Изпрати стари снимки от Видин и областта

РАЗВИТИЕТО НА ФУТБОЛА ВЪВ ВИДИН ПРЕЗ ПЕРИОДА 1950 – 1960 ГОДИНА

История - История на спорта във Видинско

извадки от втората книга на тритомника „Възникване и развитие на футбола във Видин, излязла от печат през месец май 2010.
Автор: Иван Маринов
Голям подем в масовизирането на футболната игра у нас се отбелязва след приемането на Закона за физическата култура и спорта през 1947 година. С този закон през 1948 година се създава Върховен комитет за физическа култура и спорт при Министерския съвет (ВКФС), а през м. август 1949 година се основават доброволните спортни организации (ДСО) на ведомствен принцип. Така например служителите бяха обединени в ДСО’Червено знаме”;транспортните работници - в ДСО”Локомотив”; селскостопанските работници и служители - в ДСО”Урожай”; служещите от МВР - в ДСО”Спартак”; строителните войски – в ДСО”Ударник”, работниците и служителите от хранително-вкусовата, текстилната промишленост и пощите в ДСО”Динамо”; ДСО”Торпедо” обхваща тежката промишленост; ДСО”Строител” – обединява земеделието и строителните работници, трудово - производителните кооперации (ТПК) бяха обединени в ДСО”Септември” и др. п. На този ведомствен принцип в голяма част от градовете на страната вместо по един представителен отбор по футбол бяха изградени многократно повече. Изграждането на Доброволните спортни организации предизвика активно участие на професионалните съюзи. Прие се решение с което 10 на сто от членския внос се отделя задължително за развитието на физическата култура и спорта в предприятията и учрежденията. Освен това 40 на сто от директорските фондове се заделяха за спортни съоръжения, спортни уреди и екипи. През това време във Видин се създава Околиски комитет за физическа култура и спорт (ОКФС) с председател Стефан Иванов. ОКФС е подчинена на Околийския народен съвет. Изграждат се градски физкултурни дружества. Във Видин ФД”Бенковски”. През 1949 – 1950 година Видин става окръжен център, включващ - видинска, кулска, белоградчишка и ломска околии. Изгради се Окръжен комитет за физическа култура и спорт (ОКФС) с председател Димитър Игнатов. През 1951 година Видин отново става околийски център, а гр. Враца - окръг, обединяващ и околиите от бившия Видински окръг - Видин, Кула, Белоградчик и Лом. В новите условия председател на ОКФС (Околийския комитет за физическа култура и спорт) става Тодор Градинаров. В града бе създаден и ГКФС
(Градски комитет за физическа култура и спорт) с председател Георги Симеонов, а по – късно и Андрей Лилов. Завеждащ учебно-спортната работа е Павел Георгиев.
През периода 1951 – 1957 година във Видинска околия под ръководството на ОКФС бе извършена широка по мащаби дейност в областта на физическата култура и спорта. Основен спорт във всяко едно селище е футболът. По това време се постави начало за картотекиране на отборите участващи в „А” и „Б” околийските групи. До 1950 година първенството се организираше по – системата на „елиминиране”, а след това бе въведена „кръговата система”. Ежегодно на разширено пленарно съвещание се приема спортния календар, в който централно място заема околийското футболно първенство в „А” и „Б” групите. С много добра целогодишна подготовка в околията се открояваха отборите на селата - Ново село, Брегово (сега град), Арчар, Кутово, Връв, Капитановци, Гъмзово, Дунавци (сега град) и др. Затова не случайно от тези селища бяха подготвени много добри футболисти, които от петдесетте до осемдесетте години намериха трайно присъствие в предстваителния отбор на ДСО”Червено знаме”, а по - късно и на неговите приемници физкултурните дружества - ”Бенковски” и „Бдин”. В това отношение трайни следи във видинския футбол са оставили футболистите – д-р Панайот Розов, Димитър Попов, Симеон Юрошев (гр. Брегово); Венелин Колицов, Огнян Маринов, Добри Исаков (Ново – село), Вергил Пантев (с.Капитановци); бартята – Тодор и Методи Бабачкови, Витан Панков, Ванчо Панков, Боян Тодоров (гр. Дунавци); Иван Асенов, Димитър Каймакански, Илия Рангелов, Иван Илиев (Ушенцето) (с. Арчар), Евгени Ружев (с.Гъмзово), Тодор Начев (с. Новоселци) и много други. Затова не случайно през 1954 година село Ново село завоюва титлата - републикански селски първенец, побеждавайки във финалния мач отборът на село Бобошево (Кюстендилски окръг) а през 1956 година заемат второ място. През 1958 година село Брегово е Републикански селски първенец, побеждавайки на финала село Садово (Пловдивски огръг) с 1 : 0. През 1968 година село Брегово завоюва бронзовите медали в републиканското селско първенство. За отбелязване е и факта, че Ново село през 1953 – 1955 година участва в северозападната „Б” РФГ, а град Брегово над седем сезона участва в зона „Мизия”
През м.януари 1957 година на основата на съществуващи ДСО –та и КФС у нас се изгради Български съюз за физическа култура и спорт (БСФС). На 19 Март същата година централните съвети на бившите ДСО – та, заедно с представители на Централния съвет на професионалните съюзи (ЦСПС) и Върховния комитет за физическа култура и спорт (ВКФС) единодушно решиха изграждането на новия съюз за физическа култура и спорт да започне незабавно. С това всъщност се сложи и начало на реорганизацията на физкултурното движение у нас. Създадоха се физкултурните дружества, изградиха се околийски и окръжни съвети на БСФС.Прие се нов правилник за работата на републиканските спортни секции (РСС) за ръководене развитието на отделните видове спорт. По този начин през 1957 година се създадоха ДФС (Дружества за физическа култура и спорт).Те се ръководеха от Околийските съвети на БСФС. В гр. Видин за председател бе преизбран Тодор Градинаров, завеждащ учебно-спортната работа - Иван Маринов и организационни работници - Иван Георгиев и Пенко Билярски. През м.април по решение на ЦС на БСФС се премахнаха ДСО – та и се пристъпи към изграждане на спортните дружества. В град Видин съществуващите ДСО – та се обединиха във ДФС „Бенковски” с председател на обществени начала – Димитър Радославов (Беки) В ръководството влизаха още: Любен Петков (Ждриго), Велко Атанасов, Симеон Митев, Кирил Симов, Евгени Русков и Любен Перчински. Една година по-късно за щатен зам. председател на ДФС „Бенковски” бе издигнат Асен Станев, който в продължение на две години извърши значителна по-мащаби организационна дейност. През тези години се поставиха основите на спортовете: футбол, вдигане на тежести,кану-каяк,колоездене, лека атлетика, тенис на маса и шахмат. Две години по – късно – на 16.II. 1959 година с разпореждане на Министерския съвет в нашата страна се извърши административно деление. Създадоха се 30 окръга – един от които бе Видински окръг. За председател на ОС на БСФС (Окръжен съвет на БСФС ) бе избран Велко Димитров, за зам. председател по организационните въпроси – Велко Виденов и за учебно-методичната дейност - Иван Маринов. За председател на ДФС „Бенковски”бе издигнат Трифон Пантев. През 1960 година ДФС”Бенковски” е преименувано на ДФС”Бдин”, а от 1961 до 1970 година отново бе възобновено предишното му име – ДФС”Бенковски”. От 1970 до 1985 година, то отново бе преименувано на ДФС”Бдин”,а от 1985 година е със статут на футболен клуб до наши дни (2009).
Във връзка с реорганизацията на физкултурното движвние у нас през есента на 1949 година бе проведен квалификационен турнир за сформиране на „А”РФГ. Успоредно с това бяха създадени и „Б” републикански, зонови и окръжни футболни групи. С това бе положено началото в нашата страна на една стройна система за провеждане на шампионата. Тази система съществува и до днес независимо, че са правени допълнения и изменения по отношение на броя на участващите отбори, сезоните, начините за влизане и излизане от групата и др. п., но основния принцип, на който е изградена системата е незасегнат.
През есента на 1949 година, както вече посочихме, в нашата страна се извърши реорганизация на физкултурното движение. Във Видин на ведомствен принцип изградените отбори - ДСО”Червено знаме”, ДСО”Динамо”, ДСО”Стоител”, ДСО”Торпедо”, ДСО”Спартак” и ДНВ (отбор на народната войска) бяха включени в турнир за определяне на градски първенец за участие в „Б” РФГ. Турнира се проведе от 16 ноември 1949 година до 26 февруари 1950 година. На първо място в този турнир се класира отбора на ДСО”Строител”. През 1950 година поделението на стоителните войски от Видин се премества в Плевен, а с тях и футболния отбор на ДСО”Строител”, съставен изцяло от военослужещи в поделението. По този начин ДСО”Червено знаме”, класирал се на второ място в турнира, е включен в първата за страната „Б” РФГ. Интерес представляват някой от резултатите на ДСО”Червено знаме” от изиграните срещи в този първи турнир по футбол във Видин в началото на петдесетте години и отбелязаните голове от състезателите на този отбор (по данни на Емил Йорданов – Мильо).
• ДСО”Червено знаме” – ДСО”Торпедо” – 2 : 1 (2 : 0). Головете са
отбелязани от Киро (Божков) и Иван Кехайов;
• ДСО”Червено знаме” – ДСО”Динамо” – 1 : 1 (1 : 0).Единственият
гол за ДСО”Червено знаме” е отбелязан от Иван Асенов (Ваци);
• ДСО”Червено знаме” – ДСО”Строител” – 0 : 2. След срещата
ръководството на ДСО”Червено знаме” подава контестация до РСФ с мотива, че ръководството на срещата е било необективно. Констетацията не е уважена;
• ДСО”Червено знаме”–ДСО”Спартак” – 1 : 0 (0 : 0).Единственият
гол е отбелязан от Иван Кехайов с глава, след изпълнен ъглов удар;
• ДСО”Червено знаме” - ДНВ – 7 : 1 (3 : 0. Головете са
отбелязани от Атанас Андреев (Наско) – 2, Дишо Йотов (Дишко) – 1, Иван Кехайов – 3 и Емил Йорданов (Мильо) – 1;
След този футболен турнир - проведен с шест видински отбора във Видински окръг, бе образувана окръжна група с по четири отбора от градовете Видин и Лом,както следва:
• от Видин - ДСО”Ч.знаме”, ДСО”Спартак” , ДСО”Торпедо” и ДСО”Динамо” ;
• от Лом - ДСО”Динамо” , ДСО”Торпедо”, ДСО”Червено знаме” и ДСО”Строител”
Първенството в групата се проведе по системата „Всеки срещу
всеки” в четиринадесет кръга на взаимно гостуване през периода от 11.03 до 28.06.1950 година. В отделните кръгове са получени следните резултати:
Първи кръг
1. ДСО”Червено знаме” (Вд) - ДСО”Динамо”(Лм) – 1 : 0
2. ДСО”Торпедо”(Лм) - ДСО”Спартак” (Вд) – 2 : 0
3. ДСО”Червено знаме” (Лм) - ДСО”Торпедо” (Вд) – 1 : 1
4. ДСО”Динамо”(Вд) - ДСО”Строител” (Лм) – Рез.не е известен
Втори кръг
1. ДСО”Торпедо” (Вд) – ДСО”Торпедо”(Лм) – 2 : 2
2. ДСО”Червено знаме” (Вд) - ДСО”Строител” (Лм) – 2 : 1
3. ДСО”Спартак” (Вд) – ДСО”Динамо”(Лм) – 1 : 0
4. ДСО”Червено знаме” (Лм) - ДСО”Динамо”(Вд) – 2 : 1
Трети кръг
1. ДСО”Динамо”(Вд) – ДСО”Торпедо”(Лм) – 0 : 0
2. ДСО”Червено знаме” (Вд) - ДСО”Червено знаме” (Лм) – 2 : 1
3. ДСО”Динамо”(Лм) – ДСО”Торпедо” (Вд) – 3 : 1
4. ДСО”Спартак” (Вд) – ДСО”Строител” (Лм) – 0 : 2
Четвърти кръг
1. ДСО”Червено знаме” (Вд) - ДСО”Торпедо”(Лм) – 2 : 1
2. ДСО”Динамо”(Вд) – ДСО”Динамо”(Лм) – 2 : 1
3. ДСО”Торпедо” (Вд) – ДСО”Строител” (Лм) – 0 : 3 (сл.)
4. ДСО”Спартак” (Вд) – ДСО”Червено знаме” (Лм) – 1 : 1
Пети кръг
1. ДСО”Червено знаме” (Вд) - ДСО”Динамо”(Вд) – 3 : 0
2. ДСО”Торпедо” (Вд) – ДСО”Спартак” (Вд) – 5 : 1
3. ДСО”Динамо”(Лм) – ДСО”Торпедо”(Лм) – 0 : 2
4. ДСО”Строител” (Лм) – ДСО”Червено знаме” (Лм) – 1 : 1
Шести кръг
1. ДСО”Червено знаме” (Вд) - ДСО”Спартак” (Вд) – 4 : 1
2. ДСО”Динамо”(Вд) – ДСО”Торпедо”(Вд) – 2 : 1
3. ДСО”Червено знаме” (Лм) – ДСО”Торпедо”(Лм) – 1 : 1
4. ДСО”Динамо”(Лм) – ДСО”Строител” (Лм) – 3 : 2
Седми кръг
1. ДСО”Червено знаме” (Вд) - ДСО”Торпедо”(Вд) – 0 : 0
2. ДСО”Динамо”(Вд) – ДСО”Спартак” (Вд) – 2 : 1
3. ДСО”Червено знаме” (Лм) – ДСО”Динамо”(Лм) – 1 : 1
4. ДСО”Строител” (Лм) – ДСО”Торпедо”(Лм) – 3 : 2
Осми кръг
1. ДСО”Червено знаме” (Вд) - ДСО”Динамо”(Лм) – 2 : 2
2. ДСО”Торпедо”(Вд) – ДСО”Червено знаме” (Лм) – 2 : 1
3. ДСО”Динамо”(Вд) – ДСО”Строител” (Лм) – 1 : 1
4. ДСО”Спартак” (Вд) – ДСО”Торпедо”(Лм) – 3 : 2
Девети кръг
1. ДСО”Червено знаме” (Вд) - ДСО”Строител” (Лм) – 4 : 0
2. ДСО”Динамо”(Вд) – ДСО”Червено знаме” (Лм) – 4 : 0
3. ДСО”Торпедо”(Вд) – ДСО”Торпедо”(Лм) – 2 : 0
4. ДСО”Спартак” (Вд) – ДСО”Динамо”(Лм) – 1 : 4
Десети кръг
1. ДСО”Червено знаме” (Вд) - ДСО”Червено знаме” (Лм) – 2 : 1
2. ДСО”Динамо”(Вд) – ДСО”Торпедо”(Лм) – 2 : 4
3. ДСО”Торпедо”(Вд) – ДСО” Динамо”( (Лм) – 3 : 1
4. ДСО”Спартак” (Вд) – ДСО”Строител” (Лм) – 1 :
Единадесети кръг
1. ДСО”Червено знаме” (Вд) - ДСО”Торпедо”(Лм) – 4 : 3
2. ДСО”Торпедо”(Вд) – ДСО”Строител” (Лм) – 1 : 2
3. ДСО”Динамо”(Вд) – ДСО”Спартак” (Вд) – 4 : 1
4. ДСО”Червено знаме”(Лм) – ДСО” Динамо”( (Лм) – няма рез.
Дванадесети кръг
1. ДСО”Червено знаме” (Вд) - ДСО”Динамо”(Вд) – 3 : 3
2. ДСО”Торпедо”(Вд) – ДСО”Спартак” (Вд) – 3 : 2
3. ДСО”Торпедо”(Лм) – ДСО”Динамо”(Лм) – няма рез.
4. ДСО”Червено знаме” (Лм) – ДСО”Строител” (Лм) – няма рез.
Тринадесети кръг
1. ДСО”Червено знаме” (Вд) - ДСО”Спартак” (Вд) – 4 : 1
2. ДСО”Торпедо”(Вд) – ДСО”Динамо”(Вд) – 3 : 3
3. ДСО”Торпедо”(Лм) – ДСО”Червено знаме” (Лм) – няма рез.
4. ДСО”Строител” (Лм) – ДСО”Динамо”(Лм) – няма рез.
Четиринадесети кръг
1. ДСО”Динамо”(Вд) – ДСО”Динамо”(Лм) – 2 : 4
2. ДСО”Спартак” (Вд) – ДСО”Червено знаме” (Лм) – 2 : 1
3. ДСО”Червено знаме” (Вд) - ДСО”Торпедо”(Вд) – 4 : 0
4. ДСО”Торпедо”(Лм) – ДСО”Строител” (Лм) – няма рез.
В крайното класиране ДСО”Червено знаме” – Видин заема първо място и добива право да участва във футболен турнир заедно със седемте представители на окръзите от северна България за влизане в северна „Б” РФГ. Тези отбори са следните: ДСО”Червено знаме” (Видин),ДСО”Динамо (Русе), ДСО”Червено знаме” (Берковица), ДСО”Динамо (Попово), ДСО”Червено знаме” (Габрово), ДСО”Спартак” (Плевен) и ДСО”Торпедо”(Варна
Изиграните срещи на ДСО ”Червено знаме” - Видин в този турнир, проведен от 9.07 до 28.10.1950 година завършиха при следния резултат:
ДСО”Червено знаме” (Вд) - ДСО”Динамо”(Рс) -2 : 3
1. ДСО”Динамо”(Рс) - ДСО”Червено знаме” (Вд) – 1:2
2. ДСО”Червено знаме” (Вд) - ДСО”Торпедо”(Вн) – 2:0
3. ДСО”Торпедо”(Вн) - ДСО”Червено знаме” (Вд) – 2:2
4. ДСО”Червено знаме” (Вд) - ДСО”Червено знаме” (Б-ца) – 2”0
5. ДСО”Червено знаме” (Б-ца) - ДСО”Червено знаме” (Вд) – 3:0 сл.
6. ДСО”Спартак” (Пл) - ДСО”Червено знаме” (Вд) - 8::2
7. ДСО”Червено знаме” (Вд) - ДСО”Спартак” (Пл) - 1:1
8. ДСО”Червено знаме” (Вд) - ДСО”Червено знаме” (Гб) – 4:3
9. ДСО”Червено знаме” (Гб) - ДСО”Червено знаме” (Вд) – 3;1
10. ДСО”Динамо”(Поп) - ДСО”Червено знаме” (Вд) – 1:0
ДСО”Червено знаме” (Вд) - ДСО”Динамо”(Поп) – 4:0
В този турнир класирането от първо до трето място е както следва:
1. ДСО”Торпедо”(Вн) – 18 точки
2. ДСО”Спартак” (Пл) – 16 точки
3. ДСО”Червено знаме” (Вд) – 14 точки
След приключване на срещите от квалификационния турнир за
влизане в „Б” РФГ, от 23. 10 до 24.12.1950 година във Видин се проведоха няколко приятелски срещи както между местните отбори, така и с някои отбори от страната.
● 23.10.1950 г. Сборен градски отбор от Видин срещу сборен
градски отбор от гр. Попово. Срещата завършва при резултат 3 : 1 за видинчани (2 гола на Борис Еленков и 1 на Зорко);
• 19.11.1950 г. ДСО”Червено знаме” (Вд) - „Урбих” (Сф) (това е
сборен отбор на глухонемите в България).Срещата завършва при резултат 7 : 1 за видинчани. 4 от головете са отбелябани от Иван Илиев (Ушенцето), 2 от Милчо Стефанов и 1 от Иван Кехайов;
• 26.11.1950 г. ДСО”Червено знаме” (Вд) - Сборен градски
отбор от Видин. Срещата завършва при резултат 2 : 1 за отбора на ДСО”Червено знаме” (Вд). Головете са отбелязани - по един от Иван Илиев (Ушенцето) и Иван Кехайов;
• 24.12.1950 г. ДСО”Червено знаме” (Вд) - ДСО”Динамо”(Вд).
Срещата завършва при резултат 2 : 1 за ДСО”Динамо”(Вд)..
През месец март 1951 година футболния сезон започна с няколко срещи , за определяне на три видински отбора за състава на „А” окръжна група (на Врачански окръг). Някой от тези срещи завършиха при следния резултат:
• . ДСО”Червено знаме” (Вд) - ДСО”Динамо”(Вд). Първата
среща завършва при резулат – 5 : 4 за ДСО ’ Червено знаме”, а след две седмици втората с равен резултат - 2 : 2.;
• ДСО”Червено знаме” (Вд) -. ДСО”Строител” (Вд), Срещата
завършва при резултат 2 : 1 за ДСО”Строител” (Вд).
• ДСО”Червено знаме” (Вд) -. ДСО”Торпедо” (Вд). Срещата завършва при резултат 5 : 1 за ДСО”Червено знаме” (Вд).
След приключване на тези срещи отборите на ДСО”Червено
знаме” (Вд), ДСО”Строител” (Вд) и ДСО”Динамо”(Вд) са включени в „А” окръжна група. Срещите в групата са проведени от 25 март до края на месец юни 1951 година. Класирането в групата е следното:
1. ДСО ”Червено знаме „ Лом
2. ДСО”Червено знаме „- Берковица
3. ДСО”Червено знаме „- Видин
4. ДСО”Локомотив” – Лом
5. ДСО „Строител” –Видин-
6. ДСО”Динамо” – Видин
7. ДСО”Червено знаме „- Михаиловград
8. ДСО”Динамо - Михайловград.
Стрещите на ДСО „Червено знаме” срещу останалите отбори от групата са завършили при следните резултати:
• ДСО ”Червено знаме „ (Вд) - ДСО ”Червено знаме„ (Б-ца) - 1 : 1;
• ДСО ”Червено знаме „ (Вд) - ДСО „Строител” – 3 : 0
• ДСО ”Червено знаме „ (Вд) - ДСО ”Червено знаме „ (Лм) – 1 : 2;
• ДСО ”Червено знаме„ (Вд) - ДСО ”Червено знаме„(М-град– 2 : 0;
• ДСО ”Червено знаме „ (Вд) - ДСО”Динамо”(М-град) – 8 : 0;
• ДСО ”Червено знаме „ (Вд) - ДСО”Локомотив” – (Лм) – 0 : 2;
• ДСО ”Червено знаме „ (Вд) - ДСО”Динамо” (Вд) – 1 : 0.
През този период футболния отбор на ДСО”Червено знаме” е приемник на ФД”Бенковски”. Още през 1950 година ДСО”Червено знаме” продължи традициите на Видин в по – нататашното популяризиране и развитие на футбола в града.
Положиха се усилия за подобряване на условията за тренировъчната и спортно – състезателна дейност. Футболният отбор бе включен в северна „Б” РФГ.Класирането на отбора в групата през 1950 година е на 5 място от 10 отбора. През 1951 година първенството се провежда в една „Б” РФГ. По този начин ДСО”Червено знаме не намира място в единната „Б” РФГ. От 1952 до 1958 година обаче, футболния отбор на ДСО”Червено знаме” намира трайно присъствие в различните формации на „Б” РФГ Най голям успех постига през 1955 година, когато заема първо място в северозападна „Б”РФГ и се класира за квалификационния турнир за влизане в „А”РФГ . В този турнир с 4 точки отборът заема 5 място от 6 отбора и от следващия сезон продължи участието в северозападна, а по-късно и в северна „Б” РФГ.
През петдесетте години футболния отбор на ДСО”Червено знаме” участва в предварителните кръгове за купата на Съветската армия, както следва:
• 1952 . - предварителен кръг - победа с 3 : 1 над ДСО”Торпедо” (Плевен) и загуба с 2 : 1 от ВВС. Отпада от по – нанаташно участие;
• . 1955 г. - 1/16 финал – загуба от ДНА (Русе). Отпада от по – нататашно участие;
Подготовката на футболния отбор по това време се води по различно време от Кирил Лазаров, Иван Кръстев, а по-късно след 1955 година от Иван Асенов (Ваци), няколко месеца от Пешо Енчев и Петър Атанасов.
През периода 1950 – 1957 година по различно време в разширените състави на ДСО”Червено знаме” и на неговия приемник ДФС ”Бенковски” – Видин са участвали следните състезатели:
● Вратари: Атанас Ванков (Хомич),Георги Филипов (Мармалада) , Владимир Кирилов (Винтера), Димитър Ванков, Стефан Пасков;
● Защитниици: Димитър Илиев (Маляка), Владко Грозданов, Анастас Маринов (Тачо), Антон Еленков, Витан Панков, Методи Бабачков, Тодор Бабачков и др.
● Полузащитници: Борис Еленков, Иван Асенов (Ваци), Пуьо Пуев,
Петър Маринов (Моско), Емил Йорданов, Манчо Петров, Милчо Стефанов,Пульо Виденов, Иван Йосифов (Симич) , Атанас Андреев (Наско), Манол Вълчев, Златко Борисов, Георги Додов и др.
● Нападатели: Богомил Гъдев (Кичука), Иван Кехайов, Димитър Савов,Бойчо Младенов, Иван Илиев (Ушенцето), Емил Йорданов (Мильо), Илия Атанасов (Пушкаш), Георги Атанасов (брат на Пушкаш), Тодор Начев (Борика), Вергил Маринов (Гицата), Харалампи Стефанов, Боян Тодоров, Илия Рангелов (Гадината), Димитър Антов (Каймакански),Димитър Георгиев (Ласков), д-р Панайот Розов , Ясен Маринов (София), Юсейн Юсейнов (Кузи), Амди Юсейнов (Амдико) и др.
През периода 1950 – 1957 година значителна дейност по футбол развиваха и останалите доброволни спортни организации изградени на ведомствен принцип във Видин – ДСО ”Динамо”, ДСО”Строител, ДСО”Торпедо”, ДСО”Септември”, ДСО”Спартак и ДСО”Локомотив”. Футболните отбори изградени в тези организации водеха целогодишна тренировъчна и състезателна дейност. Участват в редица футболни турнири, организирани на територията на Видин, а също така и във ведомствени първенства организирани ежегодно от ЦС на ДСО. Най – голяма дейност развиват ДСО”Динамо” и ДСО”Торпедо”. Футболните отбори на тези организации през петдесетте години участват в зоната, където се предствят достойно. През 1951 година ДСО”Динамо” се класира на първо място в Окръжния турнир за купата на Окръжния комитет на БКП. Иван Маринов (Вало) в този турнир е обявен за най – добър защитник и отличен със специална грамота. Пет години по - късно през 1956 година този трофей бе завоюван и от ДСО „Торпедо”. През шестдесетте и седемдесетте години, ДСО”Динамо” и ДСО”Торпедо” остават трайни следи в тогавашното най – голямо видинско предприятие за помпи – ДМЗ”Георги Димитров”, чиито футболен отбор участва успешно десетки години в зона „Мизия”.
По – това време много добри и качествени футболисти имаше и в ДСО „Строител”. В проведения турнир във Видин през есента на 1949 година футболнит отбор на ДСО”Строител” зае първо място. Възникването на тази доброволна спортна организация във Видин, както вече посочихме бе свързано изцяло с наличието на трудови войски на територията на града. В началото на петдесетте години тези войски се преместиха в гр. Плевен, което наложи и ликвидирането на ДСО”Строител” в нашия град. По това време полковник Андрей Андреев привлича истъкнатия футболист от Видин - Борис Еленков (Бочко) в гр. Плевен за да основат ДСО”Ударник”. От Видин с Борис Еленков заминават за Плевен и футболистите – Илия Атанасов (Пушкаш) и Иван Кехайов, които образуват основното ядро на футболния отбор на ДСО”Ударник”. Борис Еленков е играещ треньор в този отбор една година. През есента напуска отбора и се прехвърля в ДСО”Академик” (Свищов), където е приет за редовен студент във Висшия икономически институт.
През този период в ДСО”Торпедо” и ДСО”Динамо” играеха много добри футболисти. Някой от тях са следните: Петър Маринов (Моско), Иван Кирилов (Вантата), Панто Николов, Йордан Маринов (Акбар), Георги Недялков (Зозо), Лозан Цеков (Лоско), Ванчо Георгиев (Муци), Александър Флоров (Парадата), Ангел Георгиев (Ачето), Любен Славов (Шебека), Чичето (вратар), Бакера, Рангел (Рачо), Кирил Василев, Замфир, Любен (Вучко), Богомил Гадев (Кичука), Борис Еленков (Бочко), Борис Василев, Стоян Станев (Пистика), Иван Маринов (Вало), Любен Янков (Шопа), Пульо Виденов, Велизар Вълчев (Зарко), Георги Пантев, Васил Перчински и др.
Голям Принос за развитието на футбола в тези ДСО – та имат: Никола Петков, Димитър Радославов (Беки), Евгени Русков, Борис Ницов, Кирил Симов, Крум Пеков и други администраривни и стопански ръководители, които отделяха значителна част от служебното си и свободно време за да решават проблемите свързани със селекцията, подготовката и спортно – състезателната дейност на футболните отбори.
През петдесетте години махленския футбол във Видин продължи своето развитие.Във всички квартали на града се изграждаха по няколко отбора от деца и младежи на самодейни начала и играеха редовно на полянките, свободните улични пространства или в училищните дворове. В личния архив на ЗМС Богомил Петров грижливо са съхранени няколко снимки на 15 – 16 – годишни момчета от циганската махала (днес ж.к. „Химик”), които до завършване на средното си образование ежеседмично са играли футбол на триъгълника. За отбелязване е обстоятелството, че тези момчета освен футбол са практикували и други спортове, а по – късно съобразно интересите си всички за намерили достойно място в по – нататашната социално – професионална реализация в живота.Някои от тези момчета са следните:
• Любомир Диков – завършва ЖП училище. По професия машинист;
• Венцислав Борисов – завършва средно образование. Спортува
гребане и вдигане на тежести;
• Петър Николов – завършва средно образование. По професия
занаятчия – заварчик. Спортува гребане и лека атлетика;
• Димитър Димитров – завършва ВИФ”Георги Димитров” (сега НСА) със
специалност лечебна физкултура. Спортува спортна гимнастика и баскетбол;
• ЗМС Богомил Петров – завършва ВИФ „Георги Димитров” (сега НСА).
Богомил Петров е с разностранни спортни интереси – авиомоделизъм, безмоторно летене, парашутизъм, спортна гимнастика, лека атлетика, гребане (ДОСО) и вдигане на тежести. През 1964 година постави първия световен рекорд на България по вдигане на тежести в движението повдигане с постижение - 140 кг. Същата година участва на олимпийските игри в Мексико. Работи като треньор по вдигане на тежести (1972 – 1981); в Научно-приложната лаборатория при бившия ОС на БСФС - Видин (1981 – 1995); зам.председател на ДФС”Химик” – Видин (1996 – 1999); Секретар на клуб”Юнак” на обществени начала (1991-1999). От 1994 и понастоящем (2009) работи на хонорарни начала във в-к „Видин”. Любимото му хоби е фотографията. Има над 1000 фотоизложби, които отразяват тематично отделни страни и събития от социално – икономическия, културния и спортния живот в гр. Видин.
• Проф. Иван Захариев – завършва в Москва физико - математическия
институт. Работи от 6 години в САЩ – Гетисбърг - Айова, като преподавател по физика.Спортува спортна гимнастика и плуване. Покрива изискванията за маистор на спорта на една от плувните дисциплини.
• Иван Марков – завършва военно морско училище и висше – офицер
капитан Първи ранг. Спортува гребане и лека атлетика;
• Борис Василев – завършва средно образование. Работи в Стопанския
химически комбинат и в тютюневата промишленост в гр. Видин.
Това по – подробно представяне на един от махленските отбори направих, с оглед обстоятелството, че стотици подрастващи във Видин и страната в детските и юношески години се увличат по футболната игра, а по – късно вече се ориентират и към други спортове, по които постигат високи спортни постижения, като същевременно съобразно своите интереси и наклоности овладяват различни професии..
От средата на петдесетте години на миналия век и до наши дни в ДСО”Червено знаме”, а по - късно и на неговите приемници дружествата за физическа култура и спорт – „Бенковски” и „Бдин” бяха създадени необходимите организационни – методически и материално - технически условия за по – нататашно развитие на детско – юношеския футбол на територията на гр. Видин. Разширена бе спортно материалната база, като на триъгълника в естествената природна среда бяха обособени две тренировъчни игрища. По – късно след 1960 година в района на градския стадион също се оформиха още две игрища, предназначени за водене на учебно – тренировъчните занимания на групите за ранно обучение и ранна спортна специализация по футбол. Изградени бяха представителни детски и юношески отбори за участие в различните първенства, турнири и състезания, съгласно спортния календар на РСФ (Републиканската секция по футбол), а по късно и на неговите приемници – РФФ и БФС.
Трябва да се отбележи, че още с възникването на футболната игра във Видин през 1923 година, най – активната част от практикувалите играта са били децата и юношите, които спонтанно и неорганизирано са играли футбол на полянките и другите свободни площи в махалите, където са живели.Първите наченки за организирани занимания по футбол с юношите е имало през тридесетте години на миналия век в ВДМГ (Видинската държавна мъжка гимназия), където преподавателите по физическо възпитание - Цани Коняров и Борис Димитров са организирали занимания с представителния отбор на гимназията по – повод предстоящите им срещи с учениците от Ломската държавна мъжка гимназия и с някои софийски училища. По-късно от средата на четиридесетте години във ВДМГ за преподавател е назначен Кирил Лазаров, който по – това време е единствения дипломиран специалист по футбол и възпитаник на унгарската футболна школа.В гимназията в продължение на повече от десет години той развива значителна преподавателска и обществена дейност в областта на физическата култура и спорта. Под негово ръководство в гимназията ежегодно се развива значителна тренировъчна и спорто - състезателна дейност, която започва от паралелките и завършва с излъчване на гимназиален първенец. По-това време Кирил Лазаров отделя време и за подготовка на предстравителния футболен отбор на гимнаията, който става основен източник за подготовката на подрастващи футболисти за представителните отбори на съществуващите по това време спортни клубове(„Бенковски”,”Спортист” и „Виктория”) През 1945 година (както вече посочихме по – подробно в третата част на книгата) двата спортни клуба „Бдин” и „Виктория” се обединяват и се създава ФД”Бенковски”. Четири години по-късно се извършва и обединението със СК”Спортист”, под името НВД „Бенковски – Спортист”. През 1948-1949 година ФД”Бенковски” – е включен в „А”РФД. В основния и разширен състав на този отбор за включени и ученици от ВМГ, като Борис Еленков, Антон Еленков (Нонко), Анастас Маринов (Тачо), Иван Йосифов (Симич) и др. които по-късно израстват като едни от най-добрите футболисти в северозападна България.През първата половина на петдесетте години от гимназията излизат и редица други талантливи футболисти, като Манол Вълчев, Братя Бабачкови, Иван Кехайов, Емил Йорданов, Илия Атанасов (Пушкаш), Христо Георгиев, Георги Атанасов, Владимир Грозданов и други, които бяха включени в основните състави на ДСО”Червено знаме”, а по-късно и в отборите на техния приемник ДФС„Бенковски”– участвали в „Б” РФГ.През 1957-1958 година Кирил Лазаров напуска гимназията и става директор на ДЮСШ. Трябва да се отбележи, че през петдесетте години са правени многократно опити и други да работят с деца и юноши на обществени начала, като Иван Кръстев (Шодо), Ивеан Асенов (Ваци), Любен Янков (Шопа), Атанас Андреев (Наско) и др. За тази организация на работата инж. Божидар Петров в свойте спомени споделя, че през 1957 година е съществувала много стегната организация за привличане на деца и юноши в организирани занимания по футбол. Подбора се извършвършвал от Кирил Лазаров, Атанас Андреев, Иван Кръстев и Иван Асенов предимно от училищата и от кварталните клубове – калето, акджамия, бановци, кумбайр и другите райони на територията на града. Заниманията са водени от Иван Асенов организирано на игрище «Юнак» (днес дворното място на Техникума по механотехника). Този юношески отбор през 1958/1959 година, след като елиминира «Ботев» (Враца) на четвъртфинала с 2: 1 (голове на Божидар Петров и Иван Цветков), достига до полуфинал на републиканското първенство за юноши. Играе се на стадион «Раковски» срещу «Спартак» - (София). Срещата завърша при резултат 1 : 0 за «Спартак» с нередовен гол и уважена контестация за преиграване. Поради липса на средства обаче видинчани не се яваяват за преиграване на срещата.По този начин е изпуснат и шанса, евентуално да се участва във финалната среща, срещу «Левски» (София). По това време юношите в две контролни срещи побеждават и мъжкият отбор на «Бенковски» с резултат 3 : 1 и 1 : 0 и завършват с нулево равенство последната контролна среща с юношеския национален отбор във Видин, преди европейското първенство в София. На това първенство юношеския национален отбор става Европейски шампион. В състава на юношеския национален отбор по това време, старши треньора Кр.Чакъров бе включил футболистите – Стоян Китов, П.Манолов, Петър Величков, Спас Пашов, Димитър Якимов, Никола Котков, Добромир Жечев и др., които впоследствие през шестдесетте и седемдесетте години участваха в редица международни среши с националния отбор на България.
Така през периода 1957 – 1960 година във Видин бе поставено началото на организиран учебно-тренировъчен процес по футбол сред подрастващите. По – това време Иван Асенов (Ваци) завършва и треньорската школа по футбол към ВИФ »Георги Димитров» и след Кирил Лазаров е вторият дипломиран специалист по този спорт във Видин. За тези няколко години под негово ръководство бяха подготвени
десетки качествени футболисти, които в следващите 10 – 15 години бяха неизменно в основния състав на ДФС»Бенковски» и на неговия приемник ДФС»Бдин», отначало в северозападната зона, а по късно след сезон 1961-1962 година и в северната и единната «Б» РФГ. Иван Асенов бе отдаден изцяло на футболната игра. По това време той обикаляше кварталите и полянките, където децата играеха спонтано футбол.Наблюдаваше търпеливо игрите им и водеше индивидуални разговори с тези, които по негова преценка имаха качества и перспектива за развитие като футболисти. Ето какво разказва Любен Костов (едно от тези момчета привлечено от Иван Асенов в организирани занимания по футбол в детския отбор на ДФС»Бенковски) : «Бях в пети клас и често играехме футбол на една полянка на влашкият плаж. Един ден при мен дойде един човек и ме попита искам ли да играя футбол. Аз съм треньор на детския отбор на ДФС»Бенковски» и се казвам Иван Асенов. Веднага се съгласих и след един два дни започнах да тренирам на игрището до Дунава. Няма да забравя как Иван Асенов се занимаваше с нас. Аз бях определен да играя централен защитник. По-късно преминах в юношите, където започнах да се оформявам като футболист. С нас провеждаше индивидуални тренировки. Учеше ни как да водим топката, да изпълняваме прав, външен и вътрешен удар. Да скачаме и как да овладяваме високите топки с глава и всичко останало, което е свързано с футболната игра».
През периода 1950 – 1960 година футболната игра във Видин продължи своето развитие на широка обществена основа. Голяма подкрепа доброволните спортни организации получаваха от административните и стопанските ръководители на предприятията и учрежденията. От директорските фондове се отпускаха средства за екипировка и пособия, необходими за тренировъчната и спортно - състезателна дейност. Трябва да се посочи, че по това време футболистите изпълняваха трудовите си задължения, а след работно време участваха в тренировъчните занимания. От работа се освобождаваха единствено преди участие в срещите на различните първенства и турнири. Освобождаването от работа се извършваше по действащото по това време 157 Разпореждане на Министерския съвет. Активна обществена дейност през петдесетте години на миналия век за развитието на футбола извършиха - Иван Кръстев (Шодо), Кирил Лазаров, Ангел Ненчев (Паро), Евгени Русков, Никола Петков (Ждриго), Перо Александров, Иван Трифонов (Ачко), Андрей Лилов, Павел Георгиев, Георги Симеонов, Асен Станев, Тодор Градинаров, Георги Радославов (Беки), Георги Недялков, Кирил Симов, Крум Пеков и много други личности от Видин, които отделяха значителна част от свободното си време за да помагат за организационното и финансово укрепване на футболните отбори, изградени на ведомствен принцип.
През петдесетте години бяха постигнати съществени изменения в подобряване на условията за тренировъчната и спортно – състезателната дейност на футболните отбори. На игрище „Г.Бенковски” бяха направени някои подобрения, като ремонтиране на оградата, трибуните, водоснабдяване на сградата и обособяване на определено пространство в нея за баня. Направен бе и опит за целогодишно подържане на футболния терен. Най – редовното му поливане през летните месеци, което в тези условия създаваше малко по – добра атмосфера за тренировъчните занимания и провежданите мачове. Игрището се подържаше от Кирил Цветков и Антон Кръстев, които затова получаваха минимални възнаграждения. Игрище „Г. Бенковски” обаче, бе изцяло на разположение на ДСО”Червено знаме”. Другите отбори водеха своята подготовка на игрище „Юнак” и на триъгълника. Тук те играеха само официалните си срещи. .
В началото на петдесетте години на широка обществена основа бяха обсъдени два основни проекта за строителството на стадиона в гр. Видин. Единият проект бе, той да се построи пред бившия затвор, на мястото на футболното игрище (днес градина пред блока на ИТР), а другия на мястото, където съшествува днес. В тези дискусии общинските съветници подкрепиха мнението на председателя на общинския съвет – Георги Лилков той да бъде построен извън градската градина. Така градския стадион и тренировъчните игрища в неговия район бяха построени до началото на шестдесетте години на XX век. С построяването на стадиона бяха подобрени значително условията за по – нататашно развитие на футола във Видин. Завършването на стадиона съвпадна и със завръщането на футболния отбор на ДФС «Бенковски» в единната «Б» РФГ, след като през периода 1959 – 1961 година в продължение на две години играеше в северозападната зона.
Въз основа на ретроспективния обзор за развитието на футбола във Видин през петдесетте години на XX век, могат да се направят следните обобщения:
• Първо – в резултат на приетия закон през 1947 година за
подобряване на физическата култура и спорта в нашата страна, във Видин в началото на петдесетте години бяха изградени на ведомствен принцип над седем представителни отбора, които включваха работници и служители от всички предприятия и учреждения на територията на града;
• Второ – през петдесетте години гр. Видин се утвърди, като
един от центровете в северозападна България с масовизиране на футболната игра и с трайно присъствие в „Б” РФГ. През 1955 година ДСО”Червено знаме” се класира на първо място в северозападната „Б” РФГ и взе участие в квалификационния турнир за влизане в „А” РФГ.
• Трето - от началото на петдесетте години са направени
многократни опити за привличане на децата и юношите в организирани занимания. В това отношение особено впечатляващи са резултатите след 1956 година, когато под ръководството на Иван Кръстев (Шодо), Кирил Лазаров и Иван Асенов (Ваци) бе направена много добра селекция от подрастващи футболисти от 15 - 20 души, чиято подготовка в продължение на 2 - 3 години бе осъществена от Иван Асенов (Ваци). Тези футболисти достигат до полуфинал за републиканско юношеско първенство. По – късно през шестдесетте години няколко души от тези юноши са включени в основния състав на мъжете в „Б” РФГ, а Станчо Бончев - възпитаник на видинската футболна школа от шестдесетте до осемдесетте години е един от най – добрите вратари в страната, многократно включван в различните състави на националните отбори на страната и с 359 мача в „А” РФГ.
• Четвърто – През петдесетте години се реализира идеята за
построяване на градския стадион, което значително допринася за подобряване на условията за тренировъчната и спортно – състезателна дейност на представителния отбор на ДФС”Бенковски” и по – нататъшното развитие на детско – юношеския футбол, след шестдесетте години на XX век.
• Пето - разширява се обществената дейност за по – нататъшно
развитие на футбола в града. На тази основа се създават благоприятни предпоставки за организационното укрепване на отборите изградени на отраслов принцип и подобряване на съдържанието на тренировъчната и спортно - състезателна дейност.
През периода 1950 – 1960 година в доброволните спортни организации, изградени на ведомствен принцип, са преминали десетки футболисти. Значителен е броя и на деятелите, които на доброволни начала са работели за по – нататашното популяризиране и развитие на футбола сред работниците и служителите във Видин. Ето защо в книгата ще поместим поименнен списък на някои по – известни от тях. В тази връзка трябва да се отбележи, че по това време не са били редки случаите, когато някой от футболистите са преминавали от една спортна организация в друга. Освен това повечето от тях са познати на видинското гражданство с малките им имена или прякори, които предавани от поколение на поколение и в наши дни те са известни с тези прозвища. Затова, поради недостатъчно сведения за някои от тях, ще бъдат отбелязани само с малките им имена или прякори.
Състезатели и деятели по футбол с техните имена и презимена или малки имена и прякори, преминали през доброволните спортни организации и ДФС »Бенковски» през периода 1950 – 1960 година
(по азбучен ред)
Анастас Маринов(Тачо) – централен защитник , ДСО”Ч. знаме”
Атанас Ванков (Хомич) - вратар , ДСО”Ч. знаме”
Атанас Андреев (Наско) –полузащитник и нападател, ДСО”Ч. знаме”
Атанас Недев – футболен съдия
Амди Али Юсейнов (Амдико) - нападател, СК”Спортист”
Антон Еленков - ляв защитник , ДСО”Ч. знаме”
Андрей Лилов – председател на ГКФС
Александър Флоров (Парадата) – нападател, ДСО”Торпедо”
Ангел Георгиев (Ачето) – полузащитник ДСО”Торпедо”
Ангел Флоров (Ангата) – нападател, ДСО”Торпедо”
Асен Станев – зам. Председател на ДФС”Бенковски”
Бочко Еленков –полузащитник, ДСО”Червено знаме, ДСО”Динамо”
Борис Йонов (Ръбо) – полузащитник , ДСО”Торпедо”
Борис Василев - централен защитник, ДСО „Динамо”
Борис Иванейлов (Брегово) – деятел
Богомил Гъдев (Кичюка) - нападател, ДСО”Червено знаме”
Богомил Александров (Багмата) - ФД”Бенковски” -1957/1958 (юноша)
Бойчо Младенов – нападател, ДСО”Ч. знаме”
Божидар Петров – нападател, ДФС”Бенковски” -1957/1958 (юноша)
Боян Тодоров (от Дунавци) - защитник, ДСО”Ч. знаме”
Боян Бабачков (от Дунавци) – защитник, ДСО”Ч. Знаме”
Барбата ФД”Бенковски” -1957/1958 (юноша)
Борис Мъйцки - ФД”Бенковски” -1957/1958 (юноша)
Бакара ,ДФС”Бенковски” -1957/1958 (юноша)
Ванко Петров (касиер ДФС ”Бенковски”) – 1953-1957)
Васил Перчински - полузащитник, „ДСО”Червено знаме”
Владимир Кирилов (Винтера) - вратар , ДСО”Ч.знаме”
Владко Грозданов - централен защитник, ДСО”Червено знаме
Ванчо Панков (Муци) - вратар , „ДСО”Ч. Знаме и ДСО”Торпедо”
Вергил Пантев (Гицата)-нападател, ДСО„Ч.знаме” и ДФС”Бенковски”
Ванко Илиев (Петела) – нападател, ДСО”Ч. знаме” и ДСОТорпедо”
Витан Панков (Дунавци) - ляв защитник , ДСО”Ч. Знаме”
Велко Димитров – председател на ОС на БСФС - Видин (1959 -1964)
Велизар Вълчев (Зарко) – вратар, ДСО”Динамо” и ДСО”Торпедо”
Георги Филипов (Мармалада )- вратар, ДСО”Ч. знаме”
Георги Атанасов (брат на Пушкаш) – нападател, ДСО”Ч. знаме”
Георги Симеонов – председател на ГКФС
Георги Младенов (Монблан) – касиер на ДФС ”Бенковски”
Георги Недялков (Зозо) – ДСО”Торпедо”
Георги Пантев – (вратар), ДСО”Динамо”
Георги Додов – полузащитник , ДСО”Ч. знаме”
Георги Георгиев – полузащитник, ДСО”Червено знаме”
Димитър Илиев (Маляка(Сф)–централен защитник, ДФС „Бенковски”
Димитър Савов - нападател, ДСО”Ч. знаме”
Димитър Антов(Каймакански, с. Арчар)-нападател,ДСО”Ч.знаме”
Дишо Йотов – нападател, ДСО”Ч. знаме”
Дико Найденов - ДФС”Бенковски” - 1957/1958 (юноша)
Димитър Котрацаров - защитник и деятел (Ново-село)
Димитър Радославов (Беки) – деятел, ДФС”Бенковски”
Димитър Ванков (Мичо) – вратар, ДСО „Ч.знаме”
Димитър Флоров (Мицеланата) – вратар, ДСО”Септември”
Емил Йорданов – нападател, ДСО”Ч. знаме”
Емил Кръстев - юноша , ДФС”Бенковски”
Емил Еленков – футболен съдия
Евгени Ружев - нападател, ДФС”Бенковски”
Живко Стефанов (Джеко) – деятел СК”Спортист”
Замфир – полузащитник, ДСО”Торпедо”
Здравко Василев – защитник, ДСО”Динамо”
Иван Маринов (Вало) ДСО”Ч.знаме” и ДСО”Динамо”
Иван Кехайов – нападател, ДСО”Ч. знаме”
Иван Асенов (Ваци) – треньор на ДФС”Бенковски”–1955 – 63 г.
Иван Йосифов (Симич) – полузащитник, ДСО”Ч. знаме”
Иван Кирилов – нападател, ДСО”Динамо и ДСО”Торпедо”
Илия Атанасов (Пушкаш) – нападател, ДСО”Ч. Знаме
Илия Рангелов (Гадината) – Арчар, полузащитник, ДСО”Ч. знаме”
Иван Ганев – футболен съдия
Иван Маринов – за. Учеб.спортен отдел ОС на БСФС
Иван Георгиев – инструктор ОКФС, отговорник за футбола
Иван Кръстев (Шодо) – деятел
Иван Братков – футболен съдия
Иван Илиев – нападател (Ушенцето) Арчар , ДСО „Ч.знаме”
Йордан Маринов (Акбар)–защитник,футб. Съдия,ДСО”Торпедо”
Коста Петров (вратар) , ДСО”Динамо”
Кирил Башиновски - нападател, ДСО”Ч. знаме”
Кирил Василев – полузащитник, ДСО”Торпедо”
Кирил Симов - деятел, ДСО”Торпедо”
Кирил Антов – нападател, ДСО”Септември”
Крум Пеков – деятел, ДСО”Торпедо”
Карамбата - ДФС ”Бенковски” - 1957/1958 (юноша)
Катриша - ДФС”Бенковски” -1957/1958 (юноша)
Любен Петков (Ждриго) – деятел, ДФС”Бенковски”
Любен Берцоев – футболен съдия
Любчо Славов (Шебека) - вратар, ДСО”Торпедо”
Любо (Бабака) – ДФС ”Бенковски” -1957/1958 (юноша)
Любен (Вучко) – полузащитник, ДСО”Динамо”
Любен Николов (Мутиш) - полузащитник, ДСО”Торпедо”
Любен Янков (Шопа) – полузащитник, ДСО”Динамо”
Лозан Цеков (Лоско) – защитник, ДСО”Торпедо”
Милчо Стефанов - нападател, ДСО”Червено знаме”
Манчо Петров (Дунавци) – нападател, ДСО”Червено знаме”
Манол Вълчев - полузащитник и централен защитник, ДСО”Ч. знаме”
Методи Бабачков - десен защитник , ДСО”Ч. знаме”
Мишо , ДФС”Бенковски” -1957/1958 (юноша)
Минчо ДФС”Бенковски” -1957/1958 (юноша)
Мустафа Османов –деятел
Никола Петков – предс. на ДСО”Ч.знаме и ДФС ”Бенковски” (1953-60)
Никола Калканджиев – треньор от София
Петър Францев – защитник, ДСО „Ч. Знаме и ДФС”Бенковски”
Панто Николов – полузащитник и нападател , ДСО”Торпедо”
Пульо Виденов(Сф) - полузащитник, ДСО ”Червено знаме”
Пуйо Пуев – полузащитник, ДСО”Червено знаме”
Петър Маринов (Моско ) – полузащитниик, ДСО”Червено знаме”
Пенко Вълчев (Пената) - централен защитник, ДСО „Ч. Знаме”
Пенко Билярски – инструктор ОК на ОКФС
д-р Панайот Розов –нападател, ДСО”Червено знаме”
Рангел (Рачо) , ДСО”Торпедо”
Рачо (Димово), ДСО”Торпедо”
Стефан Пасков (вратар) , ДСО”Червено знаме”
Стефан Костов, ДСО „Септември”
Славчо Симеонов – футболен съдия
Славчо Аврамов - защитник, ДСО”Ч. знаме”
Славчо ДФС ”Бенковски” -1957/1958 (юноша)
Станчо Бончев – (вратар) , ДФС ”Бенковски”
Стоян Станев(Пистика) - полузащитник, ДСО”Ч. знаме” и ДСО”Динамо”
Тодор Бабачков - защитник, ДСО”Ч. знаме”
Тодор Костов (Гута) – вратар , ДСО „Динамо”
Тодор Начев (Борика) - нападател, ДСО”Ч. знаме”
Тодор Градинаров – председател на ОКФС и ОС на БСФС (1950 – 1958)
Тодор Шолоканов – нападател, ДСО”Ч. знаме”
Тодор Янков (Старото) – полузащитник , ДФС”Бенковски”
Харалампи Стефанов - нападател , ДСО”Ч. знаме”
Христо Георгиев (Мърц) – полузащитник, ДСО”Ч. знаме”
Христо Цанков – нападател, ДСО”Ч. знаме”
Христо Панайотов – футболен съдия
Цветан Влахов – ДФС ”Бенковски” , ДСО”Ч. знаме”
Цанко, ДФС”Бенковски” -1957/1958 (юноша)
Цапето (Сталин), ДФС ”Бенковски” -1957/1958 (юноша)
Чичето (вратар), ДСО”Торпедо”
Чунчуков , ДФС”Бенковски” (1957-1958)
Юсейн Амди Юсейнов (Кузи) – нападател, ДСО”Ч.знаме”
Ясен Маринов (София) – нападател, ДФС Бенковски” (1957/1958)
11.06.2010 г.
гр. Видин Автор: : Иван Маринов - д-р по физическа култура

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин