Изпрати стари снимки от Видин и областта

ЧАСТ ШЕСТА , БИОГРАФИЧНИ ДАННИ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ И ДЕЯТЕЛИ ПО КОЛОЕЗДЕНЕ ВЪВ ВИДИН ПРЕЗ ПЕРИОДА 1905-2010 ГОДИНА.

История - История на спорта във Видинско

Извадки от шестата част на книгата: ”Възникване и развитие на колоезденето във Видин” (1905-2010).
Автор: Иван Иванов Маринов” д-р по физическа култура.
.ЧАСТ ШЕСТА
КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИ И ДЕЯТЕЛИ ПО КОЛОЕЗДЕНЕ ВЪВ ВИДИН ПРЕЗ ПЕРИОДА 1903 – 2010 ГОДИНА (ПО АЗБУЧЕН РЕД)
Ангел Николов  (Анцко)
(1914 – 1988)
Роден е през 1914 година в гр, Видин.Средното образование завършва в родния си град. Работи като мебелист. Участник е във Втората световна война, в боевете на Драва Соболч. За проя-вена храброст в тези боеве много-кратно е награждаван с ордени и медали. Ангел Николов още от най – ранна детска възраст се занимава с колоездене и футбол. На 17 години е вече в представи-телния отбор на СК ”Бдин”. Играе като полузащитник. Отличава сe с голямо трудолюбие,, както в професията, такa и като състезател. Активно се занимава с колоездене и футбол до 36 годишна възраст. От петдесетте до средата на осемдесетте години най-активно се включва във всички мероприятия на секциите по колоездене и футбол към ДФС „Бенковски„ и на техните приемници ДФС „Бдин” и ДФС”Химик” и е най-деен участик в тяхното организиране и провеждане. Ангел Николов е оставил много богат и добре съхранен снимков материал за колоезденето и футболния живот на гр. Видин от тридесетте до осемдесетте години на мина-лия век. За активната му спортно – състезателна и обществена дейност, многократно е награждаван с почетни грамоти и медали от ОС на БСФС, ДФС ”Бенковски” и ДФС ”Бди».
Ангел Димитров
(1908 – 1993)
Роден е през 1908 година в град Видин. Завършва основно образование. Осемнадесет години от трудовата му дейност преминава на спортните обекти във Видин (стадиона, колодрума, закритата лекоатлетическа писта и триъгълника). Той бе един от работниците на колодрума, който проявяваше много грижи за него-вото поддържане през шестдесетте
години на миналия век. Той е ба-ща на Иван Ангелов – един от Ангел Димитров най - добрите майстори по под-
държане на материално – техническата база по кану – каяк. Изработваните от него гребла бяха с голямо качество, което позволяваше на видинските гребци да водят пълноценно учебно-тренировъчната и спортно - състезателната дейност. Много често Иван Ангелов е включван за тренировъчните лагери и състезания с националните отбори по кану – каяк, където му се поверяваше поддържане на материалната база.
Д-р Асен Веселинов
Роден е през 1900 година във Видин. Завършва медицина.Един от най-активните деятели на колоездачното дружество от двадесетте до средата на четиридесетте години на миналия век. Многогратно е бил в настоятелството на дружеството, а през периода 1935- 1945 година и негов председател. Член е на комитета за телесно възпитание на българската младеж при видинската градска община.На заседанията на комитета е отстоявал позициите заподобряване на условията за спортуване на подрастващите във Видин. Присъствал е на заседанието на комитета, когато през 1937 година е взето решение да се отчуждат имотите в района на крепостта „Баба Вида”, където е построено в края на тридесетте години игрище”Виктория” (днес градина пред блока на ИТР). Взема дейно участие за узаконяване на редут 9 бившия военнен пункт „Даме Груев” за постояване на колодрум
През месец август 1936 година при гостуването на колоездачи от Видин на дружеството на неготинския Ауто и мото бицикъл клуб „Хайдук Велко” е награден от ръководството на клуба, с позлатен медал (придружен с диплом), по случаи сближаването на колоездачното дружество „Стрела” с неготинския клуб.
Д-р Асен Веселинов оставя дълбоки следи,както за развитие на колоезденето, така и за подобряване на условията за спортуване на видинската младеж от края на тридесетте и четиридесетте години на XX век.
Асен Станев
(1925 -2010)
Роден е през 1925 година в гр. Видин. През периода 1953 – 1961 година работи, като председател на ОС на ДСО „Урожай”, а по късно е председател на ДФС”Бенковски” и управител на „Спортни имоти”. По негова инциатива в бившата Видин-ска околия през 1955 – 1957 година се разгърна голямо спортно строителство. Построиха се стадиони съдър-жащи: лекоатлетически писти, секто-ри за хвърляния и скокове, а също така и комбинирани площадки за баскетбол и волейбол в град Брегово и селата. Гъмзово; Буковец, Антимово, Кутово, Сланотрън и Кошава. С активното съдействие на Асен Станев в гр. Видин се построи и сегашния стадион „Георги Бенковски” ,както и циментовата писта и реконструкцията на колодрума. Негови са заслугите за създаване на необходимите кадрови и материално-технически предпоставки през 1957-1959 година за организиран учебно-тренировъчен процес по кану-каяк, вдигане на тежести, колоездене и лека атлетика и привличане на работа на засл. треньор Иван Неев, на засл. треньор и змс Илия Николов, Тодор Тодоров, Георги Кръстев от Бургас (първия дипломиран треньор по колоездене) и др. Това начало по тези спортове по късно бе подето и доразвито от останалите оперативни работници от ОС на БСФС и ДФС „Бенковски” – Видин - Велко Димитров, Любомир Енчев, Иван Георгиев, Илия Любенов, Димитър Георгиев, Евгени Русков, Трифон Пантев, Петър Стоянов, Страхил Василев и др..Асен Станев е председател на ДФС ”Бенковски” през периода 1957 – 1961 година. Под негово ръководство през този период се постави начало на организиран учебно – тренировъчен процес по колоездене към дружеството. Освен това в продължение на 3-4 години се проведоха редица шосейни състезания по колоездене с участието на служители и работници от предприятията и учрежденията на град Видин, за покриване на изискванията за спортни разряди, съгласно Единната републиканска спортна класификация (ЕРСК).
Полковник Анани Ананиев
(1931 – 2002)
Роден е през 1931 година в село Якимово, Михайловградски окръг. Завършва средно образование в село Вълчедръм, а по – късно и съкратен курс на военно училище. Като офицер (мл. лейтенант) е изпратен в едно от пооделенията на гр. Русе, а след това постъпва във военното окръжие във Видин. Тук работи продължително време, издигайки се от обикновен служител до началник на военното окръжие в чин полковник. В средата на петдесетте години завършва задочно техникума в гр. Ямбол със специалност „Двигатели за вътрешно горене”.В края на петдесетте години завършва задочно пълния курс на висшето военно училище „Васил Левски”, а през шестдесетте години и висше икономическо образование със специалност „Икономика на транспорта”. Анани Ананиев е един от най – изявените спортни деятели във Видинския край. Многократно е избиран в ръководствата на градските секции по колоездене и футбол, а в средата на седем-десетте години и нейн председател. През шестдесетте години е председател на секцията по колоездене при Окръжния съвет на БСФС – Видин. За активна общест-вена дейност в областта на физическата култура и спорта многократно е награждаван с почетни грамоти, значки и други отличия.
Андрей Сашов
Роден е на 2.06.1986 година в гр. Видин. Завършва средно професионално образование в Техникума по механотехника в родния си град. По професия е шофьор. С колоездене се занимава от 2000 година в КД”Стрела” заедно с Димитър Кермеджиев, Павел Любенов и Тони Николов. В продължение на четири години участва в редица регионални и републикаснски прояви за юноши младша и старша възраст на шосе и писта. Основните му дисциплини са1000, 200 м. летящ старт и бързиначрез отстраняване.През периода 2000 – 2004 година най-добро представяне постига - 4-то място на РП в София на 1000 м, в Казанлък - 6-то място на бързина и в
Антон Душанов (Ито)
(1940-1990)
Роден е през 1940 година в гр. Видин.Завъшвa Държавната треньорска школа със специалност плуване, а по късно и ВИФ „Георги Димитрое (сега НСА). Работи като инструктур в ДФС”Бенков-ски”.По негова инциатива СК”Химик” към бившия стопански химически комбинат (СХК) през седемдесетте години се трансформира в дружество за физическа култура и спорт. Тук той е председател през периода 1969 –1990 година Допринася за създаването на необходимите организационни и материално - технически предпоставки за развитието на спорто-вете баскетбол, волейбол, лека атлетика, тенис на маса и колоездене. В началото на седемдесетте години подкрепя инциативата за създзване на секция по колоездене към ДФС”Химик”, както и за прехвърляне на колодрума към Обединените химически заводи за ползване и стопа-нисване. Взема дейно участие в реконструкция на коло-друма и създзване на по – добри битови условия за пъл-ноценно водене на тренировъчните занимания по колоездене.
Антон Душанов е един от най-добрите организационни работници в областта на физическата култура и спорта във Видинския край от шестдесетте до края на живота си през 1990 година. Неговия труд и принос в тази област е оценяван по достойнство от ОС и ЦС на БСФС, в резултат на което е награждаван много-кратно с почетни грамоти медали и други отличия.
Борис Илиев
(Джоки)
Роден е през 1910 година във Видин. Завършва основно образование. По професия е бъчвар. Един от най-успешните колоездачи на Видин от средата на тридесетте до средата на четири-десетте години на миналия век. Многократен победител в шосей-ните състезаня органисирани от КД”Стрела” Взема дейно участие в обединение на спортните сили на града в едно НФД”Бенковски”. През 1947-1948 година участва с доброволен труд и средества в изграждане на земления колодрум във Видин. Участва в първите пистови състезания при откриване на колодрума на бързина и издръжливост, класирайки се на челните места. В края на четиридесетте години с цел популя-ризиране на колоезденето (преди футболните срещи) участва в редица демонстративни състезания на игрище ”Г.Бенковски” (днес градска градина пред бло-ка на ИТР).От шестдесетте до осемдесетте години участва в състезания за ветерани в Разград, Димитровград, Казанлък и други градове на страната, където се представя успешно на бързина и издръжливост, а също така и в упражнения за майсторско упра-вление на велосипеда.
Борис Илиев е една от емблематичните личности на видинското колоездене, която оставя дълбоки следи в неговото популяризиране и развитие от тридесетте до осемдесетте години на XX век.
Борис Николов
(Шивача)
(1913 – 1999)
Роден е през 1913 година в гр. Видин. Завършва основно образование. По професия е шивач.През шестдесетте и седемдесетте години работи и в Месокомбината, където излиза в пенсия.Женен е и има трима синове - Никола, Георги и Цветан. Борис Николов още от юношеска възраст се увлича по колоезденето.. От началото на тридесетте години участва в редица колоездачни прояви заеднмо с Панто Христов Борис Илиев, Йордан Денков, Димитър Друмев и други . В тези състезания той заема призови места, а в някой от тях излиза и на първо място на бързина и издръжливост.. През 1947 година взема дейно участие в обединение на спортните сили на гр. Видин в едно физкултурно дружество „Георги Бенковски”. Включва се активно в изграждане на земления колодрум, а по късно в края на петдесетте години и в неговата реконструкция и направа на циментовата писта.През шестдесетте години е домакин на секцията по колоездене към ДФС”Бенковски”.На тази обществена длъжност съхранява грижливо материалната база. От петдесетте до деветдесетте години участва в съдийския състав на всички колоездачни прояви, провеждани във Видин.
Борис Николов отдава повече от шестдесет години на клоезденето в родния си град.. Той се ползваше с голям афторитет и доверие, както в колоездачните среди, така и сред съгражданите си, които го познаваха и имаха възможността да общуват с него.
За активна състезателна, обществена и трудова дейност той многократно е награждаван с почетни грамоти и други отличия.
Борис Николов
(1903 – 1981)
Роден е през 1903 година в гр, Видин. Завършва Висшата военна академия в София. След завършване на академията е назначен на военна служба в трети Бдински полк, а от 1937 до 1939 година е офицер на гръцката граница Подкова – Златоград.От 1939 до 1944 година заедно с военния полк е в Македония. От месец май 1944 до 1946 година е граничен офицер във Видин. От 1946 до 1947 година е заместник командир на полка в гр. Свищов От 1947 до 1949 година е началник на военното огръжие във Видин, след което преминава в пенсионна възраст.През 1935 и 1936 година е председател на СК”Виктория 23”.
Борис Николов през тридесетте години на миналия век подписва разрешителното за построя-ване на градския колодрум на днешното място, което е било военнен пост.
По сведения на Йордан Денков документът, който получава колоездачното дружество за собственост гласи: „По правило 214, пост 9 „Дамян Груев” се дава на видинското колоездачно дружест-во „Стрела” безвъзмездно за построяванв на колодрум”.
Божидар Петров
Роден през 1943 г. в гр. Видин. Завършва СУ”Кл.Охридски”, факултетът по химия. В Стопан-ския химически комбинат работи от 1978 до 1988 година като зам.генерален директор по производството.От 1980 до 1992 г. е председател на коми-сията по промишлено- стопанската дейност при община Видин. От 1992 до 1999 година отново се завръща на работа в Химкомбината, където е началник на цех „Ширпотреба”до 1999 г. Божидар Петров още от най–ранна де тска и ученическа възраст проявява интерес към спорта. Играе Баскетбол и футбол.Той бе бе един от талантливите футболисти в края на петдесетте и началото на шестдесетте години на миналия век.
След завършване на висшето образование се установява на работа във Видин, заемайки отговорни постове. Тоя е един от ръководителите в Стопанския химически комбинат (в началото на седемдесетте години), който проявява инциатива и се включва активно в реконструкцията и модернизирането на видинския колодрум и преди всичко в неговото електрифициране, канализация и подобряване на битовите условия за тренировъчната дейност по колоездене. Божидар Петров, като административен и стопански ръководител допринася значително за издигане на спортния престиж на видинския спорт.
Богомил Иванов
Роден е през 1951 година в гр. Видин. Завършва учителския институт в гр. Дупница.Той е син на Иван Маринов (Вало)-един от най-добрите футболисти в северозападна България от края на четиридесетте до средата на петдесетте години на миналия век. Участва в защитния блок на НФД”Бенковски” в първата за страната „А” РФД 1948/1949 година. Богомил Иванов още от най-ранна детска възраст по примера на баща си се увлича по спорта.Любим спорт обаче му (Боби) е колоезденето. Участва в редица коло-походи във Видинския край и страната. През 1985 и 1986 годинае е механик в ДФС”Химик”, когато треньор по колоездене е Марко Енчев от гр. Сливен. От 1987 година отваря работилница в кв.”Калето” до еврейската синагога. От 2001 до 2008 додина е коломеханик в КК”Бонония 2001к” на обществени начала.Участва във всички коло-походи и състезания на клуба. Богомил Иванов се утвърждава, като един от най-добрите механици в страната от деветдесетте години на миналия век до сега.. Многократно е включван в техническия екип на националния отбор на България. През 2003 година е механик на националния отбор в обиколката на Румъния.В тази обиколка в един от етапите с дължина от 180 км. на националния състезател Георги Друмев, (които се е движел в челото на колоната) внезапно се поврежда велосипеда , вследствие на което му дават да ползва резервен велосопед. Той обаче се оказва по тежък. Боби съзнава сериозността на проблема и веднага се заема (в хода на пробега) да отстрани повредата, и на около 30 километра от финала Георги Друмев получава своя велосипед в резултат на което се класира на второ място в обиколката. С голямата си всеотдайност Богомил Иванов оставя трайни следи в популяризирането и развитието на колоезденето във Видин от осемдесетте години на миналия век до наши дни.
Витко Иванов
(Бако)
(1912 – 1974)
Роден е през 1912 година в с. Макреш Видинска област. .Основното образование завършва в родното си село Макреш, а по късно през 1931 и педагогическата гимназия в гр. Лом. Пез учебната 1931-1932 година е нередовен учи-тел в прогимназията на село Макреш,а от следващата учебна го- дина и редовен учител, след ко-ето е избран и за главен учител. Един месец обаче преди края на учебната година е уволнен поради членството му в забранения по това време независим работнически професионален съюз (НРПС).По късно под давление на обществеността в се-лото бе върнат на работа като учител. В училището развива голяма културно масова работа. Под негово
ръководство се организират и провеждат най-редовно вечеринки в които участват всички учители.Към читалището на селото бе създадена театрална трупа на която художествен ръководител бе той.Трупата подготвя пиеси с революционно съдържание от епо-хата на възраждането. Изнасят се представления, освен в с. Макреш, така и в съседните села. През 1930 година в родното си село е инциатор за образуване на футболно дружество, като форма за политическа работа сред младежта. Поради изключителните му качества на масовик през 1940 година бе привлечен в актива на окръжния комитет, а по късно става член на бюрото на ОК на БКП (к). През пролетта на 1942 година Бако е уволнен като учител по член 20 от Закона за защита на държавата.След уволнението той напуска селото и родния си дом и се отдава изцяло на партийна работа във видинския регион. През есента на 1943 година преминава в нелегаслност в партизанския отряд „Георги Бенковски”, където бе избран за командир.
От 10.IX. 1944 до 31..XII.1945 година е първи секретар на ОК на БКП - Видин От 1. IV.1952 – 30.VI.1956 година е първи секретар на ГК на БКП – Видин. От 1.V.1956 до 1963 г е председател на ОК на ОФ във Враца. По това време Витко Иванов е народен представител .
На 27 март 1945 година на общообединително събрание на бившите спортни клубове във Видин – „Бдин” и „Виктория 23” Витко Иванов е избран за председател на новосъздаденото физкултурно дру-жество „Георги Бенковски”. Под негово ръководство в новообразуваното спортно дружество се привличат да подпомагат неговата дейност широк обществен актив от видни по това време видинлии. Само за няколко месеца от неговото избиране за председател на ФД „Бенковски” в града се създават значително по добри условия за по нататашно развитие на футбола. Футболното игрище „Виктория” (днес градска градина пред блока на ИТР) основно се ремонтира. Поставят се нови греди на вратите; игрището се огражда с стабилна ограда и се правят дъсчени трибуни по дължина на терена за около 800 седящи места и за около 200 места на противоположната страна. Направен е основен ремонт и на сградата към футболното игрище. Витко Иванов е председател на дружеството до м.август 1949 година,оставайки траяна следа в подобряване на организационното му състо-яние. През този период футболният отбор на ФД ”Бенковски” участва и се представя много успешно в държавните първенства и за купата на Съветската армия. За треньор на отбора е назначен Любомир Стамболиев (бивш национален състезател) един от най - добрите футболни специалисти по това време в страната. Под негово ръководство футболния отбор води целенасочена тренировъчна дейност в про-дължение на три сезона (1945 – 1947 година).През 1945 година футболния отбор достигна до четвърт финала за държавно първенство, а през 1946 година е полуфина-лист за купата на Съветската армия срещу отбора на „Локомотив” – София. Витко Иванов има определени заслуги за включване на ФД”Бенковски” в първата за страната „А” РФД (Републиканска футболна дивизия) през 1948-1949 година.
Като председател на НФД „Георги Бенковски”, Витко Иванов съдейства за узаконяване на редут Ф 9 за построяването на колодрума. Така през 1947 година започва изграждането на землената писта на видин-ския колодрум . В строителството на насипа се включ-ват всички членове на бившото колоездачно дружество „Стрела” и десетки граждани с доброволен труд и личен превозен инвентар. За извозване на пясък от Нула редут и земя от село Новоселци за пистата на колодрума. По препоръка на Витко Иванов, бюрото на бившия ОК на БКП определя техния служител Майер Алхалел (1923-2008) да подпомогне организацията по строителните дейности на землената писта на колодрума.
Със всеодайната си обществена дейност Витко Иванов (Бако) остава трайна следа в развитието на физическата култура и спорта във Видин през втората половина на четиридесетте години на миналия век.След напускане на председателския обществен пост в спортното дружество той продължава да се интересува от проблемите на спорта в града и се отзовава с готовност за решаването им.
Велко Атанасов
(1915 – 1988)
Роден е през 1915 година в с.Извор,Видински окръг. Има юридическо образование. Велко Атанасов е един от видните организационни работници във Видинския край от средатата на четиридесетте до края на осемдесетте години на миналия век. На 7 август 1949 година е из- бран за председател на физкул-турно дружество „Бенковски – Спортист”. Взема дейно участие в изграждане на доброволните спортни организации(ДСО)в града на ведомствен принцип, съгласно реорганизацията на физкултурното движение в страната. В продължение на близо четири десетилетия работи активно на обществени начала за създаване на необходимите организационни, кадрови и материално технически предпоставки за по нататаш-ното популяризиране и развитие на физическата култура и спорта във Видин. Като председател на дружеството приема идеята на деятелите по колоездене преди футболните срещи на игрище „Бенковски да се организират демонстраривни състезания по колоездене на бързина и издръжливост, които се посрещат с голям интерес от видинското гражданство.
За активна обществена дейност Велко Атанасов многократно е награждаван с грамоти, медали и други спортни отличия.
Велко Димитров
(1926 – 1984)
Роден е през 1926 година. година. в село Синаговци, Видински окръг.Завършва висше икономическо образование в София, където се установява на работа в средата на петдесетте години. След учредяването на Българския съюз за физическа култура и спорт (БСФС) през 1957 година преми-нава на работа в Българската феде-рация по волейбол. През 1959 година при новото администра-тивно деление на страната той преминава на работа във Видински окръг, където на първата отчетно- изборна конференция н а ОС на БСФС е избран за председател. Тази длъжност изпълнява до месец април 1964 година, след което последователно работи - в ДМЗ „Георги Димитров”; директор на Печатни произведения; директор на ДЗИ и председател на ТКЗС в гр.Дунавци. Под ръководството на Велко Димитров в продължение на пет години окръжната организация на БСФС извърши широка по мащаби работа. Построен бе стадиона в гр. Видин и бе извършена реконструкция на колодрума. Започна и процедура за строителството на спортната зала „Фестивална”, закритата лекоатлети-ческа писта и гребната база. По време на неговия мандат в ОС на БСФС във Видински окръг се проведоха десетки шосейни състезания за покриване на изискванията за спортни разряди, съгласно Единната републиканска спортна класификация (ЕРСК). През периода 1959-1964 година бяха създадени необходи-мите организационни и материално – технически пред-поставки за по - нататъшното развитие на колоезде-нето в гр. Видин Той бе един от инциаторите за учредяване на купа на името на първия ксмонавт „Юрий Гагарин” и съдействаше активно на окръжната и градската секция по колоездене да се проведат първите пистови състезания шрез 1962 година за завоюването на този трофей.
Васил Мицев
(Цико)
Роден е през 1915 година във Видин. По професия е шофьор. Трудовата му дейност преминава в ДАП. Той е един от най-активните деятели по колоездене във Видин от четиридесетте до деветдесетте години на миналия век. Участва във всички колоездачни прояви на ветераните.
Венцислав Тодоров
Роден е на 03.11.1964 година в град Видин. Средното си образование завършва през 1982 година в ПГ”Димитър Благоев” –Види, а висшето във ВНВАУ ”Георги Димитров”–Шумен през 1986 година със специалност офицер от земната артилерия. Тук завършва и цивилна специалност инженер еле-ктронно изчислителна техника.От 1986 до 1990 година работи като офицер в пооделение 24070 село Самораново Дубнишка община на 100 мм противотан кови оръдия, а след това в митницата на гр. Видин. Венцислав Тодоров още от най-ранна детска и учени-ческа възраст спортува. От четвърти до седми клас учи в спортното училище „Васил Левски” – Видин, където тренира гребане, От 15 до 19 - годишна възраст после-
дователно е в отборите на юноши младша и старша възраст по колоездене, където води подготовка под ръководството на Трифон Пантев (Титко). Венцислав Тодоров от 2005 година и понастоящем е президент на колоездачен клуб „Стрела”. По негoва инциатива и ръководство бяха потърсени спонсори за подобряване на материалната база. Закупиха се нови велосипеди за шосе и писта. Подсигурени са и резервни части за тянното подържане. Обновена бе и екипировката на занимаващите се с фланелки, анцузи и каски. Оборуд-вано е и помещението за обща физическа подготовка с нови уреди и пособия.По време на неговия мандант голям успех постигнаха юношите младша възраст на
републиканския шампионат в София през 2009 година, заемайки третото място в отборното класиране на писта.
Венцислав Тодоров с всеотдайността като президент се утвърждава, като един от успешните ръководители за съхраняване на стогодишната традиция, за по нататашното популяризиране и разви-тие на колоезденето във Видин, в началото на XXI век,
Велизар Маринов
Роден е през 1962 година в град Видин. Завършва средно образование в СПТ”Христо Смирненски” в родния си град. Трудовата му дейност последовате-лно преминава: в ДМЗ „Георги Димитров” (леярски цех), противпо-жарната команда и в МВР – Видин в следствения отдел.Като служител в МВР следва няколоко месечни задължителни курсове в областта на следственото право. След пенсио-нирането си работи известно време в охранителна фирма.От 2008 година
и понастоящем е треньор по колоездене в КК”Стрела” с изключение на 2010 година, когато е в ЦСКА (треньор на юноши на писта и шосе). С колоездене се занимава от 14-годишна възраст.Участва в редица републикански прояви през седемдесетте години на миналия век., където заема призови места.Един от големите му успехи е в средата на седемдесетте години, когато на републиканското първенство за юноши младша възраст заема първо място на пистовото състезание отборно на издръжливост, заедно със съотборниците си – Стефан Константинов, Стефан Димитров и Руслан Маринов. Участва и в редица коло-походи, от които три пъти по стъпките на Първа българска армия.
Велизар Маринов в кратката си тригодишна треньорска практика постигна някои насърчителни резултати. Под негово ръководство на републиканския шампионат през 2009 година в София, отборът юноши младша възраст на КК”Стрела”се класира на трето място на писта. Голямата си любов към колоезденето Велизар Маринов предава и на синът си Борислав, който през 2010 година завоюва четири медала на републиканските първенства на шосе и писта
Георги Иванов
(Юнака)
(1877–1954)
Роден е на 20.04.1877 година в село Раковица, Видински окръг. Първоначално образование завършва в родното си село, прогимназиалното в гр. Кула, а след това и класното училище във Видин. На 16-годишна възраст за определено време е учител в село Подгоре, след което е приет в ломското педагогическо училище, което завършва през 1900 година. Завръщайки се във Видин той в продължение на три учебни години е прогимназиален учител, а от учебната 1903/1904 година е учител по гимнастика (в онези години наре-чено телесно възпитание, а понасто-ящем физическо възпитание и спорт). През 1906 година завършва и курс за учители по телесно възпитание в гр. Краков (Полша). През перио-да 1990 – 1939 година е главатар на изграденото през 1897 година във Видин гимнастическо дру-жество „Бдински юнак”. Данните сочат, че съюзът на гимнастическото дружество „ Юнак ” е бил заинте-ресован да извършва подготовка на учителски ка-дри,тъй като завършилите тези курсове стават глава-тари на изградените дружества в градовете на страната. Дружеството считало, че те като учители ще подсигуряват включването на учащата се младеж в редовете на „Юнак”. Тези курсове са провеждани през лятната ваканция в продължение на 4 после-дователни години Тяхното организиране започва от 1900 година (Н. Петрова, 1983). Ето защо Георги Иванов, който е бил главатар на юнашкото гимнастическо дружество във Видин и изтъкнат учител по гимнастика е следвал многократно тези курсове от десетте до тридесетте години на XX век. Георги Иванов е председател на колоездачното дружество „Стрела” и основател на морския легион. Родолюбец и участник във войните (1912 – 1918), кавалер на ордрни за храброст и граждански заслуги. Разказите на съвре-менниците от двадесетте години на миналия век сочат, че Георги Иванов развива голяма дейност в гимна-стическото дружество „Бдински юнак”. Той е бил най – изявенйата личност в областта на училишното телесно възпитание. Негови възпитнаци и единомисленици в областта на физическото възпитание, които по късно от тридесетте години на миналия век поемат неговото дело са Цани Коняров, Борис Димитров, Мария Бошнакова, Стефан Иванов, Велко Найденов, Кирил Лазаров,Лидия Йоцова, Велко Петров и други. Те винаги са изтъквали неговите организаторски качества и умението да привлича учащите се и младежта в организирани физкултурни и спортни занимания. Наред със спортната гимнастика той отдава голямо значение и на игрите с топка. Георги Иванов се вписва в летописа на видинскинското колоездене като негов основоположник още в началото на XX век.
Генади Грамадски
(1895 – 1936)
Роден е през 1895 година. Развива значителна дейност за развитие на колоезденето от двадесетте до средата на тридесетте години на миналив век, Председател е на настоятелство-то от 1932 до 1934 година.По това време колоездачното дружество е наброявало 540 членове. През 1934 г. видинските колоездачи участват в истори-ческия колоездачен поход до Преслав, Мадара и Плиска. В този поход те заемат първо място за проявен героизъм, стегнатост и дисциплина. По този повод са наградени от Българския колоездачен съюз. През тези няколко години са проведени и редица състезания. В края на месец май 1934 година е проведен излет до гр. Неготин (бивша Югославия). От тази година се създават много добри междусъседски отношения меду колоездачните дружества на Видин и Неготин. Той е един от петнадесетте видински колоездачи, които заедно с първи войвода Георги Иванов (бай Георги юнака) се включват в редовете на първа колоездачна рота със собствени велосипе ди , в така наречената „Железна кавалерия” и участват на фронта по време на Пътрвата световна война. След войната е награден с орден за храброст..
В края на 1934 година Генади Грамадски напуска настоятелството защото е назначен за кмет в село Салаш (Белоградчишко). По този повод в знак на голяма признателност видинското колоездачно друже-ство в негова чест устройва прощална вечеря.
Георги Кръстев
(Жоро)
Роден е през 1933 година в гр. Бургас.Завършва ВИФ”Георги Димитров със специал-ност колоездене. През периода 1957-1965 година е треньор в ДФС”Бенковски”.В начало-то на шестдесетте години сключва граж-дански брак с приятелката си от Видин Йорданка Кръстева.Това е и причина той да остане във Видин и да е треньор в дружетвото повече от 7-8 години. По това време базата по колоездене се съхраняваше в старата Георги Кръстев пожарна, която се намираше пред младежкия дом на мястото на жилищните блокове и сегашната аптека (тогава общинска). Георги Кръстев бе един от най-успешните треньори в дружеството от края на петдесетте до средата на шестдесетте години на миналия век.Работеше професионално и се ползваше с голям афторитет и доверие. Под негово ръководство видинските колоездачи постигнаха призови местта в редица републикански първенства на писта и шосе, а също така и в някои градски критериуми и в обиколките на бившите Видински, Врачански, Михайловградски (сега Монтански) и други окръзи на страната. По това време в основните състави за отделните възрастови групи са включвани състезателите : Трифон Пантев (Титко), Иван Георгиев (Шкуй),братята Марин и Цветан Петрови, Никола Райчев, Иво Маринов, Борислав Томов (Китаеца), Георги Боянов (Баката), Петър Попов (левката), братята Евгени и Ставро Ставреви, Митко Николов (Фери), Иван Тодоров (Вечко), Митко Василев (Бомбата), Камен Кермеджиев и други.
Георги Кръстев с голямото си трудолюбие, всеотдайност и висок професионализъм оставя дълбо-ки следи в по нататашното популяризиране и развитие на колоезденето във Видинския краи от средата на петдесетте до средата на шестдесетте години на XX век.
Георги Борисов
Роден е на 26.08.1946 година в гр. Видин.Завършва през 1973 година за автомобилни инструктори, и понасточщем работи като такъв в собствена фирма ЕТ”Ренета 89”. Жвенен е и има една дъщеря Ренета.
Георги Борисов е син на Борис Николов (Шивача), който е един от първите колоездачи в гр.Видин от средата на двадесетте до края на тридесетте години на миналия век, а след това и обществен деятел на КД ”Стрела”, а по късно и на секци- .ята по колоездене към ДФСБенковски и на неговите приемници ДФС”Бдин” и ДФС „Химик”до деветдесетте години на XX век.
Георги Борисов по примера на баща си още от най-ранна детска възраст се включва в организирани занимания по колоездене.Един от първите му треньори е Георги Кръстев от Бъргас. Участва в редица градски, републикански и международни състезания (в гр. Зайчар, бивша Югославия) на шосе и писта и в градовете Габрово и Стара Загора. След прекратяване на състезателната си дейност на обществени начала работи за развитието на колоезденето в родния си град, подпомагайки го морално и материално.
Георги Боянов
(Баката)
(1944 – 2007)
Роден е на 19.07.1944 година във Видин. Завършва средно образование в първа гимназия гр. Видин През 1962 – 1964 година отбива военната си служба в танковата бригада в гр. София. След уволнението постъпва на работа в ДАП Видин (Държавно автомобилно предприятие). През 1970 година постъпва на работа в бившия ОК на БКП – Видин, като автомонтьор. През 1965 година сключва граждански бпак с при-ятелката си Александра. Има две дъщери Пролетка и Дора. Георги Боянов започва да се занимава с колоездене още от 14-годишна възраст, под ръководството на Георги Кръстев. Участва в редица реги-онални и републикански състе-зания на писта и шосе,като юноша (младша и старша възраст). Многократно е награ-ждаван с грамоти и други отличия.
Георги Асенов
Роден е на 12.04.1946 година в село Иново (Видинска област). Завършва средно образование. Трудовата му дейност преминава на асфалтовата база в село Слана Бара (Видинска област).С колоездене се занимава от 1960 до 1963 година, под ръководството на Георги Кръстев.. Участва в един отбор с Минко и Цецко (от с. Иновао), Иван Любенов, Мирослав Филипов, Митко Николов (Фери), Никола Райчев, Кольо (Малкия), Коста (Малчика). Участва в редица регионални и републикански прояви на шосе и писта. Състезателната му кариера приключва през 1963 година.
Георги Ангелов
Роден е на 5.02.1993 година в град Видин. Ученик е в Техникума по механотехника.. С колоездене се занимава от 2006 година в КК”Бонония 2001к”под ръководството на Камен Кермджиев. Още от самото начало проявява голямо трудолюбие в тренировъчния процес. За кратко време постига насърчителни резултати. Още същата година заема няколко втори мяста : в гр. Казанлък в шосейното
състезание, в критериума в Маглиш и в изкачване на Бузлоджа. Участието и много доброто му преставяне в тези прояви бяха голям стимул за по нататашната му подготовка. На третото етапно шосейно състезание във Видин, тойсе класира, съответо: в първия етап – на 5-то място, във втория –на 2-ро и в третия етап в гр. Димово финишира на 3-то място. На следващата 2007 година на държавния шампионат в гр. Сливен за юноши младша възраст зае трето място в шосейното състезание, а малко по късно и първо място със златен медал в личния държавен шампионат..Със съжаление обаче, трябва да посочим, че след закриването на КК”Бонония 2001к” той преустанови тренировъчната и състезателната си дейност, след като не можа да се адаптира в новата среда на КД”Стрела”.
Георги Ангелов макър и за кратко време остава в историята на видинското колоездене, като един млад и талантлив състезател, преставил достойно родния си град в държавния шампионат за юноши младща възраст на шосе в началото на XXI век.
Григор Наков
Роден е през 1940 година в село Гюргич, Видински окръг. Завършва средно специално образо-вание в гр. Русе, а по късно (през 1960 – 1966 година) висше образование в Софийския университет със специалност – ми-кробиология и химия. След завър-шване на висшето образова-ние се установява на работа в Булгарплод, като началник лаборатория, а по късно и в ОК на БКП. От 1977 до 1982 година е председател на ДФС
”Бдин”. От 1983 до 1985 година рабо-
ти в други предприятия и учрежде-ния във Видин. От 1985 до 1987 година е първи заме-стник-председател на ОС на БСФС, а от 1987 до 1993 година е директор на ОП”Спортни имоти и прояви”.
Гигор Наков от края на седемдесетте до началото на деветдесетте години на миналия век съдейства на секцията по колоездене към ДФС „Химик” за решаване на проблемите в по нататъшното развитие на колоезденето във Видин. Подпомага и дейността по провеждане на традиционните състезания за купа „Юрий Гагарин” през осемдесетте години.
Димитър Друмев
(Митко Шекера)
(1908 – 1985)
Роден е през 1908 година в гр. Видин.Завършва прогимназиално образование.По професия е коло-монтьор. Притежавал е работилница в която са извършвани услуги на видинските граждани. Имал е двама души рабо-тници, които са помагали в монтьорските дейности. Притежавал е няколко велосипеда, които е давал под наем за определено време на желаещите младежи да се повозят. Димитър Друмев е един от най - добрите колоездачи във
Видин от средата тридесетте и началото на четиридесетте години на миналия век. От младежките години до дълбока старост той най-активно се включва и подпомага развитието на колоезденето във Видин, като състезател, а по късно и като обществен деятел. Ето защо той се сочи като една от емблематичните личности на видинското колоездене през XX век.
Димитър Лишков
(1901 – 1975)
Роден е през 1901 година в град Видин. Завършва икономическо образование. Завежда бюро жаллби в община Видин.Димитър Лишков още от младежките си години проявява интерес към миналото и насто-ящето на видинския спорт.Този интерес е предизикан от баща му Живко Лишков, който след освобождението на България от Турско владичество следи с голямо внимание зараждането на спортните прояви във Видинския край. От началото на двадесетия век Димитър Лишков се включва активно в организационния и спортно-състезателния живот на колоездачно дружество „Стрела”.От 1934 до 1946 година е секретар на настоятелството. Димитър Лищков, като учевидец и деен участник от началото на двадесетте до средата на четиридесетте години на миналия век, остава на поколенията много ценна информация за хронологията на организационния живот на колоездачно друже-ство”Стрела”, за периода от 1924 до 1945 година. През 1936 година при гостуването на видинските коло-ездачи на неготинския Ауто и мото бицикъл клуб „Хайдук Велко” той е сред наградените от ръково-дството на неготинския клуб с позлатени медали (придружени с дипломоти), послучай сближаването на колоездачното дружество „Стрела” с неготинския клуб.
Димитър Георгиев
Роден е на 20.10.1932 година в село Якимово, Михайловградски окръг. Завършва държавния Техникум за физическа култура и спорт в гр. Пловдив, а през 1959 година и ВИФ”Георги Димитров” (сега НСА). През 1959 година постъпва на работа като учител в гимназията в гр. Брегово, където е до 1960 година. След това се установява във Видин с постоянно местожителство,където до 1983 година работи последова-телно: учител по физическо възпи-тание във II–ра гимназия – Видин (1960 – 1965); инспектор по физическо възпитание при Окръжния отдел „Народна просвета”(1965–1974);завеждащ отдел „Физкултура, спорт и туризъм” в Окръжния съвет на профсъюзите (1974 – 1983). От 1983 до 1987 година е заместник - председател на ОС на БСФС и от 1987 до 1992 година е председател на ДФС”Бдин”.
Димитър Георгиев, като преподавател и инспектор по физическо възпитание, а по късно и като ръководител в сферата на Българския съюз за физическа култура и спорт (БСФС) е съдействал на секцията по колоездене за подсигуряване на необхо-димите кадрови и материално-технически предпо- ставки за неговото популяризиране и развитие във Видинския край.
Димитър Кермеджиев
Роден е на 13.09.1986 година в гр.Видин Завършва висше образование в МЕИ гр. Габрово. Бакалавар по информационни технологии компютърни системи.Учи магистратура по съща- та специалност.С колоездене се занимава от 9 – годишна възраст. Син е на Камен Кермеджиев, който допринася за неговата подготовка и оформяване като добър колоездач на писта и шосе оше от най - ранна детска и юношеска възраст. През 2001 –2006 година участва в редица
състезания на писта и шосе. Той е един от най-младите колоездачи взели участие в изкачването и обиколката на Витоша. .През 2002 година в гр. Казанлък става шампион на издръжливост и 3000 м индивидуално преследване. През 2004 година се класира на 4-то място в критериума в гр. Бургас. Митко бе включен и в националния отбор на писта за юноши старша възраст. В процеса на подготовката обаче, имаше много лоши падания, които не му позволиха да се установи в преставителния отбор на страната за тази възраст. Това бе и причината да преустанови състезателната си дейност на 18-годишна възраст. Любовта му към колоезденето, обаче е неизмерна. Ето защо той продължава да използва велосипеда, като едно от най-предпочитаните средства за активна двигателна дейност в свободното му време.
Евгени Русков
(1927 – 1993)
Роден е през 1927 година в гр. Дунавци. .Завършва земеделска гимназия и школа за офицери. Той е един от най-дейните участници в бригадирското движение в нашата страна през четиридесетте години на миналия век. Бил е зам.- командир на II – ри врачански отряд в Хаинбоаз, а по късно и командир на бригадирски отряд в Горни Лом. След напускане на БНА, където е бил действащ офицер с чин капитан, премина на органи-зационна работа. Той е председател на БТС и зам.-председател на ОС на БСФС по организационните въпроси. През периода 1965 –1971 година е председател на ДФС „Бенковски”. През 1993/1994 година е председател на обществени начала на ФК”Бдин”.
Евгени Русков е един от щатните работници в областта на физическата култура и спорта със значителен принос за развитието на колоезденето във Видин през шестдесетте години на миналия век. По време на неговия мандат като председател на ДФС”Бенковски” голямо внимание и грижи бе отделено за създаване на необходимите организа-ционни и материално- технически условия за по – нататъшното развитие на колоезденето сред подрастващите. По време на неговия мандат видин-ските колоездачи постигнаха призови местта в редица републикански първенства на писта и шосе, а също така и в някои градски критериуми и в обиколките на бившите Видински, Врачански, Михайловградски (сега Монтански) и други окръзи на страната. Особено високи резултати постигна Иво Маринов, ставайки шампион на България на 200 метра летящ старт. Постига шампионска титла на дисциплината издръжливост.Заема 6-то място в страната на шосе обш старт. Включват го в националния отбор по колоездене за юноши, а по късно и за мъже.След напускането на Видин Иво Маринов продължава спортното си усъвършенстване в ЦСКА и националния отбор на България.
Евлогия Георгиева
(Ева)
Родена е през 1941 година. Завършва прогим-назиално образование. По професия е фризьорка. Тази професия упражнява дълги години към „Свежест”.По късно постъпва на работа към ОХЗ, където е техник по отопление и вентилация.Тази дейност изпълнява след завършени на няколко месечни курсове, а по късно заминава на кратка спциализация в бившата СССР. През осемдесетте години е на работа в системата на ОС на БСФС – Видин, като домакин на колодрума.Тук заедно със съпруга си Трифон Пантев развиват значителна дейност за подбор на подрастващи колоездачи от училищата на гр. Видин.
Евдокия Георгиева се занимава с тренировъчна и състезателна дейност от шестдесетте до деветдесетте години на миналия век. В продължение на повече от тридесет години участва най-редовно във всички прояви по колотуризъм на регионално и републи-канско равнище.Най-високия резултат постига през седемдесетте години на миналия век на републикан-ското първенство в Разград по колоориентиране, където завоюва шампионската титла.
Евлогия Георгиева през 1960 година сключва граждански брак с причтеля си Трифон Пантев. Имат две дъщери – Цветанка и Маргарита.
Евгени Ставрев
(Биги)
(1941 – 1997)
Роден е на 5.09.1941 година в гр. Видин. Завършва средно образование. Работи като шофьор. С колоездене се занимава от средата на петдесетте години.От 1958 до 1960 година води тренировъчни занимания под ръко-водството на Георги Кръстев. По това време отборите по колоездене юноши младша и старша възраст са много сплотени и водят ежедневни трениро-въчни занимания на шосе и писта. Негови приятели и съотборници са: братята Марин и Цветан Петрови (от Евгени Ставрев с. Иново), Георги Боянов (Баката), Петър Попов (Левката),Никола Райчев, Никола Бориславов (Китаеца), Митко Николов (Фери), Митко Василев (Бомбата) Коста Йорданов (Малчика), Георги Борисов (Йнкиния) и други.
Евгени Ставрев е един от най-добрите колоездачи във Видин в края на петдесетте години на миналия век Притежава собствен велосипед – италиянска марка” „Рик Супер” участва в редица регионални и републикански прояви. а така също и в обиколките на бившияте Видински, Врачански и Михайловградски (сека Монтански) окръзи. Участва и в пистови състезания на землените писти на колодрумите в Разград, Русе и Плевен. Състезателната си деиност прекратява през 1960 година. През деветдесетте години заминава за Чехия от където емигрира в Ванкувар (Канада), където умира през 1997 година. Има една дъщеря и трима синове, които се установяват в Канада с постоянно местожителство.
Евтим Стефанов
Роден е на 12.12.1978 година във Видин. Завършва гимназията по чуждо езиково обучение в родния си град, а след това и Висшия университет в гр. Варна със специалност “Междуна-родни Икономически Отношения”. По тази специалност през периода 1997 – 2001 година завършва успе-шно с бакалаварска стерпен,а след това и с магистърска (2001-2003). През 2001-2002 година, като част от магистърската програма в Иконмическия Университет – Варна е студент в Universite de la
Mediterranee, Екс-ан-Прованс, Франция, по програмата “Еразмус”. Владее основно английски, немски и френски език. Компютърна грамотност – MS Office /WORD, EXCEL, ACCESS, PowerPoint/; Macromedia, уеб дизайн.
Евтим Стефанов работи в Агенцията за регионално развитие и Бизнес център (АРРБЦ) – Видин, където изпълнява длъжността „Изпълнителен директор”. Председател на шахматен клуб “Найден Войнов”.Ръководител е на проект «Дунавски вело маршрут» май 2010 – ноември 2011г, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 година, и на проекта «Качи се на колело» юли 2011 – януари 2013г, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество България –Сърбия
Златко Ангелов
Роден е през 1946 година в гр. Видин.Завършва фотографско училище „Юлиус Фучик” в гр. София. След завършване на образованието си постъпва на работа, като фотограф в БТР в Обединените химически заводи, където създава много добре обзаведена фотола-боратория. От седемдесетте до деветдесетте години е на работа в Научно – приложната лаборатория при ОС на БСФС. Автор е на кинограми, подпомагащи треньо рите по отделните видове спорт в учебно – тренировъчния процес, а също така и на фото-илюстрации в областта на физическата култура и спорта, популяризиращи успехите на спортистите от Видинския край.
Златко Ангелов участва със снимков материал по колоездене в редица брошури, издавани от видинския Държавен архив, ОС и ЦС на БСФС. Притежава добре запазен и съхранен личен архив от снимки, брошури и други материали в областта на физическата култура и спорта за Видинския край, от седемдесетте до девет-десетте години на миналия век. Една значителна част от този архив е свързан с колоезденето.
Иван Литов
(1936 -1990)
Роден е птрз 1936 година в село Раковица, Видински окръг.Завършва средно образование във видинската мъжка гимназия, а след това и ВИФ”Георги Димитров” (сега НСА). От средата на шестдесетте години на миналия век постъпва на работа в ДФС ”Бенковски”, като завеждащ отдел „Учебно – спортен”. След 1964 година е на същата длъжност в ОС на БСФС, а по късно и завеждащ Научно – приложната лаборатория. От до1970 1972 година е председател на ДФС”Бдин”.Иван Литов в учени-ческите и студентски години се занимава с лека атлетика – предимно бягане на къси разстояния. (на 100 и 200 метра гладко бягане). Постиженията му са в рамките на първи спортен разряд. Като завеждащ учебно-спортния отдел в средата на шестдесетте години в ДФС”Бенковски” оказва методическа помощ на тренировъчния процес по колоездене. По време на неговия мандат, като председател на ДФС”Бдин” съдейства за създаване на необходимите организа-ционни и материално–технически предпоставки за развитието на колоезденето в ДФС”Химик”
Иван Георгиев
Роден е през 1935 г. в с. Острокапци, Видински окръг. Има педагогическо образование. През шест-десетте години се установява във Видин с постоянно местожителство. Един от най – добрите организационни рабо-тници в сферата на младежта и спорта. През шестдесетте и седемдесетте години участва активно в дейностите за разви-тието на физическата култура и спорта във Видинския край. През периода от 1978 до 1987 г. е председател на ОС на БСФС. През този период. с негово съдействие СК”Химик”се трансформира в Дружество за физическа култура и спорт. През 1980 година се създава - Център „Б”, а по –късно (след 1985 г.) и Център „А” по баскетбол за високо спортно майсторство.
Иван Георгиев следеще от близо и за състоянието на колоезденето в гр. Видин. Откликваше на неговите проблеми и се отзоваваше с готовност да помага при неотложното им решаване. По време на неговия мандат през 1980 година се проведе и традизионното пистово състезание за купата „Юрий Гагарин”
Иван Георгиев
(Шкуй)
(1931 – 2008)
Роден е на 16.07.1931 година във Видин. Завършва средно образование.Трудовата му дейност преминава, като печатарски работник С колоездене се занимава от 14-15-годишна възраст. Взема дейно участие в постро-яването на земления колодрум през 1947-1948 година. През периода 1956-1962 година е един от най-добрите колоездачи във Видин. От 1956 година води целогодишна подготовка с Трифон Пантев (Титко), Марин Петров, Митко Василев (Бомбата),Стефан Железов
(Теко) под ръководството на Георги Кръстев Жоро), който същервеменно е и състезател. Участва в редица регионални и републи-кански състезания на писта и шосе. Участва многократно и в обиколките на бившите Видинска,Врачанска и Михайловградска (Монтанска) околии.През 1959 година е победител в обиколката на Врачански окръг.
Иван Георгиев прекратява състезателната си дейност през 1962 година на 31- годишна възраст.От шестдесетте до края на деветдесетте години участва най-активно, като обществен деятел за развитието на колоезденето във Видин.За активна и обществена дейност многократно е награждаван с грамоти идруги отличия
Иван Тодоров
(Вечко)
Роден е на 7 10.1948 година във Видин.Завършва средно професионално образование – по професия е Механик. С колоездене се занимава през периода 1962 -1966 година. От името на ДФС ”Бенковски” участва в редица ре-гионални и републикански прояви. В един отбор участва с Никола Бориславов (Китаеца), Камен Ке-рменджиев, Емил Николов (Чеха) и Александър Райчев. Най - голям успех постига на отборно пре-слердване, заемайки 4–то място на републиканско първенство.
Състезателната дейност прекратява през 1966 година .
Иво Маринов
Роден е на 17.08.1946 година в град Видин. Завършва средно образояание в първа гимназия „Димитър Благоев” във Видин. През 1965 година постъпва в редовете на Българската народна армия, от където след един месец е включен в представителниия отбор на ЦСКА..Следва две години във ВИФ „Георги Димитров”.През седемдесетте години емигрира в САЩ, където в Ню Йорк – Манхатън се установява с постоянно место-жителство.Женен е и има един син.
Иво Маринов започва да се занимава с колоездене на14-годишна възраст под ръководството на Герорги Кръстев от Бургас През 1960 година, когато започва състезателната му кариера, той води тренировъчна дейност заедно с колоездачите: Петър Попов (левката), братята Марин и Цветан Петрови,братята Евгени и Ставро Ставреви, Митко Николов (Фери), ,Иван Тодоров (Вечко), Митко Василев (Бомбата) и други, които са по-големи от него с няколко години. Добре посрещнат в тази среда на по възрастните момчета от него той започва усилена тренировъчна дейност. По това време базата по колоездене се съхраняваше в старата пожарна, която се намираше пред младежкия дом на мястото на жилищните блокове и сегашната аптека (тогава общинска). През периода 1960-1965 година участва във всички регионални и републикански състезания.Като юноша участва заедно с мъжете във всички обиколки и критериуми на територията на Видин, като на някой от тях е победител.В републиканските състезания се представя много добре.Става шампион на България на 200 метра летящ старт. На дисциплините за бързина заема 3-то, 4-то и 5-то място. Треньорът Георги Кръстев вижда в него в перспективи един много добър преследвач и затова още в първите години насочва подготовката му към темповите дисциплини. Резултатите не закъсняват. Постига шампионска титла на дисциплината издръжливост.Заема 6-то място в страната на шосе обш старт. Включват го в националния отбор по колоездене за юноши, а по късно и за мъже. В ЦСКА кара редом с Димитър Котев, Георги Одрийски. С този отбор участва в пробега София – Варна и е в Топ 10. Печели обико-лката на Северозападна България. Става капитан на националния отбор на писта.На дисциплината 4000 метра отборно преследване е в един екип с майсторите на спорта: Захари Стефанов, Дянков, и Атанас Петров.С този отбор постига рекорд на България, втора Балканска титла, 4-то място на Европейското първенство в гр. Милано, 6-то място на Световното първенство в Англия В спортната си кариера е пости-гнал над 30 медала. Иво Маринов пет години е капи-тан на националния отбор на писта. На 15.05,1964 година поставя национален рекорд на 200 метра летящ старт. а на 3.06.1965 година за издръжливост.
Иво Маринов е най-добрия колоездач във Видин до деветдесетте години на миналия век. За активна спортно – състезателна дейност многократно е награ-ждаван с почетни грамоти. Медали и други отличия.
Д-р Илия Калчев
(1894 – 1984)
Роден е през 1894 година в гр. Видин. Завършва медицина със специалност венериче-ски болести. Д-р Илия Калчев е един от видните граждани на Видин. Участва активно в общствено - политическия живот на града. През тридесетте години е в настоятелство-то на колоездачното дружество „Стрела.”. Взема дейно участие през 1945 година в обединение на спортните сили на града . . Заедно с д-р Иван Доганов е медицински съветник на Народно фзкултурно дружество „Героги Бенковски”.
Йордан Денков
(Бай Йордо)
(1910 – 1994)
Роден е на 4.04.1910 година в гр. Видин. Внук е на Цеко Неев – първия кмет на Видин след Осво-бождението на България от турско владичество. Другият му дядо по бащина линия Йото Денков е бил занаятчия.По време на Освобо-дителната война се сражавал като опълченец на „Шипка”. При отбраната в боевете край Стара Загора е бил тежко ранен. За показан исключителен героизъм е награден с „Георгиевски кръст- първа степен. Йордан Денков
завършва средно образование.
Работи в водоизчерпателната
станция, а по – късно и в конопената фабрика,като технически ръководител. Основател е на кооперация „Мир”.Още от най – ранна детска възраст се увлича по леката атлетика,гимнастика и най-много по футболната игра.. Участва в редица футболни срещи от отбора на СК”Бдин от среата на двадесетте и тридесетте години на миналия век. От началото на 1929 до края на 1939 година в продължение на десет години подържа активна тренировъчна и спортно-състрзателна дейност по колоездене През този период има 52 участия и 45 първи места в различните колоездачни състезания. През 1932 година е определен за знаменосец на КД”Стрела”.След прекратяване на състезателната си дейност Йордан Денков се включва активно в обществена дейност. През четиридесетте години взема дейно участие в обединение на спортните клубове.Включен е в листата на поче- тните членове на ръководството на ФД”Бенко-вски” , образувано при обединението на спортните клубове – „Бдин” и „Виктория 23” през 1945 година. Йордан Денков през целия си съзидателен живот работеше на обществени начала за развитието на физическата култура и спорта във Видинския край. Той бе с богата ерудиция и дар слово. Многогратно е бил председател на секцията по колоездене към ОС на БСФС и на ДФС”Бенковски”.
Голямата си любов към колоезденето той предава и на синовете си Васил и Боян, а по късно през шестдесетте и седемдесетте години и на своя внук Йордан. От 1947 до 1949 година Васил и Боян бяха едни от най-добрите (юноши) и с голямо бъдеще състезатели по колоездене в гр. Видин.При откриване на землената писта на видинския колодрум през 1948 година двамата братя доминираха на пистовите състезания за бързина и издръжливост. Поради здравословни причини обаче, те бяха принудени да прекратят състезателната си дейност още в юношеска възраст, без да имат възможност да развият свойте способности през следващите години. Двамата завършват висше инженерно образование и имат рацонализации в областите в които работят. Внукът на Йордан Денков - Йорда Боянов през 1974 година е републикански отборен шампион на 50 клм, отборно на шосе.
Камен Кермеджиев
Роден е на 10.01.1949 година в гр. Видин. Завъръва ТМЕТ „Коста Йорданов” – Видин. По професия е електротехник.От няколко години е собственик на училище за чужди езици. С колоездене се занимава от 14-годишна възраст. Първият му треньор е Цветан Петров, а по-късно и Никола Бойчев През периода 1963 – 1968 година участва в редица състезания на писта и шосе. Най-голям успех има в обиколката на бившия
Михайловградски окръг, където
се класира на първо място.Участва успешно в пробега Враца-Разград. Камен Кермеджиев е един от малкото състезатели по колоездене, които участват в учебно-тренировъчната и спортно-дъстезателна дейност със собствен велосипед и екипировка. След прекратяване на състезателната си дейност се включва в по нататашното популяизиране и развиие на този спорт във Видин. От седемдесетте до средата на деветдесетте години той е в ръко-водството на секцията по колоездене към ДФС ”Химик”. През пролетта на 2001 година по негова инциатива във Видин бе учреден колоездачен клуб „Бононоя 2001к”, където в продължение на 7- 8 години бяха привлечени 50-60 души от видинските училища.
Тренировъчните занимания се водеха под негово ръководство.
Камен Кермеджиев в ученическите си години освен с колоездене се занимава и с лека атлетика, под ръководството на Борис Радулов.. В продължение на седем година участва в редица регионални и републикански състезания за юноши младша и старша възраст, където представя достойно гр. Видин в бягането на средни и дълги разстояния. Като войник през 1969 и 1970 година участва в армейски състезания по лека атлетика. На 1500 метра личното му пости-жение е 3,59,00 минути. Участва и в три Маратонски бягания.
Камен Кермеджиев през 1976 година сключва граждански брак с приятелката си Йорданка Ананиева от гр. Вършец, която след завършване на гимназията по чуждоезиково обучение във Видин, завършва успешно и английска филология в гр. Велико Търново. Дъщеря му Николина (бивша състезателка по волейбол) завършва също английска филология, а синът му Димитър (бивш състезател по колоездене) МЕИ в гр. Габрово. Има и двама внука – Кристиян и Йордан.
Камен Кермеджиев е един от състезателите и деятелите, които остават дълбоки следи в по ната-ташното популяризиране и развитие на колоездене във Видин от средата на шестдесетте години на миналия до началото на XXI век.
Камен Божинов
Роден е на на 31.08.1942 година в гр. Видин. Работи в ДАП (Държавно автомобилно предприятие) – Видин.От 17 годишна възраст се занимава с колоездене, от начало при юношите,а след това е включен и в мъжкия отбор на ДФС”Бенковски”- Видин.. Той е един от състезателите, който участва най-редовно във всички регионални и републикански първенства по колоездене от 1959 до 1962 годна. През 1961 година на републиканското първенство по колоездене заема четвърто място в дисциплината италианско преследване. През 1962 и 1963 година е в казармата. След уволнението се завръща във Видин и продължава да тренира колоездене, но за кратко време, тъй като в една от тренировките пада много лошо и получава фрактура на дясната ръка.Така прекратява тренировъчната и състезаделна дейност в края на 1964 година.
Камен Божинов след отбиване на военния си дълг постъпва на работа в ДАП – Видин и след работно време се включва активно в построяването на временна сграда на колодрума, която да се използва за съблекалня и съхраняване на имуществото.
Любен Маринов
Роден е на 9.04.1954 година в град Видин. Завършва средно образование. След отбиване на служебния си дълг, в края на седемдесетте години на миналия век постъпва на работа в Стопанския химически кимбинат в гр. Видин, където преминава трудо-вата му дейност.С колоездене се занимава от 14 – годишна възраст, отначало под ръководство-то на Димитър Бъчваров, а по късно и на Иван Славов и двамата от Разград. Негови съотборници са:Йордан Боянов, Красимир Маринов, Йордан Добрев и Стойчо (Китариста). Любен Маринов заедно с тях участва в редица регионални и републикански състезания на писта и шосе. В средата на седемдесетте години на миналия век завършва в челото на многоетапното в гр. Шумен.Много успешни стартове има в пистовите дисциплини - 3-то място на 1000 м. от място и 4-то на отборно по часовник. Най – голям успех постига на републиканското първенство през 1974 година в гр. Сливен, където е републикански шампион за мъже на 50 км.отборно. Любен Маринов е син на Цветан Маринов, дългогодишен спортен деятел, основател и зам.-председател на секцията по колоездене към ДФС”Химик”- Видин през периода 1968-1986 година. Състезателната си дейност прекратява през 1976 година на 22 годишна възраст..
Манол Георгиев
Роден е през 1912 година в град Видин. През тридесетте години е втори войвода в състава на настоятелството. Отговаря за физическата подготовка на колоездачите. Взема дейно участие в организиране на шосейните състезания и излети. След обединение на спортните сили в града в едно НФД „Бенковски”, Манол Георгиев се включва в дейността на секцията по колоездене. Участва във всички мероприя-тия на секцията до осемдесетте години. През 1947-1948година участва с доброволен труд и средства в изграждането на земления насип на видинския колодрум. За активна дейност е награждаван с почетни грамоти.
Марин Петров
(Минко)
(1933 – 1967)
Роден е на 3.03.1933 година в село Иново Видинска област. Завършва средно техническо образование. Трудовата му дейност преминава я РТС (Районна тракторна станция) – Видин, като регулировчик на нафтови помпи. В тази професия бе един от най-добрите във бившия Видински окръг.Селско-стопанските друженици от Видинския краи го уважаваха и му се доверяваха при ремонта на селскостопанските машини . Марин Петров е един от най -добрите. колоездачи във Видин от средата на петдесетте до средатат на шестдесетт години на миналия век. В продължение на повече от осем години той умело съчетаваше трудовите си задължения с целогодишната трениро-въчна дейност. В един екип бе и участваше в състезания заедно с Трифон Пантев (Титко), Иван Георгиев (Шкуй), Митко Василев (Бомбата), Стефан Железов (Теко) и Георги Кръстев (Жоро).
Марин Петров многократно е заемал първото място в обиколките на бившите Видински, Врачански и Михайловградски окръзи.Участвал е и в редица пистови състеазния в Разград, Плевен, Русе и София, където е представял достойно гр. Видин. Той бе добър пример за своите съотборници и подрастващите колоездачи във Видин.Имаше спортменско поведение и винаги бе готов да услужи или да жертва своето представяне на нуждаещите се от помощ или подкрепа в колоната по време на състезанията. Така например в една от обиколките на бившия Видински окръг в началото на шестдесетте години на миналия век неговият брат Цветан Петров (Цецко) къса рамка при изкачването на „Попадия” до гр. Димово., Минко моментално взема решение и отстъпва своя велосипед на Цецко. Така той завършва обиколката на първо място.. Затова той бе уважаван,както от съотборниците си така и от противниковите състезатели.
Марин Петров многократно е награждаван, с почетни грамоти и други отличия, както за активна трудова дейност, така и за високи спортни постижения и представяне на ДФС”Бенковски” – Видин в различните по ранг регионални и републикански състезания на писта и шосе.
Митко Николов
(Фъри)
Роден е на 5.03.1942 година в гр. Видин Завършва средно-техническо образование.Работи като монтьор в ДАП – Видин. 25 години е шофьор в международния транспорт. От 1958 до 1964 година тренира колоездне под ръководството на Георги Кръстев.Води целогодишна подго-товка по колоездене заедно с Трифон Пантев (Титко), Иван Георгиев (Шкуй),братята Марин и Цветан Петрови, Никола Райчев, Борислав Томов (Китаеца),Георги Боянов (Баката), братята Евгени и Ставро
Ставреви. Участва на републиканските
пистови състезания в София,Русе, Плевен и Стара Загора. Участвал е в отборно преследване при откриеане на колодрума „Юрий Гагарин” във Видин през 1961 година. Постоянен титуляр в отбора на шосе, заедно със съекипниците си Минко и Цветан Петрови, Георги Боянов (Баката) и Ставро Ставров (Ижката) Участвал е и в международни състезания на писта със Сърбия.Митко Николов прекратява състезателната си дейност през 1964 година и постъпва в редовете на БНА, за отбиване на слубебния си дълг.Награждаван е с грамоти и други отличия
Манол Вълчев
(1935- 1984)
Роден е в с.Арчар, Видинска област. Завършва ТМТ със специалност,електрообзавеждане на промишлени предприятия. Той е един от най-изявените футболисти във северозападна България през петде-сетте години на миналия век. В ОХЗ работи от 1965 до 1980 година – в инвеститорска дирекция в отопление и вентилация (като енергетик на цеха) и началник на цех 100. Манол Вълчев от 1968 до 1979 година в секретар на СК”Химик на обществе-ни начала. Посреща с одобрение в
края на шестдесетте години да се създаде
секция по колоездене към СК”Химик”. Съдейства активно за нейното изграждане и прехвърляне на колодрума кам ОХЗ за стопанисване и използване.
Михаил Попов
(Мишо)
Роден е през 1939 година в град Видин.Завършва в ВИМЕС в гр.Русе.От 1965 до 1987 година работи в СХК,където последователно заема длъжностите: главен инженер на РМЗ, главен инженер и директор на ТЕЦ, заместник директор по техниче-ските въпроси. От 1987 до 1992 година е заместник директор също по техническитв въпроси на стопа-нското обединение „Каучокови изде-лия” .Михаил Попов от седемдесетте
до деветдесетте години наред с преките си служебни задължения развива голяма обществена дейност в областта на физическата култура и спорта в родния си град.Той е дългогодишен председател на секцията по кану – каяк.Има голями заслуги в подобраване на спортната база на училищата и детските градини в южната промишлена зона на гр.Видин.Взема дейно участие в реконстукция на колодрума в началото на седемдесетте години на миналия век. По негова идея, инциатива и преко участие се извършва осветлението на колодрума със средства и материали на Стопанския химически комбинат.
За активна служебна и обществена дейност многократно е награждаван с почетни грамоти , медали и други отличия.
Милчо Василев
Милчо Василев e роден 1943 година в село Рабиша, община Белоградчик.Завършва средно образо-вание.От 1965 до 1991 година работи в ОС на БТС, като завеждащ отдел „Учебно-спортен и секретар на Туристи-ческо дружество „Дунав” От 1992 година и понастоящем има тури-стическа фирма: „Агенция за тури-зъм, отдих и спорт” (АТОС). Милчо Василев е един от най-добрит организационни работници,
отдаден изцяло на дуристическата
дейност във Видинския край. Инциатор е на редица туристически прояви и пряк участник в много от тях.През 1976 година покрива изискванията за майстор на спорта по туризъм. За значителни заслуги в популяризиране и развитие на туризма във Видинския край и страната многократно е награждаван с почетни грамоти,медали и други отличия.
Маргарита Пантева
Родвна е през 1962 годна в гр. Видин. Дъщеря на Титко. Завършва ТМТ. Работи в ДМЗ”Георги Димитров”. Още от най-ранна детска възраст участва в редица прояви на колотуристическа-та дейност във Видинсдкия край.. През 1986 година е сред участниците в коло-похода с маршрут: София – Черни връх, послучай 80-та годиш-нина от основаването на БТС. За участието и в този преход е отличена с почетна грамота, като най-малкия участник.За активна колотури-стическа дейност много гратно е награждаване с грамоти и други отличия.
Никола Томов
(Китаеца)
Роден е на 25.04.1949 година в гр. Видин. Завършва средно образование. Трудовата му кариера преминава, като шофьор на рейс в ДАП (Държавно автомобилни предприятие) – Видин. Никола Томов започва да се занимава с колоездене от 12-годишна възраст под ръководството на Георги Кръстев, а по късно и Никола Бойчев. През 1961 година, когато започва състезателната му кариера, той води тренировъчна дейност заедно с колоездачите: Иво Маринов, братята Марин и ЦветанПетрови, братята Евгени и Ставро Ставреви, Митко Николов (Фери), Петър Попов (левката), Иван Тодоров (Вечко) и други, които са по големи от него между 3 и 6 години. Добре посрещнат в тази среда на по възрастните от него момчета той започва усилена тренировъчна дейност. В следващите две три години Никола Томов взе участие многократно в контролни изпитания, а също така наравно с мъжете и в редица колокросове и критериуми на територията на бившия Видински окръг, където се представяше достойно, заемайки челни места в крайното класиране.В средата на шестдесетте години Никола Томов бе нейзменнен лидер сред юношите младша възраст. В хода на състезателната дейност проявяваше инциатива и мигновено вземаше решения, съобразно създалата се ситуация. Така например на едно от републиканските пистови състезания в София в дисциплината 4 км отборно преследване на един от съотборниците му се повреди велосипеда. Кольо поема инциативата и без смяна води отбора 6 обиколки, в резултат на което заеха 4-то място.За проявената инциатива и мъжество той бе поздравен лично от Ненчо Христов – една от легендите на българсдкото колоездене. На 2 август 1965 година на републиканското първенство в гр. Пловдив, в един отбор с Камен Кермеджиев, Александър Райчев (Сашко), Тошко Маркин заеха пето място на шосе от 32 отбора на дисциплоната 50 км. отборно преследване за юноши младша възраст. Същата година този отбор взе участие в пробега „Радецки”. В този пробег с маршрут: село Гъмзово (Видински окръг) – гр. Русе стартираха 130 състезате-ли .От отбора завърши пробега само Никола Томов, тъй като велосипеда на Камен Кермеджиев се повреди и отпадна в третия етап.Тошо Маркин падна и получи много тежка контузия.На 30 км преди финала велосипеда на Иван Тодоров (Вечко) се повреди и понеже нямаше резервен велосипед и той отпадна от по нататашно участие. По трози начин състезанието завърши само Николай Томов. Най - голям успех той постигна на републиканското първенство в Стара Загора, където завоюва шампионската титла за юноши младша възраст на дисциплината ’издъжливост 45 обиколки”.На това състезание на 4 км отборно преследване за юноши младша възраст отбора зае 4-то място от 16 отбора.
На републиканското първенство в гр. Казанлък на 12.06.1964 година, Никола Томов поставя нов републикански рекорд на 200 м летящ старт
Никола Томов е един от състезателите, който оставя дълбоки следи в развитието на колоезденето във Видин в първата половина на шестдесетте години на миналия век.
За активна трудова и спортно-състезателна дешност Никола Томов многократно е награждаван с грамоти и други отличия.
Найден Владимиров
Роден е на 1.01,1973 година в град Видин.
Първоначалното и основно образование завършва в ЕСПУ”Димитър Благоев ” – Видин, а средното в централното спортно училище „Олимпийски надежди” – София. Найден Владимиров е най-успешния колоездач на Видин от средата на осемдесетте години на XX и понастоящем в началото на XXI век.Тренировъчната му и спорт-но-състезателна дейност започва от Видин (1982-1987), продължава
в Оломпийски надежди – София (1987-1991), ДФС”Локомотив” - София (1991 – 1993)
и завършва през 1993-1995 година в колоездачен клуб „Василка” – Бургас. От 1987 до 1996 година е в националния отбор на България, отначало при юношите, а след това и при мъжете. От 1996 година и понастоющем е треньор на общестени начала при КД’Стрела” – Видин.
Найден Владимиров през първата половина на деветдесетте години на миналия век се утвърди, като един от най-добрите пистови бегачи в нашата страна. Още от юношеска възраст завладява световните върхове. На първенството за юноши в Англия се класира на четвърто място в бягането на 1000 метра от място. Една година по късно в САЩ зае шеста позиция. Многократен шампион на писта, а неговият рекорд в коронната му дисциплина - 1000 м от място, не е подобрен и досега.
Найден Владимиров започва да се занимава с колоездене от 9-годишна възраст под ръководството на Трифон Пантев, който в него вижда голями заложби и перспективи да се развива успешно в колоездачния спорт.Владимиров още от най-ранна детска възраст е постоянен и упорит в тренировъчния процес.Еднакво добре понася, и с желание се включва в трениро-въчните занимания на шосе и писта. Резултатите не закъсняват. На състезанията на писта и шосе за купата „Хан Аспарух” в Разград през 1986 година под ръководството на треньора Марио Енчев от гр. Сливен постига отлични резултати още на 13-14-годишна възраст.За пионери на 200 м. летящ старт и в дисци-плината една обийолка от място завоюва два златени медала. На шест обиколки отборно преследване– видинския отбор зае 2-ро място. В крайното класиране за победител на пистата бе обявен Наиден Владимиров., което му донесе още един златен медал. През !989 г. печели критериума по улиците на гр. Видин на 25 км индивидуално по часовник за юноши старша възраст. През същата година постига още бронзов медал на шосейното бягане 10 км по часовник в град Пазарджик, три златни медала на пистовите състезания в Казанлък (на 200 м летящ старт, 500 м от място и на бързина) и заема 4-то място в турнир „Дружба” с нов републикански рекорд и покрива изискванията за майстор на спорта.
По това време известния видински спортрн и теливизионнен журналист Хари Яръмов във една от статиите си във в-к”Септемврийско знаме от 19 януари 1990 година посочва:”...Найден Владимиров прите-жава всичко за един съвременнен майстор на педалите - бързина, остри рефлекси, учудваща за годините му издръжливост и не малка степен тактичести умения. Състезава се успешно и на писта и на шосе., През 1990 г. на традиционните състезания по колоездене в Москва, състояли се на олимпийслката писта в Крилатское Найден Владимиров продължава успешните си стартове. На 1000 м от място се нареди сред най-добрите, постигайки велико-лепното постижение-1.07.452 минути.На 500 м с летящ старт той финишира с отличния резултат 28.273 секунди, което е нов републикански рекорд за мъже. С тези резултати Найден Владимиров се утвърди в началото на деветдесетте години на миналия век като един от най-добрите състезатели на писта в нашата страна. През същата година в гр. Лвов – УССР на закрития колодрум в състезанията от турнир „Дружба” спечели три призови четвърти места - в дисциплината 1 км от място – с резултат 1.07.79 минути – подобрен републикански рекорд за юноши на страната и покрива изискванията за майстор на спорта. Останалите две четвърти места спечели на дисциплините -4 км отборно преследване и издръжливост - 80 обиколки, като всяка пета обиколка е спринтова и се премира, а последния спринт се премира двойно.. През 1991 и 1992 година на по няколко месеца е на подгоовка на високопла-нинската писта „Колорадо спринк”, САЩ. Една обико-лка на пистата е 333 метра. Тук участва в междуна-родно състезание на дисциплината издръжливост (120 обиколки), заемайки - 7-мо място, а на 1000 м от мяст е 6-сти.
Ето защо Найден Владимиров (от средата на осемдесетте до средата на деветдесетте години) и Иво Маринов (през шестдесетте години) на миналия век са с най-голям принос за спортния престиж на колоезде-нето във Видин. в неговата 100 – годишна история.
Найден Петров
(Бай Нако)
(1905-1988)
Роден е през 1905 година в град Видин.Завършва средно образование. Трудовата му дейност преминава в съда и община Видин. След пенсионирането си през периода 1965 – 1987 година работи в туристическо дружество «Бонония», като организатор. Организира и поема вода-чеството на редица еднодневни и многоднввни коло-походи. През 1969 година участва в първия коло-поход по стъпките на Първа Българска армия. За Найден Петров активна туристическа дейност многократно е награждаван с почетни грамоти и други отличия.
Петко Дочков
(1987 – 1965)
Роден е през 1887 година в грсд Видин. По професия е фелшер,От средата на двадесетте го средата на четиридесетте години развива значителна обществена дейност в популяризиране и разви-тие на колоезденето във Видин. През този период е постоянен член на настоятелството, а няколко годи-ни е и негов председател. През 1927 година на общо събрание колоезда-чното дружество взима решение да се започне процедура и организация за строителството на колодрум на 9-ти редут, където е бил укрепен бившия военнен пункт «Даме Груев» в блисост до видболската капия и мястото където беше стария видински панайр. Избрана е строителна комисия за построяването на колодрума. В състава на комисията е и Петко Дочков, Една от задачите на тази комисия е била набирането на средства. Семейството на Петко Дочков е било многолюдно. Имал е четирма сина и една дъшеря.Трима от синовете (Ангел,Крум и Асен) са били едни от най-добрите футболисти от двадесетте до четиридесетте години на миналия век във Видин, от отбора на СК»Бдин».Внучката Росица Дочкова и правнукът му Росен (син на Росица), завършват ВИФ»Герорги Димитров» (сека НСА). И се утвърждават като едни от успешните спортнопеда-гогически кадри във Видинския край.
Д-р Петко Тонев
Роден е на 04.03.1939 година в село Тодоричене,община гр.Луковит, Ловешка област. Средното си образование завършва с отличен успех. През 1962 година завъпшва и висше-то си образование в Висшия ветери-нарно медицински институт в гр. София. През 1974 година завършва задочно ВИСМА в Москва и полу-чава специалност ‘Стандарт-изация в хранителната промишленост”. През 1979/1980 г. завършва курс към ИХВП – Пловдив и става експерт в
хранитвлната помишленост. Трудовата му дейност основно преминава в контрол и качеството на местните продукти в регионален и национален машаб. В системата на ДВСК работи 13 години и 21 година в ККСМ при МС – София. През 2001 година излиза в пенсионна възраст.От 1995 до 2003 година е общински съветник. От 1993 година е член на комунистическото движение в България. Член е на ПБ на ЦК на БКП /к/ и зам.-редактор на в-к „Искра”.
Петко Тонев е председател на КК”Стрела” от 2000 до края на 2004 година. Той е еди от успешните председатели на управителния съвет на колоездачния клуб във Види.По време на неговия мандат не бе позволено колодрума да се преватизира и използва за други цели. Организирано бе и тържественото събрание за честване на 100-годишнината от осно-ваването на колоездачното дружество „Стрела”. По този повод дружеството бе наградено със „Златен медал” и почетна грамота от БОК. Д-р Тонев обича спорта. Има широка обща култура и е изключително приятен събеседник. Той е един от деятелите, които ме подтикнаха, да използвам познанията си, от богатото минало на видинското колоездене, и след едно по-задълбочено проучване да ги обобша и презъздада в настоящата книга.
За своята няколко годишна дейност, като председател на УС на КК”Стрела „ – Видин, д-р Тонев споделя....”Работех на обществени начала в колоезденето заради голямата си любов към спорта. Това бе неповторим светъл лъч в моята афтобиография..”
Панто Христов
(Бай Панто)
(1910-1985)
Роден е на 10.02.1910 година в град Видин.Баща му Христо Николов е убит в Балканската война.Остава сирак на 2-годишна възраст.Завършва прогимназиално образование. Войник е в Самоков, където е куриер на пооделението. Една от задачите която е изпълня-вал е била да разнася пощата до трудовите обекти.След отбиване на воената си служба постъпва на работа във видинския съд като машинописец, След това 15 години работи като деловодител в търговското дружество. По късно обзавежда частна работилница, където се извършват монтьорски услуги на нуждаещите се хора от Видин и Видинския край.
Панто Христов е една от легендите на видинското колоездене. С този спорт се занимава от 1924 година. От тогава през целия си жизнен път непрестанно живее с проблемите на колоезденето, и е един от неговите най-голями почитатели в родния му град. От 1924 до 1968 година, т.е. в продължение на 44 години е неговата активна тренировъчна и спортно-състезателна дейност, след което до началото на осемдесетте години участва в състезанията за ветерани в градовете Казанлък, Сливен и Разград. Негови съотборници и съратници през тридесетте години са били: Йордан Денков, Борис Илиев (Джоки), Борис Николов(ШивачаІ, Димитър Друмев (Митко Шекера), Ставри Митов, Евгени Григоров, Ставри Калинов, Георги Петров,Йончо Флоров, Асен Ангелов, Мехмед Закир, Георги Слънчев, Димитър Иванов, Цеко Радев и други.
Панто Христов още от младежките си години е бил безкрайно увлечен и отдаден на колоезденето. Имало ли е състезания пред нищо не се е спирал и е участвал с голямо желание.По този повод синът му Трифон пантев (Титко) разказва следния случай: ..” През 1932 година, когато баща ми е в казармата, във Видин е трябвало да се проведе състезание с маршрут: Видин – Връжка Чука и обратно. За участието на баща ми в това състезание от пооделението не са му дали преди това обещаната отпуска. Затова той бяга от казармата , оставайки чантата с бележка, че не са му дали обещаната отпуска и затова той сам си я взима за да участва в това състезание На старта се опитват да го арестуват, но председателя на настоятелството г
Генади Граматски и войводата на колоездачното дружество Манол Георгиев се застъпват за него. Разрешават му да участва, и той печели състезанието...”.
Панто Христов от средата на тридесетте до началото на четиридесетте години е участвал във всички състезания за бързина и издръжливост органи-зирани от КД”Стрела”,класирайки се от първо до трето място в тях.
През месец юли 1940 година по нареждане на БКС до 25 август е трябвало да се проведат шосейни и пистови състезания на регионално и републиканско ниво по олимпийската програма. Регламентът предви-ждал класиралите се до 6-то място на областните шосейни състезания за издръжливост да имат право за участвастие в републиканските състезания организи-рани от Българския олимпийския комитет. От Видин в Областните шосейни състеазния в гр. Плевен участва Панто Христов, който се класира в шесторката и добива право да участва в републиканското шосейно състезсание от 15 до 22 септември 1940 година в гр. София.Поради разгара на Втората световна война и последиците от нея олимпийските игри през 1940 и 1944 година не се провеждат и се възобновчват едва през 1948 година. в Лондон.
По този начин той изпуска възможността да бъде вкючен в националния отбор на България за участие в олимпийските игри в Париж (Франция) през 1940 година.
След завръщане от фронта,като участник в Отеч ствената война през 1945 година Панто Христов се включва активно в по нататашното популяризиране и развитие на колоезденето във Видин и Видинския край. През месец декември същата година е делегат от КД”Стрела”на конгреса на Българския колоездачен съюз.От края на четиридесетте и петдесетте години на миналия век се включва активно в работата на секцията по колоездене към ФД „Бенковски”. Органи-зира и води тренировъчна дейност с група от желаещи младежи да се занимават с колоездене. В тази група са включени Стефан Костов (който през 1942 година печели обиколката на Врачанска област). Иван Георгиев (Шкуй), Трифон Пантев (Титко),Марин Петров (Минко) и други. В тази тренировъчна дейност той умело увличаше момчетата и заедно с тях въртеше педалите по набелязаните маршрути в околностите на Видинския край.
През 1932 година Панто Христов сключва църковен брак с приятелката си Цветанка . Имат един син Трифон Пантев (Титко), който от ‘юношеските си години до дълбока старост, продължава извървяния път на баща си и съхранява традициите на видинското колоездене до наши дни.Снахата (Ева) и двете внучки на Панто Христов (Маргарита и Цветанка) също по неговия пример и на синът му стават едни от най-голямите почитателки на колоезденето и от средата на миналия век участват в редица прояви организирани и проведени във Видин и страната.
Панто Христов, който имах възможността да познавам още от детските си години, а по късно и като организационнен работник в областа на физическата култура и спорта, от средата на петдесетте до края на шестдесетте години, ще го запомня с неговата доброта, откровеност, честност, справедливост и готовност да се отзове и включи във всички мероприятия на секциите по колоездене към ОС на БСФС и ДФС”Бенковски”.
За активна спортно-състезателна и обществена дейност той многократно е награждаван от КД”Стрела, а по късно и от ГК на ГКФС, ОС на БСФС и ДФС”Бенковски” с грамоти,медали и други отличия.
Павел Георгиев
(Пацо)
(1925 - 1010)
Роден е през 1925 година в гр.Видин. Завършва гимназиално образование, а по – късно и Държавния техникум за физическа култура и спорт „Васил Левски”(Пловдив). Павел Георгиев е един от най - изтъкнатите дея-тели в областта на физическата култура и спорта в гр. Видин. За-служил съдия по бокс. В учени-ческите и младежките години ак-тивно се занимава с бокс, гребане и морски спортен многобой По тези. спортове съдийства в редица републикански и международни прояви.Като дългогодишен състезател по гребане многократно участва в традиционните в стра-ната гребни походи по маршрут Видин – Силистра. Павел Георгиев от детските и младежките години се увлича и по футбола и по колоезденето, но остава верен преди всичко на бокса и водните спортове. Въпреки това той взема дейно участие в дейността на секцията по колоездене кам ФД”Бенковски”. Съде-йства активно през 1949 година за обединение на спортните сили в града. През 1951 година е назначен за инструктор в ГКФС (Градски комитет за физическа култура и спорт) – Видин. На тази длъжност през петдесетте години оказва практическа помощ за укре-пване на секцията по колоездене Изградената секция по колоездене към Градския комитет за физическа култура и спорт (ГКФС) през петдесетте години разви значителна дейност Прове-ждаха се ежегодно градски състезания, критериуми и покриване на изискванията за получаване на значката ГТО I и II степен, както и покриване на разряди от Единната републуиканска спортна класификация (ЕРСК). По негова инциатива, колоезденето бе вклю-чено в провежданата от ГКФС комбинирана щафета, съдържащта следните постове: Бягане 1500 м., коло-ездене, езда, плуване и гребане . В щафетата уча-стваха отбори от изградените във Видин доброволни спортни организации – „Червено знаме”, „Локомотив”., „Спартак”, „Динамо”, „Торпедо” и ДНА.
От петдесетте до осемдесетте години на миналия век с известно прекъсване Павел Георгиев работи в ОС на БСФС, ДФС „Бдин” и футболния съюз в гр. Видин. На тези длъжности работи всеотдайно с организационни умения и опит.През този период неотлъчно е съдействал за решаване на проблемите на видинското колоездене Павел Георгиев е една от уважаваните личности в областта на физическата култура и спорта, както във Видин, така и в страната. По този повод той многократно е награждаван с похвални грамоти и медали от ДФС”Бенковски”, ОС и ЦС на БСФС.
Павел Любенов
Роден е на 5.05.1986 година в град Видин. Завършва средно образование.По професия е барман. Започва да се занимава с колоездене от 14-годишна възраст, под ръководството на Камен Кермеджиев. Първите стъпки са на-правени в КД”Стрела” през 2000 годи-на През периода 2001 – 2005 година участва във всички състезания за юноши младша и старша възраст от името на КК”Бонония 2001к”. През 2000 година заема 5-то място на шосе за юноши младша възраст в
Свиленград и 4-то място също на шосе на репубиканския шампионат в гр. Видин. Добре се представя и на пистовите състезания в Разград на 3000 метра индивидуално преследване. През 2006 година преустановява състезателната си дейност на 20 годишна възраст.
Петър Бръснарев
Роден е преа 1898 година в гр. Видин. По професия е фотограф. Играе голяма роляя в живота на колоездачното дружество във Видин от осемнадесетте до четиридесетте години на миналия век. Той е един от петнадесетте видински колоездачи, които заедно с първи войвода Георги Иванов (бай Георги юнака) се включват в редовете на първа колоездачна рота със собствени велосипеди, в така нарече -
ната „Железна кавалерия” и участват на фронта по време на Пътрвата световна война. След войната е награден с орден за храброст..
Петър Сокачев
(1925-2008)
Роден е на 26.07.1925 година в гр.Видин. Баща му Борис Ангелов Сокачев е еди от най-добрите адвокати на Видин в началото на двадесетте години.Той е бил изключително народен човек. Гледал е делата на бедните хора, нуждаещи се от правна помощ. Умира на 29 – годишна възраст, когато Петър е бил на един месец, а брат му Людмил на една година. Майка му Райна е дълго- годишен служител във видинския съд, където се пенсионира. Петър Сокачев завършва видинската мъжка гимназия с отличен успех. Поради липса на средства не е могал да продължи образованието си.След отбиване на воената си служба постъпва на работа в НАРКОП „Дружба”, а по късно е началник на рекламен център – Видин. На тази длъжност под негово ръководство дълги години е организиран и аранжиран видинския панайр. От 1970 година е началник отдел във вакумната фабрика и „Булгарплод” – Видин.Трудовият му стаж завършва в „Балкантурист”, като зам.-директор.
Петър Сокачев е образец на честност, човечност и трудолюбие. Образцов в работата си, стриктен и точен, с това го помнят всички с които е работел и видинското гражданство.
Петър Сокачев от края на петдесетте и през шестдесетте години на миналия век. е заместник председател на секцията по колоездене на ДФС ”Бенковски”. През този период допринася значително за подобряване на организационното и финансовото състояние на секцията.Видинските колоездачи на писта и шосе постигнаха призови места в републи-,канските първенства, а Иво Маринов бе включен в националния отбор.
По инциатива на Петър Сокачев секцията по колоездене усъществи много добри взаимоотношения с Ненчо Христов, който няколко пъти посещава Видин и оказва практическа помощ на Георги Кръстев в тренировъчния процес.
За активна дейност и принос за развитието на колоезденето през този период, той многократно е награждаван с почетни грамоти и други отличия.
-
Петър Попов
(Левката)
Роден е през 1947 година във Видин. Завършва основно образование. Трудовата му дейност преминава в бившия промкомбинат „Мико Нинов”.Един от най- добрите колоездачи във Видин на шосе и писта до средата на шестдесетте години на миналия век. В един отбор е с братята Евгени и Ставро Ставреви, Иво Маринов, Цветан Петров, Коста Йорданов (Малчика).Участва в редица регионални и републикан-ски състезания. През 1970 година сключва граждаснски брак с приятелката си Мими. Има син и дъщеря. Синът му Пенко бе един от най-добрите баскетболисти в юношеския отбор на ДФС”Химик”-Видин. Сребърен медалист от републиканските учени-чески игри през 1986 година за момчета до 14-го-дишна възраст.За активна трудова и спортно-състезателна дейнос многогратно е награждаван с грамоти и други отличия.
Петър Цибрянски
Роден е през 1936 година в град Лом.Завършва ХТИ. От 1964 до 1971 година работи в Химическия комбинат - Видин, отначако като зам.-директор, а по-късно става и генерален директор на завода за полиемидни влакна (ЗПВ). През 1971 година преминава на работа в Министерството на химията и металургията, .като зам.-министър.
Петър Цибрянски е един от ръководителите на химическия комбинат, който още в началото на
неговото създаване (в средста на шестдесетте години на миналия век в гр. Видин), се включва активно в развитието на физическата култура и спорта сред работническата младеж. Председател е на спортен клуб „Химик” още от създаването му през 1968 година. Съдейства към клуба да бъде изградена секция по колоездене, а по късно в началото на седемдесетте години колоезденето изцчло да премине към спортния клуб на Химическия комбинат.Подкрепя идеята колодрума също да премине към комбината за стопанисване и ползване. Отзовава се и взема дейно участие в неговата реконструкция - изграждане на сграда, канализация, основен ремонт на пистата, пейките и направата на модерно осветление.
Рилко Флоров
(1946-1992)
Рилко Флоров е роден 1946 година в село Гъмзово, Видинса област. Завършва ВИФ”Георги Димитров” (сега Национална спортна академия „Васил Левски” – София).Рилко Флоров през шестдесетте години бе един от най-добрите щангисти в страната. Многократен републикански шампи-он и световен рекордьор, отначало за юноши,а по късно и за мъже в лека категория. След завършване на висшето си образование няколко години е треньор по вдигане на тежести. През осемдесетте години е преподавател по физическо възпитание в СОУ”Христо Ботев” – Видин.Тук развива значителна научно-изследователска дейност. През 1989 година в съавто-рство с Иван Маринов участва в 12-те Национални педагогически четения с разработката: ”Прилагане на индивидуално-диференциран подход в урока по физическо възпитание за подобряване на силата и бързината на учениците от средна училищна възраст”. По негова инциатива в училището бе построена образцова площадка по приложно колоездене. Отборът по приложно колоездене под негово ръководство в края на осемдесетте години печели I място на репу-бликанско първенство.
За особено голямите му заслуги в популя-ризиране и развитие на приложното колоездене във Видинския край от 1993 година до наши дни ежегодно в края на учебната година се провежда градско състезание по колоездене, посветено на него, нареено : „Рали Рилко Флоров”. Учредена е преходна купа. В тази проява участват училищата от град Видин.
За актива спортна и обществена дейност многократно е награждаван с медали, почетни грамоти и други отличия
Стоян Томов
(Бай Шипо)
(1906–1995)
Роден е през 1906 година в село Шипот, Видински окръг. Семейството му се преселва във Видин през втората половина на двадесетте години, когато той е на 7 - 8 години. Завършва гимназиално образование. Още от детска и ученическа възрат се увлича в изработването на най - различни предмети, влагайки голямо въображение и вкус в направата им. По късно тези негови умения са причина да се развие като един от най – известните занаятчии във Видин за производството на най – разнообразна кинкалерийска стока, които се предлага в търговската мрежа в града и страната.Той бе и прочут майстор в изработването на гарнитури за двигателите на превозните средства, които изпълняваше по поръчка на хората от цялата страна. Стоян Томов бе оборудвал собствена рабо-тилница със струг и най - необходимите инстументи. Този занаят се усвоява и от неговия син Бенци – един от най – добрите боксьори във Видин в края на четири-десетте години на миналия век. Освен занаятчииската дейност Стоян Томов през петдесетте и шестдесетте години работи във вакумната фабрика, като началник на тенекиджийския отдел, а след това и снабдител в община Видин. Стоян Томов е една от най – емблематичните личности във Видин в областта на физическата култура и спорта. Любимите му спортове са колоезденето,футбола и бокса. Още през тридесетте години той внася във Видин първите боксови ръкавици, а в края на четиридесетте години е сред основателите на видинската боксова школа. При-върженик е на СК”Спортист”. Взема дейно участие в основаването на клуба и в изграждането по това време на футболното игрище и съблекалните към него в местността „Триъгълника”. Включва се активно в изграждане на землвниата писта на колодрума, а по-късно и в неговата реконструкция и направата на циментовата писта в края на петдесетте години на миналия век. Той е един от инициаторите за залесяването на тази местност и оформяването ú с алеи от канадски тополи. Взема дейно участие в обединяване на спортните клубове в града и става голям привърженик на ФД”Бенковски”. През целия си живот се интересува от проблемите на видинското колоездене и го подпомага морално и материално. Умира през 1995 година на 89 – годишна възраст
Стефан Костов
(1926-1989)
Роден е на 01.11.1926 година в село Острокапци,Видинска област. Основното образование завършва в гр. Димово, а по късно в края на петдесетте години и вечерния курс на техни-кума по механотехника във Видин..Тредовата му дейност пре- минава отначало в кооперация :Мир, а по късно в промкомбинат „Мико Нинов” и в Обединените химически заводи, като началник „Производство”.. Стефан Костов с колоездене се занимава още от 14-годишна възраст. През 1942 година е областен първенец на шосейното бягане за издръжли-вост в пробега Враца – Фердинант (днес Монтана) – Берковица – Вършец – Враца. От четиридесетте до средата на петдесетте години участва в редиза шосейни състезания и критериуми в които заема призови места. Срефан Костов е капитан и на футболния отбор на ДСО”Септември”=Видин С този отбор се представъ много добре в градските , околийските и на ЦС на ДСО „Септември” първенства, турнири и състезания през петдесетте години на миналия век. Тази любов към спортас той предава и на синовете си Илин и Димитър,които в ученическите си години водеха тренировъчна и състезателна дейност по лека атлетика и баскетбол.
Ставро Ангелов
(Ижката)
(1946 – 1999)
Роден е на 15.10.1946 година в гр. Видин. Завършва средно образование. Работи като автомо-нтьор, началник на товарни превози и в сферата на геоложките проучвания. С колоездене се занимава още от 12-годижна възраст. Заедно с по големия си брат Евгени провеждат редовни тренировъчни зани-мания.От края на петдесетте до средата на шестдесетте години на миналия век е в един отбор с Иво Маринов, Петър Попов (Левката), Георги Боянов (Баката), Митко Николов (Фери), Коста Йорданов (Малчика) и други. През този период участва във редица регионални и републикански състезания на писта и шосе. Многократно заема призови места на 4 километра отборно преследване. Един от постоянните участници в пистовите състе-зания на циментовия колодрум в гр. Видин през 1958 – 1964 година. Прекратява състезателната си дейност през 1964 година. Женен е. Има една дъщеря и двама сина.
Тодор Василев
(Кумето)
(1919 – 1979)
Роден е през 1919 година във Видин. След завършва-не на средното си образование, заминава да следва инженерство в Чехия и Германия. През 1944 годи-на се завръща в България, където продължава образованието си. През 1947 година се установява във Видин. До 1959 година работи като зам.- председател на РКС (Районния кооперативен съюз), а по късно е директор на местни строежи– Видин. През 1959–1964 година е издигнат за зам--председател на Градския съвет, където отговаря за строителството на Видин. През 1964 – директор на ЗСК „Крум Бъчваров”, а от 1971 – 1978 година директор на строителната организация и благоустройствени строежи. Тодор Василев в ученическите години през периода 1936 – 1939 година е един от състезателите по футбол в СК”Виктория 23” и СК”Спортист”. Участва в редица футболни срещи през втората половина от тридесетте години на миналия век, организирани от двата спортни клуба. През 1947 – 1950 година е в ръководството на ФД”Бенковски” – Видин. От петдесетте до седемдесетте години Тодор Василев е един от най-дейните стопански ръководители в изграждане на спортно – материалната база в гр. Видин. По време на неговия мандат (като заместник - председател на градския съвет) във Видин е построен стадиона и гребната база. Извършена бе цялостна реконструкция на колодрума, състояща се в бетониране на пистата, обезопасяването с парапети съгласно изискванията и направени трибуни за около 800 – 1000 души. По случай откриването на тези спортни обекти през 1960, 1961 и 1975 година той последователно е награждаван от ЦС на БСФС с посребрена, позлатена и златна значка - „Отличник на спортното строителство”. За многостранната му служебна и обществена дейност като държавен и стопански ръководител многократно е награждаван с редица правителствени ордени и медали.
Тодор Петров
(Токо)
Роден на 06.08.1939 година в град Видин. Завършва ВИФ „Георги Димитров” (сега НСА „Васил Левски”). От 19.05.1959 до 31.05.960 година е секретар на новото учредено туристическо дружество ”Бонония”-Видин. На 1.06.1960 по-стъпва на работа в ОС на БТС – Видин,където до 1964 година е завеждащ отдел „Учебно-спортен”,а след това секретар до 1991 г. (с изключение от 20.01 1989 до 15. 05.1990 г.,кокато е председател на ОС на БСФС във Видин).След това няколко месеца е координатор в ЦС на БТС, отговарящ за туристическата дейност в северо-западна България. От 1991 до 10.12.2010 година е председател на туристическо дружест-во „Бонония” - Видин. От края на деветдесетте години на XX век до 2010 година (на обществени начала) е в ръководството на Сдружението по екология, спорт и туризъм. Тодор Петров в продължение на повече от 50 години развива значитвлна работа в организационно – масовата и спортнио-туристическата дейност във Видин-скиия край. Отдаден изцяло на тази дейност през 1986 година покрива изискванията за майстор на спорта по туризъм. Той е един от инциаторите за провеждане през седемдесетте години на коло-поход по стъпките на Първа Българска армия. По негова идея и инциатива окръжната организация на БТС разгърна мащабно строителство, което бе изцяло под негово ръководство. През 1961-1963 г. е построен туристическия дом в град Белоградчик; 1965 година е открита хижата в местността „Божурица”; през 1968 година хижата в село Извор; къмпинк „Дунав” през 1972 година; туристическия дом във Видин през 1983-1985 година и хижата в село Раковица през 1986 година.
За активна обществена..и организационна - спортно-туристическа дейност многократно е награждаван с почет-ни грамоти, медали и други отличия.Сред тях се открояват:
• „За особени заслуги” I, II и III степен;
• Медал „Алеко”;
• Отличник на БТС от ЦС на БТС;
• HONORIS CAUSA – награда за приносът му за развитие на водния туризъм по дунавските държави.
Тодор Градинаров
(1918 – 1993)
Роден е през 1918 година във Видин. Завършва средно образование. В края на четиридесетте години е на организационна работа в Околийския комитет на Отечествения фронт във Видин. От 1951 – 1958 година е председател на Околийския комитет за физическа култура и спорт (ОКФС), а след това и на Околийския съвет на Българския съюз за физическа култура и спорт (БСФС). През този период под негово ръководство е извършена значителна по мащаби дейност за развитиетона физическата култура и спорт във Видинския край. Наред с другите спортове той обръща голямо внимание и за по-нататашното попу-ляризиране и развитие на колоезденето. Проведени са редица масови шосейни състезания с пътнически велосипеди за покриване на изискванията за спортни рззряди, съгласно Единната републиканска спортна класификация (ЕРСК).По време на неговия мандат възникна и бе разработена идеята за реконструкция и направата на циментовата писта на видинския колудрум, която през следващите 2-3 години бе реализирана.Той е баща на Любомир Градинаров, който от седемдесетте до деветдесетте години на миналия век бе в ръководството на Българската федерация по вдигане на тежести.
Тошо Маркин
Тошо Маркин е роден 1949 година в гр. Грамада Видинска област.На 10 годишна възраст, през 1959 година , заедно със семейството си се установява във Видин с постоянно местожител-ство. Тук завършва основното си и средно образование, а по лъсно и ВИФ”Георги Димитров – Спфия (сега НСА”Васил Левски”) През втората половина на шестдесетте години е в юношеския отбор по колоездене на ДФС Бенковски”- Видин, където води тренировъчни зани-мания, под ръководството на Никола Бойчев.Участва в редица регионални и републикански състезания на шосе и писта. На 2 август 1965 година на републи-канското първенство в гр. Пловдив (в един отбор с Камен Кермеджиев, Александър Райчев и Никола Томв) заема пето място на шосе от 32 отбора, на дисциплоната 50 км. отборно преследване за юноши младша възраст. Същата година този отбор взе участие в пробега „Радецки”, а през 1966 година на републиканското първенство в Стара Загора на 4 км отборно преследване, отбора заема 4-то място от 16 отбора.
От 1971 година Тошо Маркин преминава в редовете на БТС Тук развива значителна дейност. Участва в редица дружествени, окръжни и република-нски коло-походи. Покрива изискванията за майстор на спорта по туризъм. От 1980 година е ръководител на окръжната специализирана спортно-туристическа школа към ОС на БТС, с отделения по коло-туризъм във Видин, Димово, Белоградчик и Кула.Организатор и участник в първото републиканско коло-ориентиране в с. Войница, Видински окръг. От осемдесетте години на миналия век и досега е организатор на редица туристически коло-ралита във Видинския край.
От 11 декември 2010 година и понастоящем е
председател на туристическо дружество „Бонония” - Видин
За значителна дейност в популяризиране и развитие на коло- туризма, многократно е награждаван с почетни грамоти, медали и други отличия,
Трифон Пантев
(Титко)
Роден e на 8.09.1933 г. в гр, Видин. Син е на Панто Христов – един от най-добрите колоездачи и деятели във Видин от средата на двадесетте до осемдесетте години на миналия век. Завършва средно техническо образование в техникума по механотехника „Асен Златарев” – София през 1954 година. Военната си служба отбива в гр.Казанлък, След уволнението от казармата постъпва на работа в ДМЗ”Георги Димитров” –Видин.Тук 8 години е конструктор, а след това е преназначен за ръководител първа категория главен металург в отдел ‘Металургичен”.На тази длъжност работи усърдно и оправдава доверието на ръководството на завода.През 1983 година става носител на златна значка, присъдена му от републи-канския център за техническо и научно творчество на младежта, за разработката на помпа 1,6.ЕЕ 15 за кладенци тип „Реней”.
Трифон Пантев с колоездене се занимава от 12-годишна възраст. През 1948 година е един от участниците при откриване на землената писта на видинския колодрум.От 1949 до 1954 година, когато учи В София, членува в ДСО”Торпедо:, от чието име участва в редица пистови и шосейни състезания.През учебната 1953/1954 година се класира за финалния кръг в Бургас, но не заминава поради престоящата му матура. В гр. Казанлък като войник продължава трени-ровъчната и спортно-състезателна дейност и заема призоеи места в организираните състезания от местно-то физкултурно дружество”Розова долина”. След уволнението от казармата се завръща в родния си град, където многократно заема призови места на шосе и писта в републиканските първенства, а също така и в обиколките на Видински, Врачански и Михайловград-ски окръзи. Още шрез 1955 година, (преди постъпва-нето в казармата)печели първия критериум във Видин, като измина 35- километровото разстояние за 55 ми-нути и 10 секунди. На 30 секунди от него финишира Живко Тодоров от Враца, следван от Йордан Цанков и Младен Костов. В този критериум участват състе-затели от Видин, Враца, Лом и Русе. За отбелязване е обстоятелството, че завръщайки се окончателно в родния си град в края на петдесетте години про-дължава тренировъчната си дейност, увличайки и Марин Петров (от село Смърдан, сега Иново),Никола Райчев,Евгени Ставрев (Биги),, Иван Георгиев (Шкуй) Венелин Борисов, Иван Душков от Гъмзово, Кирил Димитров от Буковец и други с който се създава основното ядро на мъжкия отбор към ДФС ”Бенковски”.По това време е назначен за треньор от град Бургас и Георги Кръстев. Той е посрещтнат радушно от колоездачите, а Трифон Пантев му съдей-ства активно за подбора на подрастващи при компле-ктуването на отбори за юноши младша и старша възраст. През 1969 година прекратява състезателната си дейност, но продължава да участва в състезанията за ветерани. През следващите повече от петдесет години Трифон Пантев играе основна роля за съхраняване на традициите в по-нататашното популяризиране и развитие на колоезденето във Видин. При голямото текучество на треньорите, той незабавно поема техните функции, продължавайки да работи за подбора и комплектуване на отборите от юноши младша и старша възраст, като едновременно с това е монтьор и секретар в раководството на клуба.През седемдесетте години завършва школата към ЦС на БСФС за подготовка и усъвършенстване на организационни и спортно – педагогически кадри, което му дава треньорски права,Под негово ръководство от 9-годишна възраст израства Найден Владимиров, които през първата половина на деветдесетте години на миналия век се утвърди, като един от най-добрите пистови бегачи в нашата страна и още от юношеска възраст завладява световните върхове.
За активна спортно-състезателна, треньорска и обществена дейност Трифон Пантев многократно е награждаван с почетни грамоти, медали и други отличия.
Трифон Пантев
Роден е на 05.10.1929 година в село Бело поле, Видинска област. Завършва ВИФ „Георги Димитров” (сега НСА). През 1953 година е председател на бившия Околийски комитет за физическа култура и спорт (ОКФС) в гр. Белоградчик.. През 1959 година преминава на работа в ОС на БСФС, а през 1960 година е избран за председател на ДФС ”Бенковски”, където изпълнява длъжността до 1963 година. След това- 4 – 5 учебни години е препо- давател по физическо възпитание в СПТУ”Вела Пискова” във Видин. От началото на седемдесетте години е заместник - председател в ОС на БСФС,а след това в продълже-ние на 12 години е инспектор по лагери и физическо възпитание в Окръжния отдел „Народна просвета” – Видин. От 1984 до 1990 година е директор на основното училище в село Бойница, Видинско, което от 1985 година прераства в Единно средно полите-хническо училище (ЕСПУ). Тук преминава в пенси-онна възраст.
Трифон Пантев е един от организационните ра-ботници, който в продължение на 30 години работи всеотдайно както за рзавитието на физическата култу-ра и спорта, така и за образователното дело във Видин и Видинския край. Като председател на ДФС ”Бенковски” той отдели значително внимание за Създаване на необходимите организационни и материално - технически предпоставки за развитието колоезденето . По късно и като зам.- ипредседател на ОС на БСФС, учител и инспектор по физическо възпи-тание, активно съдейства на треньорите за подбор на юноши да се включат в тренировъчни занимания по колоездене. За многостранната дейност в областта на физическата култура и спорта във Видин и Видинския край многократно е награждаван с почетни значки, медали, грамоти и други звания и отличия. Сред тези отличия се откроява присъденото му звание - „Заслужил деятел на физкултурата” от бюрото на ЦС на БСФС в началото на седемдесетте години на миналия век.
Тома Иванов
Роден е в гр. Видин през 1898 година.Взема дейно участие в началото на двадесетте години за възобновяване дейността на колоездачното дружество. Той е един от петнадесетте видин-ски колоездачи, които заедно с първи войвода Георги Иванов (бай Георги юнака) се включват в редовете на първа колоездачна рота със собствени велосипеди, в така наречената „Железна кавалерия”и участват на фронта по време наПървата световна война. След войната е награден с орден за храброст. От средата на двадесетте до средата на четиридесетте години на миналия век многократно е избиран за член в настоятелството на колоездачното дружество.
Тома Пеков
(1930 – 2007)
Роден е на 28.08.1930 година във Видин. Завършва средно образование във видинската мъжка гимназия, а след това четири години служи във Военно – морския флот (ВМФ). Тома Пеков от 1950 до 1990 година бе един от обществените и стопански ръководители. През този период работи като началник в Морския клуб; нача-лник на дунавския драгажен флот;председател на ДФС ”Бдин”, и директор на печатницата.
Тома Пеков още от най – ранна
детски възраст се увлича по плуването и гребните спортове. Участва в редица републикански и международни прояви, в които до-стойно представя гр.Видин. През 1947 година се класира на първо място в републиканското отборно първенство по гребане с лодки (гички) шесторки. През 1950 година е републикански първенец (на първе-нството на военно – морския флот) на 100 м. плуване – свободен стил. През 1956 година в Полша на международните състезания по морски спортен многобой (с участието на страните от бившия социалистически лагер) с „Б” националния отбор на България заема второ място, а в една от дисциплините на многобоя – „морски възли” - първото място. Две години по късно на международните състезания също по морски спортен многобой „Б” националния отбор на България, чийто капитан е той, заема първо място.
Тома Пеков от 1973 до 1977 година е председател на ДФС”Бдин”. През този период положи значителни усилия за организационното и финансово укрепване на дружеството. Наред с другите спортове, голямо внимание и грижи положи за по нататъшното развитие на колоезденето. По това време колоезденето бе преотстъпенно на ДФС”Химик”, но въпреки всичко той се отзоваваше морално и материално за неговото по нататъшно популяризиране и развитие във Видин.
Тома Пеков се ползваше с авторитет и уважение от видинското гражданство. За всеотдайната ползотво-рна (състезателна, служебна и обществена дейност) многократно е награждаван с почетни медали, грамоти и други отличия.
Христо Беров
Роден е през 1944 година в село Ново село. Повече от 25 години работи в областта на физическата култура и спорта във Видин и Видинския край. Значителна дейност развива с ветераните – спортисти. Ветераните под негово ръководство през седемдесетте годи-ни заемат два пъти второ място в страната в републиканския преглед по обща физическа подготовка, проведен във Варна и Враца. От шестдесетте до деветдесетте години съдейства активно за организиране на редица колоездачни прояви на ветераните и участието им в състезания в други градове на страната – Димитровград, Казанлък и Разград. Христо Беров е автор, а също така и съавтор на няколко брошури, пропагандиращи успехите на масовата физическа култура и спорт във Видин и Виднския край през седемдесетте и осемдесетте години на миналия век.
За всеотдайната работа в областта на физическата култура и спорта във Видин и Видинския край, Христо Беров многократно е награждаван с почетни значки, медали, грамоти и други отличия.
Христо Лишков
(1933 – 2010)
Роден е нa 08.01.1933 година във Видин. Завършва видинската мъжка гимназия. Трудовата му дейност започва, като служител в кинефикация - Видин, а по късно работ и в Научно-техническия съюз (НТС). като завеждащ отдел „Квалификация на кадрите”, където се пенсиони-ра. Христо Лишков от петдесетте до деветдесетте години на мина-лия век развива значителна обществена дейност. Пет години е предсе-дател на читалище„Цвят”; 11 години е председа тел на Общински комитет „Васил Левски” във Видин; член на балканската и европейската федерация по история на физическата култура и спорта; сътрудник на националния музей по история на физическата култура и спорта към националния стадион „Васил Левски” – София; почетен член на колоездачното дружество „Стрела” – Видин; активен член на дружеството на видинските спортни ветерани и сътрудник на Държавен архив и исторически музей – Видин. Христо Лишков няколко години ежеседмично води предавания по ТV „Фанти Г” - Видин, в които по определена тематика запознава видинското гражданство с интересни факти и събития от миналото на Видин, както от спортния, така и от цялостния, общественно-икономически, политиче-ски и културен живот на града.
Христо Лишков още от ученическите години проявява голям интерес към всичко свързано с миналото на Видин. Тази любознателност в него е формирана от дядо му Живко Лишков, който притежава стотици документи - издирвани, събирани и грижливо съхране-ни в личния му архив. След кончината на дядо му, той продължава неговото дело. В продължение на повече от петдесет години Христо Лишков има над 600 публи-кации в местни и централни вестници и списания, отразяващи отделни факти и събития от миналото на бита, културния, социално – икономическия и политиче-ския живот на Видин и Видинския край. Значителна част от краеведческата и изследователската му дейност е свързана с миналото на видинския спорт. В личния архив, наследен и непрекъснато допълван от него, са съхранени стотици снимки, документи, публикации и други материали, които са богато културно наследство за гр. Видин. Значителна част от личния му архив е предаден в Държавен архив – Видин, което дава възможност на всеки да се докосне до него и ползва интересуващите го архивни единици. Изтъкнатият видински журналист Хари Яръмов в една от своите публикации го определя като „Летописец на видинския спорт” . За значителната изследователска дейност на Христо Лишков за миналото на видинския спорт Яръмов споделя: „...При една среща с моя професор от Националната спортна академия Васил Цонков, най – големият ерудит по историята на спортното движе-ние в България, той сподели възхищението си от познанията и изследователската, и краеведческа дейност на Христо Лишков. Той е единствен от страната, който няма титлата на доцент или професор и участва със свои доклади и разработки на национални срещи по история на физическата култура и спорта в страната...”(В-к”ние”, брой 90 от 08.08.2007 г.)
Една от любимите теми в публикациите на Христо Лишков е началото, развитието и популяризирането на колоезденето във Видин. На тази основа (през последните петдесет години) той е разработил и публикувал в местните и централни вестници, списания и брошури, десетки материали, които дават реална представа за колоездачния живот в града от неговото зараждане до наши дни.
За многостранната му краеведческа и изследова-телска дейност, за миналото на Видин и Видинския край, той многократно е награждаван почетни медали, значки, грамоти и други отличия.
Хари Яръмов
Роден е през 1937 година в гр. Тополовград, (бивши Ямболски окръг). Завършва ВИФ „Георги Димитров” (сега НСА) със специалност „Баскетбол”. През 1961 година се установява в гр. Видин, където последователно работи – в ДФС „Бенковски” като заве-ждащ учебно – спортния отдел, пре-подавател по физическо възпитание в ПТУ, I СПГ и ТИХ „Асен Златаров”; от шестдесетте години на миналия век до наши дни е телевизионнен и спортен журналист. Над 45 години Хари Яръмов неуморно работи за развитието на физическата култура и спорта в гр. Видин. Като преподавател по физическо възпитание (през шестдесетте години) провеждаше целогодишна учебно – тренировъчна дейност с юноши и девойки в училищата, където работи. В резултат на това отборите по баскетбол, волейбол, лека атлетика и футбол са заемали призови места в градските, окръжните, зоналните и републиканските първенства, турнири и състезания. Треньор бе на баскетболния отбор (жени) към ДФС „Бенковски”, в основата на който бяха негови възпитанички от техникума по индустриална химия.
Хари Яръмов е един от известните телевизионни и спортни журналисти в страната. Той има най – големи заслуги в отразяване и популяризиране постиженията на видинските спортисти в републиканските и междунаро-дните, олимпийските, световните и други първенства, турнири и състезания. Значителен дял от неговите публикации в местните и централни вестници, брошури и списания са свързани с проблемите и представянето на видинските футболисти в различните по ранг републикански първенства.Неговите публикации са изчерпателни, обективни и добре онагледени със снимков материал, в резултат на което се посрещат с интерес от видинската спортна общвственост.
Хари Яръмов има значителен брой телевизионни репортажи по видинската кабелна телевизия, в които отразява представянето на видинските спортисти в това число и на състезателите по колоездене в различните шосейни и пистови състезания.
През 1961 година Хари Яръмов сключва граждански брак с приятелката си Венка Стефанова – една от най – добрите треньорки по лека атлетика в страната от шестдесетте до деветдесетте години на миналия век. Под нейно ръководство са подготвени десетки подрстващи лекоатлети, заели призови места в републиканските и международните първенства, турнири и състезания. Тази любов към спорта семейство Яръмови предава и на своя син - Стефан, който завършва Националната спортна академия със специалност „футбол”. Понастоящем е преподавател в спортното училище в гр. Ловеч. Внучката им Елена завършва Националната спортна академия, а след това и журналистика. Понастоящем работи в bТV, спортна редакция – София
За многостранната му преподавателска и журнали-стическа дейност многократно е награждаван с почетни медали, значки, грамоти и други отличия.
Цани Коняров
Роден е през 1900 година в гр. Видин. Завършва средно педагогическо образование и курсове за учител по физическо възпитание. Чрез държавен изпит е станал редовен учител по физическо възпитание. Има над 30 – годишна учителска практика, като препо-давател по физическо въз-питание в гр. Видин. През двадесе-тте и тридесетте години на мин-алия век, с известни прекъсвания е учител във видинската мъжка гимназия. След пенсионна възраст през
шестдесетте и седемдесетте години работи като физкултурен организатор в бившия завод „Г.Димитов” – Видин.
Цани Коняров е един от най – добрите специали-сти в областта на физическата култура и спорта. Притежава добър педагогически и организационнен опит. Беше общителен и с личния си пример привлича-ше работническата младеж в активна оздравителна и спортно - състезателна дейност. До преклонна възрат спортуваше. Играеше тенис на маса. Участваше активно в организационния живот на секцията ветерани при ОС на БСФС, като неизменно бе в нейното ръководство. С постоянното си присъствие в групата по обща физиче-ска подготовка той увличаше и други ветерани в системни физкултурни занимания. От края на шест-десетте до осемдесетте години участва редовно във всички републикански прегледи на групите по обща физическа подготовка.
Цани Коняров има значително присъствие в колоездачния живот на ветераните.. Участва във всички техни прояви от шестдесетте до средата на осемдесетте години на миналия век.
Многократно е награждаван с грамоти и други отличия от ОС на БСФС и ДФС”Бенковски” – Видин.
Цветан Николов
(Цанки)
(1911 - 1974)
Роден през 1911 година в гр. Видин. Завършва основно образование. Детските и младежки години прекарва в кв.” Чифлъка”. Отначало работи като обущар, а по – късно е електро-техник във фирма „Динамо” и във водоизчерпателната станция, къде-то се пенсионира.Тези професии осигуряват препитание на него и семейството му през целия живот. Любимите му спортове са футбола и колоезденето.От тридесетте до средата на четиридесетте години е в отбора на СК”Бдин”. Играе като ляв полузащитник.Едновремено с това участва и в редица колоездачни прояви. Взема дейно участие през 1945 година в обединението на спортните клубове - „Бдин” и „Виктория 23”.
Цветан Маринов
(1928 - 1997)
Роден е на 28.02.1928 година в гр. Видин. Завършва висше икономическо образование. .Работи в бившия Стопански химически комбинат в гр. Еидин, като началник на бюро Оборуд-ване.Цветан Петров още от най-ранна детска възраст се увлича по спорта. Любими спортове са футбола и колоезденето. .По негова инциатива в края на 1960 година бе изградена секция по колоездене към спортен клуб ”Химик”, който през седемдесетте години прерастна в Дружество за физическа култура и спорт (ДФС). На проведеното събрание бе избран за председател на секцията и в продължениена 16 години положи усилия за по нататашното популяризиране и развитие на колоезденето във Видин.Подобри се значително матери-алната база. Бяха закупени велосипеди за шосе и писта. По негова инциатива и предложение до РСК през 1985 година Видин бе етапен град от 35 – та обиколка на България. Проведоха се редица състезания на шосе и писта, както за юноши млатша и старша възраст, така и за девойки и ветерани. По време на неговото ръководство на секцията, видинските колоездачи (юноши младша и старъа възраст и девойките) представиха достойно нашия град в състезанията на писта и шосе за купата „Хан Аспарух” в Разград през 1985 година. Тук те завоюваха три златни, един сребърен и един бронзов медал. На това състезание бяха
покрити и изискванията на четири кандидатмайсторски норми по колоездене..
Цветан Маринов с голямата си любов и всеот-дайност осътавя трайни следи в популяризирането и развитието на колоезденето в гр. Видин. Ето защо той е един от най-уважаваните обществени деятели в областта на физическата култура и спорта във Видинския край.
Цветан Петров
(Цецко)
Роден е на 6.05.1942 година в село Иново Видинска област.Завършва първа гимназия „Димитър Благоев”.По професия е ел техник.Спортната си кариера започва в ДФС”Бенковски” с по голе-мия си брст Марин Петров (Минко) през 1958 година. В един отбор е с Стефан Желязков (Теки), Трифон Пантев (Титко), Митко Николов (Бомбата), Митко Стефанов (Фери), братята Евгени и Ставро Ставреви, Петър Попов (Пепи левката), Героги Боянов (Баката),Иван Георгиев (Шкуй),
Никола Райчев Никола Борисов(Китаеца),,
Георги Асенов,Иван Любенови Мирослав Филипов (Минчо).Тренировъчните занима-ния се водеха под ръководството на Георги Кръстев
Цветан Петров е един от най-добрите колоездачи на писта и шосе в град Видин от края на петдесетте до средата на шестдесетте години на миналия век.Участва в редица регионални и републикански състезания. Многократно заема първо място в обиколките на Видински окръг. Участва в най-престижните състезания : София – Варна и обиколката на София.Участва във Варшава на пробега „Скопейко”. Участвал е и в две обиколки на Сърбия.Той е първия участник в пробега „Радецки”.В началото на шестдесетте години е включен в националния отбор за юноши – младша възраст на шосе и участва с този отбор на 100 км. отборно преследване. В едно от републиканските състезания на писта за мъже в Разград Цветан Петров извежда отбора на трето място в дисциплинта – „Италиянско преследване”. Това става, след като Георги Кръстев (треньора) остава Цецко на трета позиция, на първа – Марин Петров (Минко) и на втора Стефан Желязков (Теки) .Така той от трета позиция щурмува и повежда отбора, извеждайки го на финала на трето място.
Цветан Петров остава трайни следи във видинското колоездене от края на петдесетте и шестдесетте години на миналия век След прекратяване на състезателната си дейност няколко години е треньор на обшествени начала при ДФС”Бенковски” – Видин.
За активна спортно-състезателна дейност много-кратно е награждаван с почетни грамоти медали и други отличия.
Цветанка Трифонова
Родена е през 1961 година в гр. Видин. Дъщеря на Титко.Завършва ТМТ. Работи в ДМЗ. От средата на седемдесетте до деветдесетте години участва въ всички колотуристически походи по линичта на БТС. Сътрудничи на секцията по колоездене към ДФС”Химик” и много често се включва в секретарския състав при провеждане на колоездачните прояви във Видин.. Награждавана е с почетни грамоти при многогратно уча-стие в колопоходите.
14.12.2011 г.
гр.Видин Иван Маринов д-р по физическа култура

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин