Костаки Попов

История - Учители

Костаки Иванов Попов (Търновски)

Той е роден 1831 или 1834 г. в гр. Търново. Образованието си получава в родния град.
През 1853 г. постъпва като доброволец в доброволческите батальони, сформирани в Румъния в помощ на руската армия, в чиито редове се сражава срещу турците по време на Кримската война 1853-1856 г. Достига до чин фелдфебел.
През 1861 г. живее в Браила и взима участие в основаването на тамошното взаимно училище. Известно време преди това работи като секретар на английското консулство в Браила, а след това се занимава с търговия.
Според излизащия в Цариград в. „България”, в броя му от 9 юни 1861 г. – бр. – 13, главната заслуга за основаването на браилското българско училище през 1861 г. принадлежала на Костаки Иванов Попов, който съставил един проектоустав на училището.
По това време той написва книгата си „Търговски писмовник”, която посвещава на Кръстьо Чепаров и Мина Минович, радетели за създаването на българското училище в Браила, издадена през 1862 г. Тези двама български патриоти приготвили онова, което е нужно за училището, взели под наем една къща, усвоили за учител Костаки Иванов Петров и като прибрали няколко деца „отварят училище народно българско, секиму отворено без плата...”
Костаки Търновски сътрудничи на в. „Дунавски лебед” и е един от най-ревностните му спомоществователи. Същевременно сътрудничи на сп. „Българска пчела”. От 1861 г. започва да пише книгата „За кратко оглашение за взаимните български училища”, която отпечатва същата година. През 1862 г. излиза споменатия вече „Търновски писмовник”, а през 1864 г. превежда и издава „Практическа метода за изучаване на френски език” от Ф. Ан.
Въпреки всички трудности, учебната 1861/62 г. в Браила завършва успешно. Това проличало на годишния изпит, състоял се на 17 юни 1862 г. (в. „България”, г. IV, 13.VII.1862 г.)
Благодарение на неуморната дейност на Костаки Ив. Попов и училищните настоятели, браилското българско училище се разраствало и през 1863 г. вече имало 120 ученици.
През 1864 г. като учител в Браила, обявява в печата, че за в бъдеще ще се подписва не Попов, Търновски.
Независимо от грижите на спомоществователите и разрастването на училището по финансови причини Костаки Ив. Търновски бива принуден да напусне училището в Браила и да стане учител в гр. Видин.
Според наличните документи той учителства във Видин от 1867 до 1871 г., т.е. в продължение на четири учебни години. Там той преподава българска история, граматика, аритметика, френски и немски езици и диплография. В негово време се основава видинското читалище „Цвят”.
Този високообразован учител работи върху книгата „Французка граматика за класическите граждански училища” от д-р Ф. Ан., издадена във Виена. Освен това, през същата година издава „Ръководство за употребление на изкуствените земни и небесни глобуси за училищата и географолюбителите”, превод от немски, издадено в Цариград.
Поради нередовното изплащане на заплатата, класният учител Костаки Търновски напуска и гр. Видин. Известно време след това учителства в Цариград. После се връща отново в Браила, където остава доста време без работа.
Проявява се и като автор на патриотични песни, една от които е посветена на Габровското въстание в 1862 г.
Умира на 10 октомври 1876 г. в мизерия в едно браилско кафене.

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it
Joomla SEO powered by JoomSEF