Изпрати стари снимки от Видин и областта

Войнишките паметници разказват

История - Паметници

Подпоручик Ангел ТодоровПаметник на Ангел Тодоров
Подпоручик Ангел Тодоров - един от многото герои на Трети пехотен Бдински полк; отдал живота си за родината


Напоследък в нашата страна много се пише и говори за възстановяване на войнишките паметници, за постъпили дарения в специално образувания фонд.*

Поколенията трябва добре да познават историята и в тази насока особено похвална е инициативата на Общинския съвет във Видин да бъдат картотекирани всички паметници на територията на общината. В тази картотека са заснети и описани доста паметници, но за съжаление се срещат и доста бели полета -липсват съществени данни - на много места не са посочени авторите на паметниците, годината на тяхното откриване, не са посочени имената на строителите, организациите и дарителите, взели участие. Това не е съществена беда, просто е необходима по-голяма настойчивост и последователност в изследователската работа, за да бъдат запълнени белите полета, за да стане това общонародно дело.

Във Видин има няколко паметници, издигнати в чест на падналите по бойните полета. Един от тях е на подпоручик Ангел Тодоров, намиращ се в двора на катедралата "Св. Димитър". Върху гранитната основа се издига гранитна пирамида, на върха на която скулпторското длето е изсякло ордена за военни заслуги, а под бронзовия барелеф четем: "Подпоручик Ангел Тодоров, роден на 4 септември 1864 година в град Свищов, паднал при защитата на град Видин през 1885 година" И мемориална плоча, на която длетото е изсякло думите:"Пионерите-офицери -на храбрия си другар".

За героя от отбраната на Видинската крепост - подпоручик Ангел Тодоров, може да се пише и разказва надълго, а неговият живот е толкова кратък - само 21 години.

Беднотията прокужда Ангел Тодоров от родния му град и той отива на работа в София, припечелва някой лев и се записва в гимназията, в която парите му стигат едва за една година. Постъпва във Военното училище. Още в самото начало той се очертава като "един от първите ученици във всички отрасли на военното образование, заради което бързо бил повишен отпърво в младши, а после - в старши портупей-юнкер".

На 30 август 1885 г., броени дни преди Съединението на България, взел всичките си изпити с отличен, той завършва Военното училище и е произведен в чин подпоручик.

По време на Сръбско-българската война историята записва на своите страници редом с името на Сливница и името на Видин, а войната - като "война на капитаните" - тогава младата българска армия няма генерали. За тежките дни и нощи през ноември 1885 година във Видин известният български писател Михалаки Георгиев пише:"... След няколко геройски отбрани на една шепа хора в сраженията при Кула, девствената Видинска крепост се угрожаваше с обсада. Обсадата грозеше, а крепостта беше празна! Едни гърди срещу сто! Две ръце - срещу двеста! Кое по-напред да предприемеш, кое и да свършиш..." "Картината след всяка война е поразителна - пише в един свой разказ Михалаки Георгиев, самият той видинчанин, - но тази картина във Видин бе нещо повече, тя беше ужасна!... Във всяка обикновена война падат жертви с меч в ръка, с открити гърди срещу оловото, с пламенен поглед в очите - падат тези, които знаят, че отиват на война, за да паднат! Във Видин беше другояче. Там падаха не само храбрите солдати и офицери, но и онемощели старци, слаби жени и пеленачета дечица. Зер може да се очаква някаква съвест от гранитите и куршумите, когато тя липсва у много хора... Кога закопахме оня офицерин у църквата - Тодоров го казваха - море ожалили съм го и съм го оплаквала като моя син Цветанчо! Като засвириха ония мили музики жално-жално, па като го понесоха. От камък сърце да има, пак ще заплачеш! А майка му, сирота, кой знае какво е правила тогава и какви сънища е сънувала..'

Нека отново да се върнем към военните архиви и мемоари. На 15 ноември 1885 година подпоручик Ангел Тодоров, рано сутринта, прикрит от гъстата мъгла, предвожда войнишки отряд в посока към покрайнините на града и квартал "Страшен бряг*, където са вражеските позиции и където трябва да бъде обезвредена вражеската батарея. Часовите били обезоръжени без нито един изстрел. Подпоручик Ангел Тодоров тръгнал към батареята с команда сапьори, снабдени с динамит. В завързалата се нощна ръкопашна схватка загинали 47 защитници на Видин. Срещайки ожесточен отпор, оцелелите войници се върнали в крепостта. Подпоручик Ангел Тодоров геройски загинал на "Страшен бряг* край Видин, отдавайки своя млад живот, за да спаси от гибел хиляди страдащи
хора.

Откриване на паметника на Васил Левски на 19 февруари 1938
ПАМЕТНИК НА ПАТРОНА НА УЧИЛИЩЕТО

През 1937 г. учителите и учениците от училище "Васил Левски" във Видин и родителската общественост подкрепят идеята на главния учител Христо Тричков - по случай 65-годишнината от смъртта на Левски пред училището да се издигне паметник на Апостола.

Следват трескави репетиции на младите самодейци на театралната и оперетната сцена, представления, забави, томболи и др. - приходът постъпва във фонд "Постройка паметник на В. Левски".

Договорирани са проектът и изпълнението на паметника. Скулптор е Димитър Бучински, студент в София, той дава гипсовата си творба да се отлее в леярната на съгражданите си от Враца братя Константинови.

На 19 февруари 1938 г. паметникът бива открит по най-тържествен начин. На мраморния пиедестал са изписани думите: "Ако спечеля, печели цял народ, ако губя, губя само себе си".

Паметникът е малък, не е голяма и художествената му стойност. Но той има голяма стойност за патриотичното възпитание на младото поколение.

Паметник на Г.С.Раковски
Признателност към Раковски
На 26 януари 1936 г. в училище "Георги Сава Раковски" във Видин се събират над петстотин граждани, за да присъстват на културно тържество по повод отбелязването на четиридесетгодишнината от откриване на училището. В продължение на 40 дни от откриването на училището, подтиквани от високо гражданско съзнание, членовете на родителско-учителския комитет и съкварталците с общи усилия ремонтират и разхубавяват училищната сграда. Построяват салон с малка театрална сцена, набавят гимнастически уреди, украсяват залата с художествени творби.

Инициативните съкварталци от "Чифлъка" стават последователи на едно родолюбиво начинание, осъществено от колегите им от училище "Васил Левски" с издигане на бюст-паметник на патрона на училището. По предложение на учителите било решено да се избере строителен комитет, който имал задача да събере средства и построи бюст-паметник на Георги Сава Раковски. Театралният салон в училището имал плътен график за концерти и представления с благотворителна цел. От постъпленията от входните билети, от разиграните предметни томболи и дарения бил набран необходимият фонд. След като бюст-паметникът бил отлят в софийската бронзолеярна, авторът на творбата - проф. Иван Лазаров, пристигнал във Видин за определяне мястото, където ще бъде издигнат той.

В окръжния държавен архив е запазен протокол на Общинския народен съвет № 11 от 25 юни 1938 г., в който пише: "... по т. 2 от дневния ред бе разгледано заявлението от страна на строителния комитет за построяване на паметника (б. а. - на Георги Сава Раковски) и определяне мястото му във Видин. По този въпрос докладва арх. Аладжемов. Същият съобщи, че са определили място за паметника в малката градска градина, срещу "Роял". Съветниците Атанас Минков и Велизари Антонов подкрепиха арх. Аладжемов и съветът реши: "Възприема се молбата на строителния комитет за построяване на паметника на Раковски, като определи мястото му срещу главния вход на градската градина и театъра".
Откриването на паметника става през следващия месец в присъствието на хиляди граждани.

Музей Конака
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН АРХИТЕКТУРЕН ПАМЕТНИК
Един от най-интересните архитектурни паметници на Видин е сградата, в която се помещават отделите "Археология" и "Възраждане и национапноосвободителни борби" на Историческия музей.

Строежът й е започнат през 1746 г., а вторият и третият етажи са издигнати след Освобождението. От началото на XIX век тази сграда е била конак на поробителите, наричали я Колук (общинско полицейско управление). От тази епоха е останал карираният таван в кулоара, където са били изпълнявани екзекуциите.

Колукът бил сборното място и на всички пазванти (пазачи, стражари) и сакаджии (превозвачи на вода и бурета, теглени от коне). Сакаджиите дежурели като толумбаджии (пожарникари).

Стълбището на сградата е направено по време на кметува-нето на д-р Бърни Бончев, а фасадата е преустроена през 1919 г. при управлението на Димитър Дамянов и неговия помощник Петър Джорински по проект и изпълнение на общинския инженер Добруски.

В старото кметство от 1908 до 1915 г. е работил и възрожденецът Димитър Балев, чието име е свързано с всеотдайността му за издигане на града в просветно отношение.

Непосредствено след Първата световна война сградата е преустроена, като са вмъкнати елементи от българската възрожденска архитектура - еркерите в горния етаж, детайлите на прозорците в третия етаж и други елементи, запазени в днешния си вид.

До 1958 г. тук се е помещавало Видинското градско общинско управление

Години наред в тази сграда е било съсредоточено управлението на града. В близост до нея се е намирала пожарната компания, конюшните на пожарникарите - водоносци, както и тези на галоткаджиите и боклукчийските коне. Недалеч от общинското ynpaвление е бил пазарът с малките дюкянчета, сергиите и големият общински кантар.

Така е било някога. Преминала през вековете, опознала годините на робството и следосвобожденското съзряване и издигане на Видин, тази сграда - един забележителен архитектурен паметник, днес музей*, стои и сега неизменно в централната част на града.
Христо Лишков - ИЗ СТАРИТЕ ВИДИНСКИ ХРОНИКИ

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин