Масони във Видин

История - Масони

В Белград през 1847 г. е основана ложата «Али Коч», която съставила филиали в Русе, Видин, Свищов, Ниш, Варна и Никопол.

През 1865 г. турският губернатор на Видин Пазвантоглу и френският консул Кличиян основали масонска ложа във Видин, в която не участвуват българи. Турските масони-реформатори започнали да назначават българи, членуващи в смесените ложи на империята, за административни и църковни служители в съответните градски и селски общини, образували смесени общества, читалища, дружества, училища, лицеи (Галата сарай), печатни органи и др. там, където имало смесени ложи, за прикритие на дейността си.

Такива са били смесените общества в Цариград, Букурещ, Русе, Свищов, Шумен, Белград, Галац и Браила, “Тайната дружина на верните приятели”, Добродетелната дружина, Българското общество, Млада България, Българското книжовно дружество, читалище “Братска любов”, читалище “Зора” в Русе, читалище “Селски труд” в Бяла черква, комитетът “Каран” в Червена вода, Тайният революционен комитет в Букурещ, Търновското читалище, Македонската дружина, Читалищата в Свищов, Шумен, Лом, Варна и др.

Вилаетският център Русе, Цариград, а също Видин, Свищов, Варна, Шумен и Търново, стават масонски центрове.

ПЪРВА БЪЛГ. МАСОНСКА ШКОЛА (ВИДИН ИЛИ КИШИНЕВ)
Много спорове се водят около поставяне началото на българското франкомасонство. Според Познер първа българска масонска ложа е създадена в Кишинев (Бесарабия), където се побратимяват българи, гърци руснаци и евреи по време на пребиваването на А. С. Пушкин в града от 1820 до 1823 година. Ложата се наричала "Овидий" и в нея е членувал архимандрит Ефрем, който по политически причини я напуска и основава в Русчук (Русе) друга ложа, която просъществувала кратко време. Според други източници първата българска лока е създадена в град Видин от турския губернатор паша Пазвантоглу и френския консул Клишиян в периода 1850-1865 г. През 1873 година в Свищов Великата ложа на Унгария прави несполучлив опит да основе франкомасонско дружество, но среща враждебността на местното население, което определя зидарите като "неверници и бунтовници".

Известни видински масони :
Димитър Мишев
Родът Шишманови


Списъка е непълен ...

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it
Joomla SEO powered by JoomSEF