Изпрати стари снимки от Видин и областта

Банки и банкомати

видин - Платежни услуги

ТБ "Алианц България" - Клон Видин

Търговска банка "Алианц България" разполага с мрежа от над 60 клона и офиса в цялата страна. Банковите ни салони са отворени от 8:00 до 18:00 часа всеки работен ден. За ваше удобство банката предлага услугата разширено банково обслужване - извършвате операции по вашите разплащателни и депозитни сметки във всеки от клоновете в страната, независимо къде са открити сметките.

Адрес: ул. Бдин 8 Видин

Телефон: тел.094/60 11 22; 094/60 11 55

Е-мейл: admin.vidin@bank.allianz.bg

Сайт: http://bank.allianz.bg

ТБ "Нефтинвестбанк" АД - Клон Видин

ТБ "Нефтинвестбанк" АД - Клон Видин Пълно банково обслужване на фирми и граждани.

Инвестиционен посредник.

Още информация Адрес: пл."Бдинци"1 Видин Телефон:

094/600 040 Факс: 094/690 122

"Тексим"АД - Клон Видин

Частна Предприемаческа банка "Тексим"АД - Клон Видин

Тексимбанк е най-старата частна банка в България. Клоновата и мража включва 10 клона и 9 офиса. Тексимбанк познава изискванията на националния пазар и предлага всички съвременни банкови услуги.

Адрес: ул. "Академик Стефан Младенов" № 11 Видин

Телефон: 094/601 465

Факс: 094/601 461

Е-мейл: vidin@teximbank.bg Сайт: http://www.teximbank.bg

Първа Инвестиционна Банка АД клон Видин

Първа Инвестиционна Банка е универсална банка и предлага всички банкови услуги. Банката има клонове и офиси във всички бивши окръжни градове в България, клон в Кипър и Тирана, както и един и същ собственик с Унибанка, Македония. Клон Видин обслужва сметките на граждани, фирми и бюджетни организации от 18.02.2002г. Клон Видин ползва сградата на бившата банка БЗК, много близко до централния площад на града. Работното време с клиенти е от 09:00 до 16:30 часа от понеделник до петък включително.

Адрес: ул.Градинска 17 Видин

Михаил Димитров Управител Телефон: 094/605522 Факс: 094/605533 Е-мейл: vidin@offices.fibank.bg Сайт: http://www.fibank.bg

ДЗИ Банк АД - Клон Видин

Банката ни притежава добре развита клонова система.

В момента осъществяваме дейността си чрез 21 клона, 95 офиса и 34 отдалечени работни места в основните икономически центрове на страната.

Област Видин:

Клон Видин

Видин 3700, ул. "Дунавска" № 24, тел. +359 (094) 606 013

ОРМ Белоградчик

Белоградчик 3900, ул. "Бенковски " № 2, тел. +359 (0936) 54 96

Офис "ДЗИ Агенция Кула"

Kула 3800 , ул. "Възраждане" № 30, тел. +359 (0938) 30 80

Офис "Връшка чука"

ГКПП Връшка чука, тел. +359 (0938/31 80

Офис "Ферибот - Видин"

ГКПП Ферибот - Видин, тел. +359 (094/602 025

Офис Брегово

Брегово 3790, "Площад" № 1, тел. +359 (09312) 34 90

ОРМ Брегово

ГКПП Брегово, тел. +359 (09312) 22 60

Офис "ДЗИ Главна агенция Видин"

Видин 3700, ул. "Цар Симеон Велики" № 1, тел. +359 (094) 600 481

Още информация

Адрес: ул. "Дунавска" № 24

Видин

Телефон: (094) 606 013

Факс: (094) 600 036

Сайт: http://www.dzibank.bg

"Централна кооперативна банка" - Клон Видин

Видин, ул. Акад. Стефан Младенов № 4, тел.:094/ 600157, факс: 094/ 600152 Видин, ул. Г. Божинов № 1, РКС 094/ 600378

Още информация

Адрес: ул. Акад. Стефан Младенов № 4

Видин

Телефон: 094/ 600157

Факс: 094/ 600152

Сайт: http://www.ccbank.bg

"Булбанк" АД - Клон Видин

Видин, ул."Цар Симеон Велики" №3, тел: 094/69021415   СОМАТ Видин, Северна промишлена зона, тел: 094/602022

РДВР Видин, ул. Цар Симеон Велики 87, тел: 094/6947574  Витрейд Видин, Търговия на едро Витрейд, тел: 094/601 298

Адрес: ул. "Цар Симеон Велики" №3 Видин Телефон: 094/600 072, 094/600 071 Сайт: http://www.bulbank.bg/bb

"Българска пощенска банка" - Клон Видин

Българска пощенска банка предлага системата за бързи международни разплащания Western Union. Преводите са в лева, евро и щатски долари.

Системата използва съвременна електронна техника и компютърна система, покриваща целия свят, за извършване на незабавни плащания в 190 страни. Клиентите на банката могат да изпратят или да получат пари с най-новите услуги на Western Union - QUICK PAY и FLASH CASH.

Белоградчик, ул. "Княз Борис I" 1 Телефон: 0936/ 45 47

Кула, пл. Възраждане 40 Телефон: 0938/ 23 32

Адрес: ул. Цар Александър II № 19-21 Видин

Телефон: 094/ 609 900 Факс: 094/60 00 87 Сайт: http://www.postbank.bg

"Евробанк" АД - Клон Видин

Евробанк АД предлага цялостно банково обслужване на физически и юридически лица, включително кредитиране, депозити, сделки с ценни книжа, валута, обществен трезор, банкови гаранции, електронни банкови услуги и др. Евробанк обслужва системата Transcard.

Адрес: ул. "Цар Симеон Велики" 1 Видин

Телефон: 094/600 120; 094/600 122 Факс: 094/600 121 Е-мейл: vidin@eurobank.bg Сайт: http://www.eurobank.bg

"ДСК" АД - Клон Видин

Филиал -  Белоградчик, 3900, ул. "Княз Борис І" №1, Телефон: (0936) 44 08, Факс: (0936) 44 09

Банков офис - Брегово, 3790, пл. "Централен", Телефон: (09312) 27 30, Факс: (09312) 23 50

Банков офис - Видин, 3700, ул. "Дунавска" 12, Телефон: (094) 60 02 56 Банков офис -  Кула, 3800, ул. "Възраждане" №29, Телефон: (0938) 22 86, Факс: (0938) 22 86

Още информация Адрес: пл. "Бдинци" Видин Телефон: (094) 60 00 45 Факс: (094) 60 00 96

Е-мейл: rk0501@dskbank.bg Сайт: http://www.dskbank.bg

"Интернешънъл асет банк" - Клон Видин

Фирмени финанси, малък бизнес, лични финанси; откриване на сметки, банкови преводи, чекови услуги, картови услуги, инвестиционно банкиране, кредити, документарни операции. офис Белоградчик, пл. "Бенковски" 1, тел.: 0936/45-70, факс: 0936/45-70

Адрес: ул. "Екзарх Йосиф" 13 Видин Телефон: 094/60-00-22 Факс: 094/60-00-24 Е-мейл: vidin@iabank.bg Сайт: http://www.iabank.bg

"Обединена Българска Банка" - Клон Видин

Обединена българска банка АД извършва цялостно обслужване както на корпоративни клиенти, така и на физически лица. Компанията предлага богати възможности за потребителски и бизнес кредити, извършва операции с ценни книжа и всички видове разплащателни и депозитни банкови услуги.

гр. Видин, ул."Цар Александър II" бл.6/7, Факс: (094) 60 10 43, Тел.: (094) 60 10 30, Телекс: 36 401

гр. Белоградчик, 3900, пл. "Възраждане" 2, Факс: (0936) 54 65, Тел.: (0936) 54 65

Адрес: ул."Цар Александър II" бл.6/7 Видин Телефон: (094) 60 10 30 Факс: (094) 60 10 43 Сайт: http://www.ubb.bg

"Райфайзенбанк"(България) ЕАД - Клон Видин

Ние предлагаме съвременни финансови услуги, отговарящи на най-високите професионални стандарти и потребностите на нашите клиенти. Стремим се да бъдем отзивчив и конструктивен партньор на всеки наш клиент, като прилагаме активен и гъвкав подход в предлагането на нашите услуги. Стремим се да постигнем над средната възвращаемост на капитала, като целим да бъдем най-добрата банка в България и да се наредим сред първите четири в страната по размер на активите.

Адрес: ул. "Иван Асен II" 1 Видин Телефон: (094) 609 111, (094) 609 112 Факс: (094) 607 143 Сайт: http://www.raiffeisen.bg

"Сосиете-Женерал Експресбанк" - Клон Видин

Целта на Сосиете Женерал Експресбанк е да предлага на клиентите си всестранни, гъвкави, висококачествени, новаторски и икономични продукти и да извършва безупречно обслужване. Наред с това са определени и първостепенни задачи като полезност, ефективност и развитие. За да благоприятства развитието Сосиете Женерал Експресбанк следва съвременни банкови методи. Работно време: 08:30 - 16:30 - понеделник до петък

Адрес: ул. Търговска 2 Видин Телефон: 094/609 241 Факс: 094/609 244 Сайт: http://www.sgexpressbank.bg

"Стопанска и инвестиционна Банка" Клон Видин

Клиентите на Банката - физически и юридически лица, се свързват с модула за “Интернет банкиране” през уеб-сайта на СИБАНК чрез криптирани (SSL) сесии след идентификация на база издаден от СИБАНК сертификат, инсталиран на клиентският браузър. ОРМ: ДАИ Видин Адрес: Административна сграда РО ДАИ, тел: 094/601 271  ОРМ: Ферибот Видин Адрес:   ГКПП Ферибот Видин, тел: 094/60 26 65 ОРМ:КАТ Адрес: Южна промишлена зона РДВР КАТ, тел: 094/601 271

Адрес: Ул."Цар Александър ІІ" № 3 Видин Телефон: 094/60 44 60, 094/60 44 61 Сайт: http://www.eibank.bg

 

Банкомати

 

Списък на банкоматите Първа инвестиционна банка в Видин

1. Видин - ул. "Градинска" No. 17, Клон на ПИБ

2. Видин - ул. "Пазарска" No. 4, РУСО

3. Видин - бул. "Панония" No. 44, ОМВ

4. Видин - ул. "Хан Аспарух" No. 19

5. Видин - ул. "Цар Симеон" No. 119, МБАЛ "Св. Петка"

6. Видин - ул. "Широка" No. 18, ВиК

7. Видин - Южна промишлена зона

 

Списък на банкоматите на ЦКБ АД в Видин

ул. Акад. Стефан Младенов 4, ЦКБ клон Видин

ул. Широка 39 - магазин Каприз

Списък на банкоматите на ДЗИ Банк в Видин

Видин Цар Симеон № 66

Видин кв Нов Път, Байкал № 53

 

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин