега широк отвор на вероятно отводнителен канал , идващ от центъра на града . Такъв отвор в брега има и в двора на най - западната част на южната крепостна стена , който и сега се вижда добре от улицата .

НАЧАЛОТО

През месец април 1957 год . на проф . Велков , тогава научен сътрудник в археологическият институт на БАН , било възложено да дойде в Арчар и да проведе сондажи проучвания . Те били предизвикани от едно масово унищожаване на римския некропол на Рациария в местността " Парлозите ". Допусната е била сериозна грешка в желанието да се разширят площите с лозя . Сондажите са потвърдили , че една не малка част от некропола е безвъзвратно изчезнала . Проведени били разчиствания на погребения и саркофази , събран бил много и разнообразен керамичен материал на тухли с печати . Проучени били и част от разрушените тухлени гробове и мраморни съркофази .

Взетите били строги решения за опазване територията на древния град Рациария за бъдещите и дългогодишни разкопки . В периода 1958-1962 год . са били проведени сондажни работи със задача да се установи приблизително посоката на западната крепостна стена и с оглед на това се препоръчва да се правят насаждения , които няма да унищожават останките на древния град . Заедно с Йорданка Атанасова , тогава директор на Археологическия музей във Видин , започват да се правят тези проучвания .

- Преди 9.9.1944 год . в този район не са правени никакви археологически проучвания и разкопки . При полеви работи обаче местното население е попадало на различни находки , главно от разрушени гробове . Така се откриват не малко погребения със златни накити , поставени като грабни дарове .

При градежи в западната част на Арчар в т . н " Турска махала " се откриват също скулптурни творби , предмети на бита , оръдия на труда , бронзови статуетки и др .

През първото десетиление след 9 септември 1944 год . откритията на Рациария продължават да имат случаен характер . Например по повод прокопаването на водопровода през 1962 год . се разкриват погребения в саркофази с латински надписи .

С разкопките от 1968 год . започва първия етап на археологическите проучвания на града .

През тези години биват открити основите на някои обществени и частни сгради , очертано е приблизителното място на западната и северната крепостна стена . Откриват се и много метри от двата водопровода на Рациария в извънградското пространство . Биват открити и основите на почни извадената каменна крепостна стена на високия северен бряг над р . Дунав . Намерени са и добре запазени части от крепостната стена на южния бряг над р . Арчарица ; изяснена е приблизително и евентуалната посока на източната крепостна стена , която е преминавала през североизточната част на Арчар . В резултат на тези първи разкопки , които са прекратени поради липса на средства и поради липса на достатъчно научни кадри , които да поемат по - големи проучвания , е установено в общи линии пространство върху което през V-V І век се е издигал римския град Рациария . С оглед на това се вземат различни мерки за характера на насажденията в Калето , което действително съхрани останките до времето , когато започнаха големи и мащабни разкопки на основата на дългогодишна програма .

Бяха побликувани на български език и в чужди издания и първите обобщения върху историята , епиграфиката и културата на Рациария . Следващият етап от разкопките започна през 1976 год . под научното ръководство на ст . н . с . Янка Младенова . За кратко време тя успя да постави основите на бъдещите проучвания на обекта , да организира и съсдаде необходимата материал но - техническа база . Тя почина през 1981 год ., лека и пръст , като до последните дни от живота си отдаваше всичките си сили на проучванията на Рациария . В този етап от разкопките се включи екип от археолози от университета в Болония - Италия , под общото ръководство на проф . Донанкарло Сузини . В последвалата ежегодна работа основно участие вземат проф . Мария Болини , д - р . Джорджети , покрай които и други млади италиански археолози се обучават и навлизат в археологическата практика . Първоначалният замисъл на италиянския екип бе с оглед установяването на евентуалното пристанище на Рациария прочуто през V-V І век / без да предполагат , че като много голям град Рациария да е имал не едно пристанище , както е установено по - късно /. Италианските археолози откриха останките на някаква крайградска вила с многоцветна подова мозайка от Първата половина на III век , разположена на високия бряг на р . Дунав в м . Ялията , недалеч от сегашното пристанище . Мозайката е Консервирана и изложена в Окръжен исторически мезей - Видин , за което се говори по - горе . Край нея бяха открити зидани гробници , изглежда че тук се е разположила част от некропола на Рациария .

Бългорският екип успя да открие на голямо протежение западната крепостна стена - аз я наричам укрепителна система , установено бе мястото на някои кули и установи хронологията на укрепителната система в различните периоди от нейното съществуване .

Заедно с колежката Антоанета Николова открихме на главната порта на града забележителен епиграфски паметник с надпис : " АНАСТАСИЕВАТА РАЦИАРИЯ ВИНАГИ ДА ПРОЦЪФТЯВА " - император Анастасии - 491 – 518 год . Разкрит монумент на обществена сграда от V-V І век ., издигната върху постара сграда .

В града бяха маркирани жилища с многоцветна подова мозайка в пласт от края на V-V І век с много важни резултати за характера на поселищният живот в края на античността , които имат стойност не само за самия град .

След 1981 год . българският екип бе разширен с оглед на голямото значение на разкопките и проучванията и с оглед на голямото международно и национално значение на резултатите от проучванията на един град като Рациария . От АИМ на БАН участвуват : проф . Велизар Велков като главен научен работник , ст . н . с . Добринка Найденова , ст . н . с . Георги Кузманов , н . с . Бистра Божкова / за нумизматния материал /, от Окръжен исторически музей Йорданка Атанасова , Антоанета Николова , Любен Пашански / до 1986 г ./, Илко Цветков / от 1987 г ./ Мария Лилова / техник /.

- ЕТО КАК ЗАПОЧНА : През м . ноември 1973 год . е проведена среща при председателя на Окръжен народен съвет - Видин Петко Илиев на която присъстват : проф . Велизар Велков , зам . директор на Археологическия институт при БАН , проф . Александър Фол - директор на Института по тракология при БАН , Пейо Бербенанев - зам . председател на Комитета за култура , а от Видин Васил Минков секретар на ОК на БКП , секретаря на градския комитет на БКП - Видин Кирилка Пешева , Петър Митев - председател на Окръжен съвет за изкуство и култура и Йорданка Атанасова , директор на Окръжен исторически музей Видин . На срещата се взема решение за провеждане на редовни проучвания на римския и късноантичен град Рациария . Окръжния народен съвет поема задължение и решение да направи постъпка за отчуждаване на терен от фонда на обработваемата площ тогава на АПК - Видин местността " Калето " в землището на Арчар и да изгради и оборудва археологическа база . При посещението на обекта било определено и място на базата североизточния сектор на Калето .

На 15 септември 1974 год . Секцията за Антична археология при АИМ на БАН определя за главен ръководител на археологическите проучвания на Рациария ст . н . с . Янка Младенова и за ръководител ЗДК Йорданка Атанасова директор на Окръжен исторически музей Видин .

о късно през 1976 год . в ръководството на обекта влиза и Георги Александров уредник в градския исторически музей в Михайловград / Монтана /, а от АИМ при БАН Гергана Кабакчиева . През 1975 год . Въло Вълов от АИМ - Видин разработва идейна скица за разположението на базата ,

Разпределението на помещенията и титулярен списък за оборудването и .

- Бяха закупени две бараки , всяка една с квадратура 151,25 кв . м /27,50 на 5,50 м ./. 3 апочна монтирането им в което взе дейно участие Методи Лазаров - председател на музейния съвет в Арчар . В бараката се помещават и заседателна зала , столова , кухня и фотолаборатория . Междувременно от Окръжен исторически музей - Видин е назначен на базата в Арчар и касиер домакин , а в началото на 1975 год . и уредник Любен Пашански . Предвиждаше се в проучванията на Рациария да вземе участие и италиански екип .

- От първи до 12. октомври 1975 год . инж . Петър Вълев от АИМ постави зациментирани репери в две основни линии по посоките на света , на разстояние 50 м . един от друг . Реперите на цялата останала площ за разпределението и на квадрати бе извършено от техничката на Окръжен исторически музей - Видин Мария Лилова през пролетта на 1976 год . По този начин местността „ Калето ” беше обхваната в посока север - юг , римски цифри , започващи от север , а в посока изток - запад буквите на азбуката , започващи от запад .

- На 22 май 1976 год . въз основа на договора между Окръжен съвет за култура и Института по геодезия и картография в 13.30 часа и 15,50 часа бяха направени аерофотоснимки на месността " Калето ", при неокосена люцерна , а няколко дни по - късно и при окосена люцерна .

Не се е знаело , че извън територията на града има тракийски надгробни могили , извънградски римски вили и др ., за да бъдат снимани със самолет и тия и други обекти .

- На 22 май 1976 год . излезе решение на Министерския съвет на НР България за извършване на археологически разкопки и съсдаване на проучвателна база - решение № 123-8.

В програмата за проучванията на Рациария залягат два проблема - укрепителната система и градоустройството . С оглед на тях бе решено разкопките да започнат в най - западния край на Калето , където при един сондаж през м . ноември 1975 год . се попадна на крепостна стена , а във вътрешността непосредствено до нея на аерофотоснимката се очертава цяла система от зидове .

В полза на избрания терен се прибавя и трето съоръжение - проучванията на двете задачи трябва да се осъществят с разкопки само на един сектор , защото като начало работенето на два сектора крие някои неудобства . От страна на Общинския комитет на БКП и Общинския народен съвет в Арчар , във всички случай , при които имаха затруднения или се нуждаехме от помощ , получавахме пълно съдействие и подкрепа . Беше окосена люцерната в двата квадрата УВ и УС . Беше поставена квадратната мрежа от 100 кв ., със страни пет метра .

ОТКРИВАНЕТО

На 22 Юни 1976 год . / понеделник / с вълнуващо тържество бе открит за предстоящи разкопки археологическия обект " РАЦИАРИЯ ". На откриването присъстваха представители на общесвеността в Арчар - от Об . К на БКП , Об . НС , ТКЗС , ПК " Рациария ", пионери и комсомолци от училището , младежи , девойки и др ., както и представители на вестник " Червено знаме ".

Тържеството се води от първия секретар на БКП в Арчар Ерослав Стефанов Ангелов , който го откри с кратко слово . След това той даде думата на главния научен ръководител ст . н . с . Янка Младенова , която говори за значението на разкопките на Рациария за науката .

- Първата копка направи Емил Маринов - представител на Окръжния съвет за култура гр . Видин

19-23 август 1985 година . Долнодунавски лимес - симпозиум с международно участие , на който присъства проф . Донанкарло Сузуни , ръководител на италианския екип на археологическите разкопки на Рациария , както и археолози от Бългория и много други страни .

- Проф . Велизар Велков прочете научен доклад за локализация мястото на светилището на тракийското племе МИЗИ като главно селище при Арчар .

- На 20 август 1985 година участниците в симпозиума на място в Арчар бяха запознати с археологическите разкопки от заслужилия деятел на културата Йорданка Атанасова , със строителните периоди на западната укрепителна система на града и подовата цветна мозайка в центъра на града .

ЗАПИСКИТЕ СА НА ПОКОЙНИЯ ЛЮБЕН ПАШАНСКИ

scribd.com

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин